DANIŞTAY 10.DAİRESİ SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ`NE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI REDDETTİ.

GENEL MERKEZ ( )
06.03.2017 (Son Güncelleme: 07.03.2017 10:43:36)

15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve"Ziraat Mühendislerinin anahtar kilit personel olmasını engelleyen" Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği‘ne açtığımız dava sonucunda, Danıştay 10.Dairesince Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Bunun üzerine davalı idare sözkonusu yönetmeliği iptal ederek yeni bir yönetmelik çıkardı. Çıkarılan bu yeni yönetmelik dolayısıyla anılan önceki yönetmeliğin tartışılıp değerlendirilmesine olanak bulunmadığına karar veren Danıştay 10.Dairesi davamızı Reddetti.

13.05.2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan davalı idarenin aynı içerikli Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği‘ne ilişkin açtığımız dava ise devam etmektedir. 

Okunma Sayısı: 236