BASINIDA ALDATTILAR...(!)

GENEL MERKEZ
01.06.2017 (Son Güncelleme: 02.10.2017 11:50:37)

BASIN‘IDA ALDATTILAR..(!)

Zeytinlik ve Meraların Katliamı Yasası Geçti. Bazı medya kuruluşlarında ‘‘uzlaşıldı‘‘ gibi haberler çıktığını görüyoruz.Tasarının zeytin ve meralarla ilgili maddelerin geri çekildiği haberinin servis edildiğine şahit olmaktayız. Bunlar tamamen aldatmaca ve yanıltmaca haberlerdir.

Sermaye‘ye peşkeş ve zeytin üretimi ile meraların bitirilmesi amacıyla Kanun ve KHK ile değişiklik yapılmasına dair ‘‘Kanun Tasarısı‘‘ Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Meclise getirildi ve muhalefet partileri ile sektör bileşenlerince itiraz edilmesi dikkate alınmıyarak AKP nin oylarıyla alt komisyondan geçti.Hemde bu kadar önemli bir yasa ..Hemde ‘‘Tarım Komisyonu‘‘na getirilmeden ve tartışılmadan..Üstelik zeytincilik yasasının değiştirilmesinin Anayasa ve uluslararası sözleşmeye aykırı olmasına rağmen.. Bugüne kadar 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda altı kez, zeytinlik sahalarını farklı amaçlarla kullanmaya yönelik değişiklik yapılmak istense de, kamuoyundan gelen tepkiler nedeni ile bu değişiklikler gerçekleştirilememişti. Ama 7.kezde başarılı oldular..

Burada bütün sorumluluğu tasarıda yer alan onbir kişiden oluşan zeytinlik sahaları koruma kuruluna bırakıyorlar. Vali başkanlığındaki bu kurulda 7 adet Bakanlık kuruluşları mevcuttur. Diğer kurul üyeleride bakanlık çizgisiyle aynı olan kuruluşlardır. Yani gelen talepleri ‘‘Kamu Yararı‘‘ diye kabul edecek bir yapıdır.

Bilindiği gibi, Toprak Koruma Kurullarında üye olarak yer alan ve tarım topraklarının korunması konusunda mücadelesini başarılı bir şekilde yapan ODA`mıza, bu başarısının karşılığı (!) olarak, zeytinlik sahaları koruma kurullarında yer verilmemiştir.

Meralarımızda da durum farklı değildir. Tasarıdaki değişiklikle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi ile OSB‘ler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yerleşim yerleri içinde bulanan sanayi siteleri ve münferit işletmelerin yerleşim yeri dışına çıkarılması için, tahsis amacı değişikliği yapılır hükmü getirilmektedir. Ayrıca bu kapsamda tahsis amacı değiştirilen meralar için ödenmesi gereken 20 yıllık ot bedeline de muafiyet getirilmiştir. Meralara ilişkin yapılan bu değişiklikler, son yıllarda krizden bir türlü çıkamayan hayvancılığımız için büyük bir tehdittir. Aynı GTHB`nin mera hayvancılığının geliştirilmesi hedefiyle büyük bir çelişki oluşturmaktadır.

Bir hafta sonra TBMM de oylanacak olan bu tasarıyı , tarım alanlarımıza ve meralarımıza yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için AKP milletvekillerini sağ duyuya davet ediyoruz.Bu durumun peşini bırakmıyacağımızında kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.

Ziraat Mühendisleri Odası 

Okunma Sayısı: 892
Fotoğraf Galerisi