2016-2017 BUĞDAY MALİYETİ

GENEL MERKEZ
21.06.2017 (Son Güncelleme: 06.07.2017 15:15:11)

Buğday ülkemizin her bölgesinde her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişen bir bitkidir. 350-1150 mm yağış alan her bölgede yetişen buğday, gerek dünyada gerek ülkemizde en fazla üretimi yapılan tarım ürünüdür. Bilindiği gibi Güney-Güneydoğu`da buğday hasadı tamamlanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde hasatta ise ise yaklaşık 15-30 gün sonra başlanacaktır.  

Türkiye‘de, 1980 sonrası başlayan ve 2000‘li yıllarda doruk noktasına çıkan neoliberal politikalar, çiftçileri piyasanın vahşi koşullarına terk etti. Bu süreçten buğday çiftçisi de olumsuz etkilendi. Bu olumsuz süreç kendisini Çukurova Bölgesi`nde göstermektedir. Grafikte de görüldüğü gibi, uzun yıllardan beri Çukurova‘da buğday çiftçisi için 1 kg buğday fiyatı 1 kg buğday maliyetinin gerisinde kalmaktadır.

Buğday ekim alanları 2002-2016 yılları arasında % 17 oranında azalmıştır ve buğday üretimindeki artış verim artışından kaynaklanmaktadır. Buğday ekim alanlarının azalması gıda güvencesi ve egemenliği açısından tehlike ve riskler barındırmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun da sürekli arttığı göz önüne alındığında bu tehlike ve risklerin şiddeti büyümektedir.

Tarım üreticileri buğdayın sonraki tarımsal faaliyetlere finans oluşturması ve stratejik önemi açısından buğday üretiminden para kazanmak zorundadırlar. Aksi durumda üreticiler kırsalı terk edip kentlerin varoşu olmaya, vasıfsız işçi kitleleri oluşturmaya devam edeceklerdir. Tarımsal istihdamın hızlıca azaltılması ancak şehirlerde bu insanlara istihdam olanaklarının yeterince yaratılmaması, toplumsal bir tehlike yaratmaktadır. Son yıllarda yaratılan işsizler ordusu hem çalışan insanların çalışma koşullarının kötüleşmesini hem de suç oranlarının artmasını tetiklemiştir.

Tarım ürünleri piyasası tüccarların insafına bırakılmamalıdır. Siyasi iradeyi, Devletin yapacağı müdahil alımlar ile, halkımızın temel besin maddesi olan buğdaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Aksi taktirde her yıl artan oranda buğday ithal etmek zorunda kalacaktır.

2014-2016 İtibariyle Buğday Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi

Yıllar

Ekilen alan (Dekar)

Üretim
(Milyon ton)

Verim
(kg/dekar)

2014

79.192.084

19.000.000

240

2015

78.668.874

22.600.000

287

2016

76.719.448

20.600.000

269

Kaynak TUİK 


ÇUKUROVA BÖLGESİ‘NDE

             SULANABİLİR ARAZİDE 2016-2017 ÜRETİM DÖNEMİ BUĞDAY MALİYETİ

MASRAF UNSURLARI

TL/Da.

Tarla Kirası

250

Tohum Bedeli

33

Gübre Bedeli

82

Gübreleme İşçiliği

15

İlk Sürme

15

İkileme

10

Diskaro

9

Tapan Sürgü

9

Ekim

15

Tohum Kapatma

5

Zirai Mücadele İlaç Bedeli

30

Zirai Mücadele İşçiliği

5

Hasat

19

Ürünün Pazara Taşınması

5

TOPLAM

502

Arazi Kirası hariç

Yapılan Masrafların Normal Faizi (% 6)

 

15

Genel İdari Giderler (% 3)

15

GENEL TOPLAM

532

Ortalama Verim (kg)

450

1 Kg Danenin Maliyeti (TL)

1,1

1Kg Buğdayın Olması Gereken Alım Fiyatı (TL)

Üretici Karı ile

 

1,32

 

Özden GÜNGÖR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası                                                                      
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Okunma Sayısı: 13596