ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 92 YAŞINDA

GENEL MERKEZ ( )
05.05.2017 (Son Güncelleme: 17.03.2020 19:00:51)

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 92 YAŞINDA

Atatürk, Ulusal Bağımsızlık Savaşı`nın hemen ardından, siyasal ve ekonomik bağımsızlığı sürdürebilmenin tek koşulunun kalkınmacı bir iktisat anlayışından geçtiğini düşünerek, günün koşullarına uygun bir ekonomik kalkınma sürecini başlatmıştır.  Bağımsızlığın güvencesini oluşturacak tarım sektörü ise dört temel eksene oturtulmuştur. Bu dört eksen toprak reformu, Atatürk`ün çiftlikleri ve ardından Zirai Kombinalar, kooperatifler ve Köy Enstitüleri`dir.

İşte bu eksende yer alan çiftlikler ile ilgili ilk girişim Atatürk tarafından, 5 Mayıs 1925 yılında kendi adına 20.000 dekar civarında bir arazi satın alınması ile başlamış, bu arazide Gazi Orman Çiftliği adıyla bir çiftlik kurmuştur. Aynı yıl içinde çevreden alınan arazilerle birlikte toplam arazi büyüklüğü 102.000 dekara ulaşmış, daha sonra bu örnek çiftlik  11 Haziran 1937 yılında diğer çiftliklerle birlikte Atatürk tarafından Hazineye bağışlanmıştır.

Çiftlik için yer saptama çalışmaları sırasında Atatürk, eliyle çiftliğin bugünkü yerini işaret ederek; "istediğim yer böyle olmalıdır. Ankara`nın kenarında hem batak, hem çorak hem de fena bir yer. Bunu biz ıslah etmez isek kim gelip ıslah edecektir?"  demiştir.

Ulu Önder Atatürk, kurmuş olduğu çiftlikleri 13 yıl bizzat işlettikten sonra 11 Haziran 1937 tarihinde yazmış olduğu vasiyet mektubu ile Ulusuna emanet etmiştir. Dönemin Başbakanı merhum İsmet İNÖNÜ tarafından Maliye Bakanlığı`na havale edilen vasiyet mektubunda; AOÇ`nin kuruluş amacına uygun olarak, aşağıda belirtilen konulara özel vurgu yapmaktadır: 

Türk Ulusu`na emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği`nde, tarım ve tarım ekonomisi alanında bilim ve teknik doğrultusunda uygulamalı tarım gerçekleştirilecek, verimli üretim yolları araştırılacak ve öğretilecektir.

AOÇ`de, ekolojiye uygun tarımsal üretim yanında, tarım sanayii de geliştirilecektir. AOÇ`de tarım teknolojisi üretimi, Islah ve yetiştirme tekniklerinin üretimi ve yayımı yapılacaktır.

AOÇ`nin elde edilen gelirinin tümü yatırıma dönüştürülecektir.

İç ve dış pazar isteklerine uygun üretim modelleri gerçekleştirilecektir.

Üretici örgütlenmesinde örnek uygulamalar yapılacaktır.

Arazi ıslahı ve düzenleme uygulamalarına önem verilecektir.

Sağlıklı bir kent çevresi sağlanacaktır.

Tarladan sofraya gıda güvenliği uygulaması kurgulanacak, karaborsayla mücadele edilecektir.

Tarımsal ve kırsal kalkınmanın dayanağı ve yol gösterici aracı organize edilecektir.

Böylesine ileri görüşlü bir yaklaşımdan günümüze kalan ise çiftlik arazilerinin rant uğruna tarım dışı amaçlar için kullanılması ve giderek daralmasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk`ün halkına emaneti olan tüm çiftlik alanlarının korunması için bize düşen görev ZMO olarak çabamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam etmektir.

 

 

 

Okunma Sayısı: 1123
Fotoğraf Galerisi