2017 ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL MERKEZ ( )
25.07.2017 (Son Güncelleme: 18.03.2020 11:45:51)

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN

2017 ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRMESİ

Birçok çok öğrencinin geleceğe ilişkin planları içinde önemli bir yer tutan üniversite eğitimine ilişkin tercihlerini yapacakları kılavuz yayınlandı. Gelecekte üyelerimiz olacak öğrencilerin yerleşeceği programların durumu, mesleki bir değerlendirme için büyük önem taşımaktadır.

Ziraat Fakülteleri Programları

2017 yılında Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen 35 üniversitede 153 program açıldı. Bu yazı kapsamındaki değerlendirmelere, Ziraat Fakülteleri içinde yer alan 6 adet Peyzaj Mimarlığı, 7 adet Gıda Mühendisliği ve 2 adet Su Ürünleri Mühendisliği programı dahil edilmemiştir. Kontenjan verilen programların yer aldığı fakültelere ilişkin bilgiler Çizelge-1`de yer almaktadır.

 Çizelge-1 Kontenjan Açılan Programların Yer aldığı Fakülteler

ÜNİVERSİTE /Program

Bölüm Sayısı

Kontenjan

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1.ANKARA Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

9

9

9

417

363

363

370

370

2.A. MENDERES Ü.  Ziraat Fak.

9

9

8

8

8

324

315

309

309

314

3.ÇUKUROVA Ü. Ziraat Fak.

8

8

7

7

8

360

312

281

306

322

4.EGE Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

9

9

9

319

289

289

304

304

5.ULUDAĞ Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

7

7

7

252

242

242

277

279

6. AKDENİZ Ü.  Ziraat Fakültesi

8

8

7

8

9

283

233

227

273

289

7.19 MAYIS Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

8

8

7

289

269

248

243

237

8. SELÇUK Ü. Ziraat Fakültesi

8

8

8

8

8

268

253

253

268

288

9. 18 MART Ü. Ziraat Fakültesi

8

8

7

9

7

258

248

222

284

254

10. S. DEMİREL Ü. Ziraat Fak.

8

8

6

6

1

268

253

201

216

82

11. N. KEMAL Ü. Ziraat Fak.

8

8

6

8

6

268

258

191

253

186

12. HARRAN Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

5

5

4

237

217

165

165

144

13. ERCİYES Ü. Ziraat Fakültesi

6

6

5

7

6

211

201

161

217

176

14. OSMANGAZİ Ziraat Fakültesi

4

4

4

4

4

149

144

144

144

144

15. M. KEMAL Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

4

6

5

237

227

149

181

160

16. DİCLE Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

4

4

4

144

139

139

124

144

17. SÜTÇÜ İMAM Ü. Ziraat Fak.

7

7

4

4

5

242

222

144

144

150

18. ATATÜRK Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

4

8

6

222

222

129

188

146

19. G.OSMANPAŞA Ü. Ziraat Fak.

6

6

4

7

5

201

201

124

162

125

20. AHİ EVRAN Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

3

5

4

150

140

113

145

114

21. ABANT. İ. B. Ü. Z. ve D. Bil. F.

-

1

3

4

4

-

31

98

104

104

22. İNÖNÜ Ü. Ziraat Fakültesi

1

2

2

2

2

47

78

78

78

78

23. UŞAK Ü.Z. ve Doğa Bil. Fak.

3

4

2

3

2

108

129

72

88

72

24. ORDU Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

3

4

2

134

124

88

94

57

25. NİĞDE Ü. Tar. Bil. ve Tek. Fak.

2

2

2

3

2

62

62

62

88

62

26. 100. YIL Ü Ziraat Fakültesi

4

4

3

3

3

139

119

108

73

68

27. IĞDIR Ü. Ziraat Fakültesi

5

5

2

4

1

160

110

62

84

36

28. BOZOK Ü. Ziraat Fakültesi

3

3

1

3

1

93

93

31

93

31

29. BİNGÖL Ü. Ziraat Fakültesi

4

3

2

2

2

124

93

62

42

42

30. SİİRT Ü. Ziraat Fakültesi

2

2

3

5

6

82

52

93

115

131

31. DÜZCE Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

1

1

1

-

-

21

26

26

32. ŞEYH E. Ziraat ve Doğa B. F.

-

2

1

1

1

-

42

31

31

31

33. R. T. E. Ü.  Z. ve Doğa Bil. Fak.

2

2

1

2

2

82

52

16

37

32

34. ŞIRNAK Ü. Ziraat Fakültesi

-

1

1

1

1

-

31

21

11

11

35. Adıyaman Ü. Tarım Bil. Tek. F.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

21

TOPLAM

173

178

146

175

153 

6130

5764

4937

5537

5030

Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ilk kez bu yıl öğrenci alacak.  Fakülte sayısının bir artmasına karşın kontenjanlar 2016 yılına göre yaklaşık %10 azaltılarak 5030 olarak açıklandı. Kontenjan açılan program sayısı ise 22 azalarak 153 oldu.

Çizelge-2`de kontenjan açılan programlar yer almaktadır.

Çizelge-2 Kontenjan Açılan Programlar

 POGRAMLAR (BÖLÜMLER)

 Bölüm Sayısı

 Kontenjan

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Bahçe Bitkileri

31

23

28

25

1.039

785

906

758

Bitki Koruma

25

29

29

27

922

1025

1046

981

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

1

1

1

1

31

31

31

31

Biyosistem Mühendisliği

8

4

6

8

279

135

187

239

Hayvansal Ür. ve Teknolojileri

-

-

1

-

-

26

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

-

1

1

1

-

25

16

16

Süt Teknolojisi

3

2

2

2

63

42

42

42

Tarım Ekonomisi

17

17

17

18

639

625

679

712

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

8

9

9

8

198

210

179

193

Tarımsal Biyoteknoloji

10

8

10

9

361

280

340

289

Tarımsal Genetik Mühendisliği

1

1

1

1

31

31

31

31

Tarımsal Yapılar ve Sulama

8

3

4

5

188

80

69

90

Tarla Bitkileri

30

28

30

25

1.032

931

977

832

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

15

9

16

7

435

270

437

263

Zootekni

21

11

20

13

546

315

571

419

Ziraat Mühendisliği

3

134

TOPLAM

178

137

175

153

5.764

4785

5.537

5030

2017 yılında kontenjan açılan programlara bakıldığında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde Ziraat Mühendisliği programları açıldığı görülmektedir. Geçmişte denenmiş ve daha sonra vaz geçilmiş olan bu sisteme tekrar neden dönüldüğü konusunda kamuoyuna yapılmış bir bilgilendirme bulunmuyor.

Kontenjan açılan program sayısı Biyosistem Mühendisliğinde iki, Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Yapılar ve Sulama programlarında bir artmasına karşın, diğer bölümlerde azalma olduğu görülmektedir. 2016 yılına göre kontenjan açılan yedi programın yer aldığı Zootekni ile dokuz programın yer aldığı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programlarındaki azalış dikkat çekicidir.  2016 yılında YÖK Destek Bursu nedeniyle önceki yıllarda yeterli tercih alamadığı için kontenjan verilmeyen programlara yeniden kontenjan verilmesinin isabetli bir yaklaşım olmadığı, 2017 yılı kontenjanlarından anlaşılmaktadır.

Bugüne kadar Ziraat Mühendisliği eğitimi içinde yer alan Biyosistem Mühendisliğinin, mezunlarının Biyosistem Mühendisi unvanı ile mezun olması nedeni ile Ziraat Fakülteleri içinde yer alan Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Su Ürünleri Mühendisliği programları gibi ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2017 yılında ilk kez Ziraat Fakültesi dışında bir fakültede, N. Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Biyosistem Mühendisliği programı açıldı.

Ziraat Fakültelerinde zorunlu olmasa da yabancı dil eğitimine yönelik hazırlık sınıflarının açılması sevindirici bir gelişmedir. Ankara, Bilecik Şeyh Edebali, Bingöl, Bozok, Ege, Gaziosmanpaşa, Harran, Sütçü İmam, Namık Kemal, Ondokuz Mayıs, Uludağ ve Uşak Üniversitelerindeki Ziraat Fakültelerinde isteğe bağlı 1yıl süreli İngilizce Hazırlık programı bulunuyor. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde ise eğitim İngilizce veriliyor.

Su Ürünleri / Balıkçılık Programları

Kontenjan verilen Su Ürünleri / Balıkçılık programı sayısı 18 olmuştur. Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  Su Ürünleri Mühendisliği programları ile Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programlarına bu yıl kontenjan verilmiştir.Çizelge-3`de Su Ürünleri / Balıkçılık Programlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 Çizelge-3 Su Ürünleri / Balıkçılık Programları

Üniversite/ Fakülte

2016

2017

Kontenjan

Yerleşen

Kontenjan

AKDENİZ Ü. Su Ürünleri Fakültesi

16

16

26

ANKARA Ü. Ziraat F. Su Ür. Müh.(İngilizce)

11

11

21

ANKARA Ü. Ziraat F. Su Ürünleri Müh.

26

26

26

ATATÜRK Ü. Su Ürünleri Fakültesi

X

X

11

ONSEKİZ MART Ü. Deniz Bil. ve Teknolojisi F.

X

X

11

ÇUKUROVA Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

5

11

EGE Ü. Su Ürünleri Fakültesi

41

41

52

FIRAT Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

3

11

İSKENDERUN T. Ü. Deniz Bil. ve Tek. Fak.

X

X

11

İSTANBUL Ü. Su Ürünleri Fakültesi

(2017-Su Bilimleri Fakültesi)

52

52

52

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Ü. Su Ürünleri F.

11

11

11

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi

11

7

11

MERSİN Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

11

MUĞLA S. KOÇMAN Ü. Su Ürünleri F.

11

11

16

ORDU Ü. Fatsa Deniz Bilimleri Fak.

X

X

11

R.T.ERDOĞAN Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

1

11

SİNOP Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

3

11

S. DEMİREL Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

11

3

11

Toplam

245

201

325

2016 yılında yeterli tercih alamayan R.T. ERDOĞAN Üniversitesi,  FIRAT Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültelerine yeterli tercih alamamalarına karşın kontenjan verilmiştir. 2016 yılından 245 olan kontenjan sayısı 2017 yılında 325 olmuştur. Su Ürünleri / Balıkçılık Programları ile ilgili dikkat çeken bir başka durum ise İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin, Fakülte ve program adını değiştirmiş olmasıdır. Fakültenin adı Su Bilimleri Fakültesi, programın adı ise Su Bilimleri ve Mühendisliği olarak değişmiştir. Yeterli tercih alınamamasına ve mezunların istihdamına ilişkin sorunlar, sürekli gündem konusu olarak devam etmektedir. Sorunun gerçek nedenlerine yönelik çözümler yerine, defalarca denenmiş isim değiştirmeden medet umulması üzücüdür. Bu değişikliğe kontenjanının dolmasına ilişkin bir sorun olmayan bir fakülte tarafından ihtiyaç duyulması daha da üzücüdür.

Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Tütün Eksperliği Programı

Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) bünyesinde yer alan Tütün Eksperliği Yüksek Okulu için 36 kontenjan verilmiştir. YGS-2 puan türü ile öğrenci alan bu okul, 2012, 2013 ve 2014 yılında 36 kişilik, 2015 ve 2016 yılında da 41 kişilik kontenjanının tümünü doldurmuştur.

Organik Tarım İşletmeciliği Programları

Ziraat Mühendisliği eğitimi ve mezunların istihdamına yönelik sorunlar her geçen gün büyürken, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında açılan, YGS-6 puan türü ile öğrenci alan Organik Tarım İşletmeciliği Programları sorunu daha da büyütmektedir.  Dört yıllık öğrenim süresi olan bu programlara 2017 yılında üç yeni program daha eklenmiştir.

 Çizelge-4 Su Ürünleri / Balıkçılık Programları

Üniversite/ Yüksekokul

2016

2017

Kontenjan

Yerleşen

Kontenjan

Selçuk Ü. Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

41

41

41

Osmaniye Korkut Ata Ü. Kadirli Uygulamalı Bilimler Y.O.

31

31

31

Pamukkale Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(İÖ)

62

62

62

Pamukkale Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

62

62

62

Bayburt Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

-

31

Bayburt Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İÖ)

-

-

31

Iğdır Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

-

31

Toplam

196

196

289

Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarına YGS puan türünden öğrenci alınmaktadır. LYS puan türünden öğrenci alan programlar açısından adil olmayan, haksız bir rekabete yol açılmaktadır. Bu programların ayrıca YÖK Bursuna dâhil olması uygulamayı daha da adaletsiz hale getirmektedir. Bu haksız ve adil olmayan durumun giderilmesi için, bu programlara öğrenci alınacaksa LYS puan türünden öğrenci alınmalı ve program sorun daha fazla büyümeden Ziraat Fakülteleri bünyesine alınarak, diğer programlara alınan koşullarda öğrenci alınmalıdır. 2017 yılında önceki yıllarda YGS puan türünden öğrenci alan İlahiyat, İslam Bilimleri, İslami İlimler, Okul Öncesi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği gibi bazı programların puan türü LYS puan türü olarak değiştirilmiştir. Aynı değişiklik bu programlar için de gerçekleştirilmelidir.

Su ürünleri/balıkçılık programlarında benzer sorunun yaşandığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi programına 2017 yılında kontenjan verilmemiştir.

YÖK Destek Bursu

İlk kez 2016 yılında başlayan uygulama ile devlet üniversitelerindeki bazı programlara ilk üç sırada yerleşen öğrencilere YÖK Destek Bursu verilmektedir. 600 TL olan burs miktarı, 2017 yılı için 625TL/ay olarak belirlenmiştir. 2016 yılında Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendislikleri için getirilen uygulamaya Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendislikleri ile Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarının da olduğu yeni programlar eklenmiştir.

YÖK Destek bursu 240 bin başarı sırası barajı getirilen mühendislik programları dışında kalan mühendislik programları için getirilmişti. 2017 yılında 240 bin başarı sırası barajı getirilen mühendislik programları içinde yer alan Maden, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri için hangi amaçla getirildiği anlaşılamamıştır.  Bu programların son yıllardaki kontenjan ve yerleştirme sonuçları Çizelge 5-6 ve 7`de yer almaktadır.

Çizelge-5 Maden Mühendisliği Programları

Üniversite/ Fakülte

2015

2016 

2017

Kont.

Yerleş.

Kont.

Yerleş.

Kont.

AFYON KOCATEPE Ü. Mühendislik Fakültesi

11

11

11

5

11

BÜLENT ECEVİT Ü. Mühendislik Fakültesi

11

7

11

1

11

CUMHURİYET Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

2

11

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

16

2

11

ÇUKUROVA Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

31

17

21

8

11

DİCLE Ü. Mühendislik Fakültesi

26

11

26

7

11

DOKUZ EYLÜL Ü. Mühendislik Fakültesi

82

82

82

75

82

DUMLUPINAR Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

16

4

11

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. Mühendislik Fakültesi

52

52

41

32

31

HACETTEPE Ü.  Mühendislik Fakültesi(İngilizce)

62

62

62

62

62

İNÖNÜ Ü. Mühendislik Fakültesi

21

17

16

0

X

İSTANBUL TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

62

62

62

İSTANBUL Ü. Mühendislik Fakültesi

62

62

62

62

62

KARADENİZ TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

41

13

21

MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. Mühendislik Fakültesi

31

31

31

6

11

ORTA DOĞU TEKNİK Ü. Mühendislik Fak.(İngilizce)

52

52

62

62

62

SELÇUK Ü. Mühendislik Fakültesi

26

26

31

4

11

SÜLEYMAN DEMİREL Ü. Mühendislik Fakültesi

11

11

16

3

X

 Toplam

602

565

618

410

481

Maden Mühendisliği programlarında 2015 yılında %94 olan doluluk oranı, başarı sırası baraj uygulamasının uygulandığı 2016 yılında %66`ya düşmüştür.

Çizelge-6 Jeofizik Mühendisliği Bölümleri

Üniversite/ Fakülte

2015

2016

2017

Kont.

Yerleş.

Kont.

Yerleş.

Kont.

ANKARA Ü. Mühendislik Fakültesi

26

26

45

15

21

DOKUZ EYLÜL Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

48

8

21

İSTANBUL TEKNİK Ü. Maden Fakültesi

41

41

122

62

62

İSTANBUL Ü. Mühendislik Fakültesi

62

62

115

45

47

KARADENİZ TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

12

2

11

KOCAELİ Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

23

3

11

SAKARYA Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

1

11

SÜLEYMAN DEMİREL Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

1

X

 Toplam

191

191

250

137

184

Jeofizik Mühendisliği programlarında 2015 yılında %100 olan doluluk oranı, başarı sırası baraj uygulamasının uygulandığı 2016 yılında %55`e düşmüştür.

Çizelge-7 Jeoloji Mühendisliği Programları

Üniversite/ Fakülte

2015

2016

2017

Kont.

Yerleş.

Kont.

Yerleş.

Kont.

AFYONKARAHİSAR K. Ü. Mühendislik Fakültesi

11

11

10

4

11

AKDENİZ Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

41

13

21

AKSARAY  Ü. Mühendislik  Fakültesi

11

4

X

X

X

ANKARA Ü. Mühendislik Fakültesi

72

72

72

72

72

BALIKESİR Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

16

1

X

ÇANAKKALE  18  MART  Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

21

4

11

CUMHURİYET Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

0

11

ÇUKUROVA Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

31

22

21

1

11

DOKUZ EYLÜL Ü. Mühendislik Fakültesi

52

52

52

45

52

DUMLUPINAR Ü. Mühendislik Fakültesi

11

10

11

2

11

FIRAT Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

3

11

ESKİŞEHİR O.GAZİ Ü. Müh.-Mimarlık Fakültesi

52

52

41

25

21

HACETTEPE Ü. Mühendislik Fakültesi

52

52

52

52

52

İSTANBUL TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

62

62

62

İSTANBUL Ü. Mühendislik Fakültesi

82

82

72

72

72

KARADENİZ TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

41

41

31

8

11

KOCAELİ Ü. Mühendislik Fakültesi

52

52

41

10

11

MERSİN Ü. Mühendislik Fakültesi

31

23

26

1

X

MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. Mühendislik Fakültesi

21

21

21

9

11

NİĞDE Ü. Mühendislik Fakültesi

X

X

11

0

X

ORTA DOĞU TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi

52

52

62

60

62

PAMUKKALE Ü. Mühendislik Fakültesi

26

24

21

3

11

SELÇUK Ü. Mühendislik Fakültesi

31

31

31

3

11

SÜLEYMAN DEMİREL Ü. Mühendislik Fakültesi

11

11

11

1

X

 Toplam

763

736

748

451

535

Jeoloji Mühendisliği programlarında 2015 yılında %96 olan doluluk oranı, başarı sırası baraj uygulamasının uygulandığı 2016 yılında %60`a düşmüştür.

Çizelgelerde yer alan verilerden ilk anda Maden, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği programlarının doluluk oranlarının düşmesi YÖK Destek Bursu kapsamına alınmalarına neden olduğu gibi bir sonuç çıkarmak mümkündür. Ancak 2016 yılı yerleştirme sonuçları sonucu Çevre Mühendisliği programlarındaki doluluk oranının %46, Tekstil Mühendisliği programlarındaki doluluk oranının %49, Gıda Mühendisliği programlarındaki doluluk oranının %58 olduğu göz önüne alındığında bu saptamanın doğru olmadığı görülmektedir. Kaldı ki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları bünyesindeki Gıda Teknolojisi programlarına YÖK Destek Bursu verilirken,  Gıda Mühendisliği programlarına verilmesi de dikkat çekici bir durumdur.

 

Sonuç Yerine

Yükseköğrenime ilişkin sorunlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Sorun mezuniyet sonrası, ülkemizin genel işsizlik sorunu ile birlikte daha da büyümektedir. Yükseköğrenimdeki sorunun, öncelikle ilk ve orta öğretimde alınan eğitiminin kalitesi ile doğrudan ilgili olduğu unutulmamalıdır. Üniversite öncesi eğitim programlarının sürekli değiştirilmesi, bu değişikliklerde modern ve çağdaş eğitim müfredatlarının tam tersi uygulamalar geliştirilmesi nedeniyle yükseköğrenimin kalitesine ilişkin sorunlar, uzun yıllar gündemde kalmaya adaydır.

 

Kaynak; ÖSYM Tercih Kılavuzları

Okunma Sayısı: 2216