MENTEŞE BELEDİYESİ VE TMMOB MUĞLA İKK TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MUĞLA ŞUBE ( )
07.03.2017 (Son Güncelleme: 08.03.2017 09:27:10)

 

Menteşe Belediyesi ile sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği`ne bağlı ilçedeki Meslek Odaları Temsilcileri ile ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla Belediye arasında bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu`nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesini gerçekleştirmek; Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır. 
Protokol Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri bileşenleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu arasında imzalandı.

 

Okunma Sayısı: 76
Fotoğraf Galerisi