ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ

GENEL MERKEZ ( )
04.11.2016 (Son Güncelleme: 04.11.2016 16:41:32)

 

TASLAK MADDE 2:

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasını değiştiren "Taslak 2 nci madde"de sadece üretici alt grubunun oluşumunu net olarak tanımlayan bir değişiklik yapıldığı görülmektedir. Aynı netliğin Konsey Genel Kurulu`nu oluşturan diğer gruplar için de yapılması gerekir.

TASLAK MADDE 4: 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında bulunan "Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler." hükmü "Taslak 4 üncü madde" ile kaldırılmaktadır.

Bu değişiklik, Yönetim Kurulu Başkanı`nın kesintisiz olarak görevde kalmasına olanak sağlayacaktır. Bu durumda Konsey Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak isteyen diğer adaylar fırsat eşitliğinden yararlanamayacaklarından, söz konusu beşinci fıkranın mevcut haliyle kalması gerektiği görüşündeyiz. 

 

EK 1-Mevcut Yönetmelik

EK 2-Yönetmelik Değişikliği Taslağı

 

Okunma Sayısı: 300