BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİĞİ İÇİN SINAV ŞARTI GETİREN VE ODA ÜYELİK BELGESİ İBRAZINI ZORUNLU KILMAYAN YÖNETMELİK İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVA, REDDEDİLDİ.

GENEL MERKEZ
18.11.2016 (Son Güncelleme: 18.11.2016 17:25:47)

Resmi Gazete`nin 10.03.2011 tarih, 27870 inci sayısında yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik"te yer alan ve bitki koruma ürünleri bayiliği için sınav şartı getiren ve oda üyelik belgesi ibrazını zorunlu kılmayan maddelerin iptali için açtığımız dava, 2 karşı oya rağmen Danıştay Onuncu Dairesi`nin 3 üyesinin imzasıyla reddedildi.

Danıştay Kararı ve ilgili yönetmelik eklidir.

Okunma Sayısı: 328