ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ GENİ İÇEREN GDO’LU ÜRÜNLERİN SADECE RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ RAPORUYLA PİYASAYA SÜRÜLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN UYGULAMANIN İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVA REDDEDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
23.11.2016 (Son Güncelleme: 23.11.2016 16:35:31)

 İnsan ve hayvanların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin, herhangi bir bilimsel araştırma ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın sadece Risk Değerlendirme Komitesi raporu ve Kurul kararına dayalı olarak piyasaya sürülmesine olanak sağlayan 22 Şubat 2012 tarih, 28212 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Genetik Yapısı değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in iptali için açtığımız dava Danıştay Onuncu Dairesi`nce reddedildi.

Davaya ilişkin Danıştay Kararı ve yönetmelik eklidir.

 

Okunma Sayısı: 112