BASIN AÇIKLAMASI: MESLEĞİME DOKUNMA

İZMİR ŞUBE ( )
30.05.2016 (Son Güncelleme: 03.11.2016 11:06:21)

 GTHB tarafından yayınlanan 2016 destekleri kararnamesi ile meslektaşlarımızın istihdam alanlarının daraltılması ile ilgili olarak GTHB İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ tarafından okundu.

 Basın açıklamamız aşağıdadır.

Türkiye Üçbin‘i (3000) endemik Onikibin‘den (12000) fazla bitki türü toplam 23.949.000 ha tarım arazisi, dünya çapında söz sahibi olduğu Fındık, Kuru Üzüm, Kuru İncir, Kayısı Zeytin ve Zeytinyağı, Arıcılık, Su Ürünleri gibi tarımsal ürünleri ile önemli bir tarım ülkesidir. Buna rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamayan et ve süt tüketimi açısından dünya sıralamasında gerilerde bulunan değişken ve üreticinin yararına değil çok uluslu şirketlerin yönlendirdiği tarım politikaları ile üreticisi kazanmayan, üretici ve tüketici fiyatları arasında uçurum olan yapısı nedeniyle kırılgan bir sektör konumundadır. Aynı zamanda şu da bir gerçektir ki tarımını geliştirmemiş hiç bir gelişmiş sanayileşmiş ülke yoktur.

Bu nedenle Türkiye‘nin de tarımını geliştirmesi gereklidir. Bunun için de yukarıda saydığımız doğal varlıkları, uygun ekolojisi, çalışkan çiftçisi yanında doğru tarım politikalarına ve çiftçinin bilgi ve teknoloji ile buluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bilgi ve teknolojiyi çiftçiye götürecek olan ilk meslek grubu da aldığı  multidisiplinel eğitim ile  Ziraat Mühendisleridir. ( Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Veteriner Hekim, Tarım Teknisyen ve Teknikerleri ile birlikte)

Ancak son yıllarda uygulanan eğitim ve istihdam politikaları ile sağlıklı ve güvenli ucuz ve erişilebilir gıda, sürdürülebilir tarımsal üretim  için son derece önemli olan mesleğimiz Ziraat Mühendisliği istihdam alanları haksız bir şekilde daraltılmakta ve hizmet alanları başka meslek gruplarına açılmaktadır.

Bunu Bitki Koruma, Hayvansal üretim, tarımsal yapılar ve sulama, gıda ve tarımsal danışmanlık alanında görüyoruz.

Bitki koruma konusunda özellikle bayilik ve reçete konusunda iktidar yaptığı çalışmalar ile haksız bir şekilde bu alanı başka meslek gruplarına açmış, odamızın yapmış olduğu itiraz ve değerlendirmeleri yok saymıştır. Odamızca hem bayilik hem de reçete konusunda bakanlığa defalarca bilgi ve görüş verilmiş, bakan ve üst düzey bürokratlara dosyalar sunulmuş ve onlarca dava açılmıştır. Bazı davalarımız hala devam etmektedir. Bayilik konusunda yapılan sınavı da mesleğimize karşı yapılmış bir hakaret kabul ediyor ve bunu reddediyoruz.

Tarımsal yapılar ve sulama konusunda eğitim alan meslektaşlarımızın hakları ne yazık ki yıllardır bakanlık tarafından kullandırılmamaktadır. Bu konuda açılmış olan davaları odamız kazanmış olmasına rağmen hala hayvan barınakları, seralar vb tarımsal yapılar ile ilgili olarak Ziraat Mühendisi imzası aranmamaktadır.Yine sulama projelerine olumlu bir şekilde destek verilirken bu olumlu davranış projelerde Ziraat Mühendisi imzası aranmaması nedeniyle boşa gitmekte kamu kaynakları heba edilmektedir.

Mesleğimize karşı yapılan en büyük saldırılardan bir tanesi 13 Haziran 2010 tarihinde çıkarılıp  13 Aralık 2010 tarihinde tüm maddeleriyle yürürlüğe konulan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan İzmir‘de 500‘ün üzerinde Türkiye çapında binlerce meslektaşımız işsiz kalırken on binlerce işletme denetimsiz bırakılarak halkın gıda güvenliği yok sayılmıştır. Bu kanunla Zootekni bölümü mezunu meslektaşlarımızın yetkileri hem kamuda hem de özel sektörde kısıtlanmıştır.

Meslektaşlarımızın istihdamını daraltan son uygulama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan 2016 Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi ile gelmiştir.Bu kararname ile tarımsal danışmanlığa verilen destek düşürülürken, tarım danışmanlarının istihdamı sınırlandırılmıştır. Mevcut uygulamada Ziraat Odaları ve Birliklerin 8 danışmana kadar olan istihdam hakkı 2 danışman ile sınırlandırılmıştır. Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ve hizmet verilebilen toplamda 60 işletme için 36.000 TL olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği ise Ziraat odası ve üretici örgütlerine istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama ile bu alanda istihdam edilecek tarım danışmanı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği açısından oldukça geri bir noktaya düşülmüştür. Bu da bu alanda çalışan binlerce tarım danışmanı meslektaşımızın diğer meslek grupları ile birlikte işsiz kalması demektir.

Yine son kararnameyle toprak analiz desteği de kaldırılmıştır. Oysa ki Toprak analizlerinin tarımsal destekleme için şart koşulması sonrası, bu alanda faaliyet göstermek üzere özel ve tüzel kişiler tarafından yatırım yapılarak çok sayıda laboratuvar açılmıştır. Halen toprak analizini yapmaya yetkili 130`u özel sektöre, 72`si Ziraat Odalarına, 21‘i üniversitelere, 11`i Belediye ve Özel İdarelere, 21`i Ticaret Borsalarına ve 47`si Bakanlığa ait olmak üzere toplam 302 laboratuar bulunmaktadır.  Toprak analiz desteğinin kaldırılması ile bu alana yatırım yapmış olanlar ile buralarda istihdam edilen çok sayıda meslektaşımız işsiz kalacaktır.

Özel sektörde bunlar yaşanırken kamuda da istihdam yeterli bir şekilde artmazken ülkemizin tarımsal yapısına uygun bir istihdam yaratılmamıştır. Diğer meslek gruplarının istihdamı hızla artarken Ziraat Mühendisleri İstihdamı aynı oranda artmamıştır.Kamudaki meslektaşlarımız da yine yanlış uygulamalarla bürolara hapsedilmekte çiftçiyle üreticiyle bağı kesilmektedir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın emeklilikle fiili çalışma dönemi arasındaki maaş farkı %40‘lar düzeyindedir. Bu fark azaltılmalı bunu içinde arazi tazminatları ve ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Yapılan tüm bu yanlış uygulamalar meslek alanlarımızı daraltırken bunu sonucu olarak tarımsal üretimimiz bundan etkilenmekte, yanlış uygulamalarla topraklarımız sularımız kirlenmekte, sağlıklı güvenli gıda üretiminde aksamalar yaşanmakta dır. Tüm bunlardan çiftçilerimiz üreticilerimiz ile birlikte tüm halkımız etkilenmektedir.

Tüm bu olumsuzlardan kurulmak için Ziraat Mühendislerinin eğitimlerine uygun TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nca çıkartılan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘te yer alan hak ve yetkilerinin kullandırılması bunun bakanlığın kendi mevzuatları içerisinde yer alması gereklidir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını bu yanlış uygulamalardan, Ziraat Mühendisliği çalışma alanlarını başka meslek gruplarına açmaktan vazgeçmeye, ziraat mühendislerini çiftçi ve üreticiyle buluşturacak politikaları uygulamaya davet ediyoruz.

Ve diyoruz ki MESLEĞİME DOKUNMA.

Tarım gelecektir Ziraat Mühendisleri de bu gelecek için çalışmaya, çiftçilerimiz ve üreticilerimizle birlikte üretmeye hakları için mücadeleye etmeye devam edecektir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri odası mesleki demokratik kitle örgütü ve kamusal bir meslek odası olarak yıllardır 62 yıldır onurla sürdürdüğü mücadelesini üyeleri ile birlikte sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

Ferdan ÇİFTÇİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

İzmir Şube Başkanı

Yönetim Kurulu Adına

Okunma Sayısı: 115