MISIR DOSYASI

GENEL MERKEZ ( )
26.07.2017 (Son Güncelleme: 18.03.2020 11:45:01)

ZMO`nun yaptığı saha araştırmasına göre, 2016 üretim sezonunda mısır ekim alanı 680 bin ha, üretim 6.400 bin ton, verim 9,41 ton/ha olmuştur. 2015 yılına göre verim ve ekim alanlarında bir miktar azalma gözlenmektedir. 2015 yılında mısır ekim alanı 688 bin ha, üretim 6.400 bin ton, verim ise 9,30 ton/ ha olmuştur.

 

MISIR DOSYASI

Mısır binlerce yıldan beri tarımı yapılan bir bitkidir. Ana vataAmerika olan mısırın buradan dünyanın her yerine yayıldığı bilinmektedir. ABD`nin New Mexico eyaletinde yapılan arkeolojik kazılarda, kayalardan oluşmuş barınaklarda ve mağaralarda bulunan mısır taneleri ve mısır koçanı parçalarının yaklaşık 5 bin yıllık oldukları tespit edilmiştir. Öte yandan  1954 yılında, Meksika`nın başkenti Mexico City`de yapılan arkeolojik kazılarda ise toprağın 50–60 m derinliğinde, yaklaşık 7 bin yıllık olduğu belirlenen mısır çiçek tozlarına rastlanmıştır (Geçit vd. 2009).

Mısır; tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için dünyanın hemen her yerinde tarımı yalabilmektedir. Günümüzde Antarktika haricinde, dünyanın her yerinde mısır bitkisi yetiştirilebilmektedir (Geçit vd. 2009).

Türkiye`de önceleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde önemli ölçüde birinci ürün olarak ekimi yapılan mısır, son yıllarda özellikle Çukurova, Amik Ovası, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.

Mısır, ılıman ve tropik bölgelerde tarımı yapılan bir bitkidir. En uygun büyüme sıcaklığı 25–30 °C arasındadır. Çimlenme için minimum sıcaklık 10 °C`dir. Mısırın vejetasyon süresi 90–120 gün arasında değişmektedir. Birinci ürün mısır için en uygun ekim zamanı nisan-mayıs dönemi, ikinci ürün için Haziran–Temmuz ortasına kadar olan zaman dilimidir (Geçit vd. 2009).

Mısır bitkisinde sulama için kritik olan 4 dönem vardır. Bu dönemlerde mutlak suretle su ihtiyacı karşılanmalıdır Bunlar; fide dönemi, tepe püskülü öncesi, koçan püskülü çıkarma ve son olarak da tane dolum (koçan dolum) dönemleridir. Ancak tane verimi açısından en kritik dönem, tepe püskülü çıkarma döneminden 2 hafta öncesi ile koçan püskülü çıkarma döneminden 2 hafta sonrasına denk gelen periyottur.

Yüksek bir verim için gelişim döneminde 400–750 mm su isteği bulunmaktadır. İyi bir verim ve kalitesi yüksek tane için toprağın organik madde ve bitki besin maddelerince zengin olması gerekmektedir. Mısır tarımı için en uygun toprak; su tutma kapasitesi, besin maddesi depolaması, işlenme kolaylığı, iyi drenaj ve havalanma özellikleri nedeniyle killi topraklardır.

Mısırı  hastalık  ve  zararlılardan  korumak  için  vejetasyon  döneminde  ilaçlı  mücadele yapmak gerekmektedir.

Mısır tane hasadı, bitki yaprakları, koçan havuzları iyice sarardıktan ve tanelerdeki su oranı %20`ye kadar düştükten sonra yapılmaktadır.

Türkiye`de mısır üretiminin çoğunluğu at dişi mısır olarak gerçekleşmektedir. Karadeniz Bölgesi`nde yerel ve evsel tüketim amacıyla sert mısır üretimi yapılmaktadır. Çerezlik olarak daha çok cin ve şeker mısır çeşitleri kullanılmaktadır.

  TÜRKiYE`DE ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT, STOK VE FİYATLAR

Ülkemizde mısır üretimi, 1950`li yıllarda ağırlıklı olarak Karadeniz ve Marmara Bölgeleri`nde yapılırken 1980`li yıllardan sonra Akdeniz ve Ege Bölgeleri`ne kaymıştır. Son yıllarda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu bölgesi`nde mısır üretiminde önemli miktarda artış kaydedilmiştir.

Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır, ana ürün ve ikinci ürün olarak üretilmektedir.1980`li yıllardan sonra Türkiye`de mısır üretiminde belirgin artışlar kaydedilmiştir. Bunun nedeni devletin mısır üretimini teşvik etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaları, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır üretiminin sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre kullanımının sağlanmasıdır. Özellikle GAP ile sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir artış olmuştur.

Çizelge 1. Türkiye 1930-2000 Yılları Tane Mısır Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi

 Yıllar

Ekim Alanı (Bin Ha)

Üretim (BinTon)

Verim (Ton/Ha)

1930

379

470

1,01

1935

409

450

1,11

1940

510

750

1,48

1945

510

290

0,57

1950

593

620

1,05

1955

706

850

1,21

1960

695

1,09

1,56

1965

650

940

1,45

1970

648

1,04

1,6

1975

600

1,2

2

1980

583

1,24

2,13

1985

567

1,9

3,35

1990

515

2,1

4,07

1995

515

1,9

3,69

2000

555

2,3

4,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 2016

1930 yılında ekim alanı yaklaşık 379 bin hektar, verim 1,01 Ton/Ha iken 2000 yılında ekim alanı yaklaşık 1,5 kat artarak 555 bin hektara ulaşmış, verim ise yaklaşık 4 kat artarak 4,14 Ton/Ha`a yükselmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 2. Türkiye 2007-2016 Yılları Tane Mısır Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi

 Yıllar

Ekim Alanı

(Bin Ha)

Üretim (Bin Ton)

Verim

(Ton/Ha)

2007

518

3,53

6,83

2008

595

4,27

7,2

2009

592

4,25

7,18

2010

594

4,31

7,26

2011

589

4,2

7,13

2012

623

4,6

7,39

2013

660

5,9

8,94

2014

659

5,95

9,03

2015

688

6,4

9,3

2016

680

6,4

9,41

Kaynak: TÜİK 2016

Son yıllarda sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır verimi 9,41 Ton/Ha olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 3.TÜİK, IGC ve USDA Verilerine Göre Türkiye Tane Mısır Üretimi (Milyon Ton)

Yıllar

TÜİK

IGC

USDA

2007

3,53

3,5

2,9

2008

4,27

4,3

4,15

2009

4,25

4,3

4

2010

4,31

4,3

3,6

2011

4,2

4,2

3,6

2012

4,6

4,6

4,4

2013

5,9

5,9

5,1

2014

5,95

6

4,8

2015

6,4

6,4

6,2

2016

6,4

6,4

6,5

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

 

rkiye`de Tane Mısır Üretimi Yapılan İller ve Üretim Miktarları Haritası

 

Not: TÜİK 2016 verilerine gore hazırlanmıştır.

Ülkemizde mısır üretimi I. ürün ve II. ürün olarak farklı dönemlerde yapılmakta olup yoğun olarak Adana, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Manisa, İzmir ve Aydın illerimizde 1.ürün, Şanlıurfa ve Mardin illerinde II. ürün mısır üretilmektedir. Özellikle GAP ile günden güne artan sulanabilir alanlarla Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de potansiyel mısır üretim alanı olma yolundadır.

Çizelge 4. Bölgelere Göre Mısır Ekiliş Alanları ve Üretimi

BÖLGELERE GÖRE MISIR ÜRETİMİ

 

2014

2015

BÖLGELER

EKİLİŞ (DA)

ÜRETİM (TON)

EKİLİŞ (DA)

ÜRETİM (TON)

MARMARA

636,925

575,931

621,512

560,791

KARADENİZ

625,993

236,176

656,617

259,171

İÇ ANADOLU

822,955

828,922

1.004.226

997,578

EGE

726,518

756,876

740,826

775,132

AKDENİZ

2.001.230

2.053.274

2.016.399

2.148.250

G.DOĞU ANADOLU

2.027.000

1.916.125

1.723.109

1.630.385

DOĞU ANADOLU

41,078

32,696

37,503

28,693

TOPLAM/ORTALAMA

6.881.699

6.400.000

6.800.192

6.400.000

Kaynak: TÜİK 2016

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği`nde 16/05/2009 tarihinde yalan değişiklikle yurt içine arz edilecek olan NBŞ üretiminde yerli mısır kullanılması şartı da yurt içi mısır talebinin artmasına katkı sağlamıştır.

Ülkemizde mısır üretim artışının en önemli nedenleri arasında şunları sayabiliriz.

·         Hibrit tohumların kullanımı,

·         Bölgeye uygun tohum çeşitlerinin seçimi,

·         Yetiştirme tekniklerinin gelişmesi,

·         Etlik piliç yemi üretimi başta olmak üzere yem sanayi talebindeki artış,

·         İkinci ürün üretiminin artması,

·         Pamuğa alternatif olarak mısır ekiminin artması,

·         GAP alanında ve Ege Bölgesi`nde ekim alanı artışı,

·         Dünya piyasalarında artan mısır fiyatlarının yurtiçi fiyatlara yansıması,

·         Prim, gübre, mazot gibi desteklerle üretimin özendirilmesi

Çizelge 5. Türkiye`nin Yıllar İtibariyle Mısır Tüketimi ve Yeterlilik Oranı

Piyasa Yılı

Yurt İçi Kullanım (Milyon Ton)

Gıda Olarak Tüketim (Milyon Ton)

Tohumluk Kullanım (Ton)

Yemlik Kullanım (Milyon Ton)

Endüstriyel Kullanım (Ton)

Kayıplar (Ton)

Stok Değişimi (Ton)

Kişi Başı Tüketim (Kg)

Yeterlilik Derecesi (%)

2006/07

4.272.400

1.029.500

14

2.967.000

151

110,9

490,5

-

86,5

2007/08

4.210.988

1.025.702

14

2.947.691

120,726

102,869

267,466

14,5

81,4

2008/09

5.187.487

1.040.842

14,875

3.866.667

140,73

124,373

-705,948

14,6

79,9

2009/10

5.153.535

1.203.427

14,8

3.693.760

117,873

123,675

-851,776

16,6

80

2010/11

5.253.425

1.263.167

14,85

3.745.907

104,08

125,421

-899,581

17,1

79,6

2011/12

5.168.648

1.217.379

14,725

3.650.304

164,02

122,22

-557,426

16,3

79,7

2012/13

5.757.400

1.439.853

15,565

3.997.952

170,17

133,86

-36,717

19

77,5

2013/14

6.649.887

1.160.000

16,5

5.086.000

215,697

171,69

-258,593

15,1

86,1

2014/15

6.834.907

1.339.879

16,466

5.125.000

180,417

173,145

450,948

17,2

84,4

                 

 

                           

Kaynak: TÜİK.

Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi olarak kullalan bir bitkidir. Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi olarak değerlendirilmekte, kâğıt yapımı ve çük çapta hasır el işleri yapımında da kullanılmaktar. Bu tüketim alanlarının ya ra çerezlik olarak da tüketilmektedir. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı da artmaktar.

Çizelge 6. Mısır Tüketiminin 2016 Yılı Sektörel Dağılımı

Kullanım Alanı

Miktar

(Ton)

Açıklama

 (Ortalama)

Yem Maddesi Olarak Kullanımı

5.450.300 (%76)

 

2.310.100 tonu broiler ve hindi (% 42)

2.022.000 tonu yumurta ve damızlık (% 37)

1.117.600 tonu büyük- küçükbaş ve diğer (%21)

Nişasta San.

1.053.000 (%15)

 

Mahalli Tüketim

200.000 (%3)

 

Endüstriyel Tüketim

250.000 (%3)

 

Kayıplar ve Tohumluk

203.444 (%3)

 

Toplam

7.156.744 (%100)

 

Kaynak: TÜİK, Şeker Kurumu, TÜYEM, TMO.

Türkiye mısır tüketiminde sektörel dağılıma göre en büyük pay %76 ile yem sektörüne aittir.

Çizelge 7. Türkiye`nin Mısır İthalat ve İhracat Miktarla

 

 

Yıllar

 

İthalat

İhracat

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

 

Ort. Fiyat ($/Ton)

Miktar (Ton)

Değer (Bin $)

 

Ort. Fiyat ($/Ton)

2007

1.128.456

269,337

239

8,32

12,478

1,5

2008

1.151.407

381,938

332

15,056

24,948

1,657

2009

485,131

135,136

279

325,434

81,323

250

2010

452,362

124,157

274

10,649

26,006

2,442

2011

381,293

136,119

357

13,945

27,923

2,002

2012

807,48

245,919

305

20,359

33,82

1,661

2013

1.548.133

473,138

306

210,927

88,124

418

2014

1.423.595

350,247

246

64,618

63,29

979

2015

1.487.005

343,046

231

75,185

51,033

679

2016

534,791

128,639

241

44,136

49,044

1,111

Kaynak: TÜİK 2017

Ülkemiz, son dönemde mısır ithalatını ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Fransa`dan yapmaktar.

Çizelge 8. TMO Mısır Alım Fiyatı (TL/Ton) ve ÜFE Artış Oranı (%)

 

TMO Alım Fiyatı

(TL/Ton)

ÜFE Artış Oranı

(%)

Yıl

2007

-

3,7

2008

430

14,7

2009

450

1,4

2010

490

9

2011

540

11

2012

595

4,6

2013

640

6,4

2014

680

9,9

2015

725

6,2

2016

740

4

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

Çizelge 9. 2012-2016 Yılları Aylar Bazında Mısır Borsa Ortalama Fiyatı (TL/Ton)

Yıllar

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

2012

541

549

568

580

579

576

575

589

582

583

575

578

2013

605

641

641

638

638

653

685

585

576

576

574

587

2014

612

626

664

709

740

772

782

677

671

677

686

689

2015

686

694

705

719

726

734

732

711

679

671

623

640

2016*

649

696

697

696

706

762

781

695

686

679

695

728

*Kaynak: 2016 yılı Adana ve Konya Ticaret Borsası`ndan, 2016‘dan önceki yıllar ise Adana Ticaret Borsası`ndan anan günlük fiyatlardan hesaplanmıştır.

MISIR MÜDAHALE ALIM FİYATI

Çizelge 10.  Yıllara Göre TMO Mısır Alım Fiyatları (TL/Ton) 

Yıllar

Alım Fiyatı (TL/Ton)

Fiyat İndeksi 2009=100

Prim Desteği (TL/Ton)

2009

450

100

40

2010

490

109

40

2011

540

120

40

2012

595

132

40

2013

640

142

40

2014

680

151

40

2015

725

161

40

2016

740

164

20

 Çizelge 11.  Girdi Fiyatlarındaki Değişim

YILLAR

FİYATI

 (TL/ton)

FİYAT İNDEKSİ

 (2009 = 100)

%33 AN

Üre

20.20.0

Mazot

%33 AN

Üre

20.20.0

Mazot

2009

479

630

520

2,37

100

100

100

100

2010

531

631

617

2,93

111

100

119

124

2011

678

893

964

3,61

142

142

185

152

2012

800

1,071

958

3,73

167

170

184

157

2013

836

1,018

873

4,28

175

162

168

181

2014

850

1,043

914

4,44

177

166

176

187

2015

893

1,069

1,145

3,86

186

169

220

163

2016

-

845

929

3,65

-

134

179

154

2017*

         -

1.000

1.050

4,34

 

159

202

183

Not: * 2017 Yılı Temmuz ayı verileri baz alınmıştır.

Ülkemizde mısır hasadı, Çukurova ve Amik Ovası‘nda Temmuz sonu itibariyle başlamaktadır. TMO mısır müdahale alım fiyatını 2013 yılında 640 TL/ton, 2014 yılında 680 TL/ton, 2015 yılında 725 TL/ton, 2016 yılında 740 TL/ton olarak açıklanmıştır.

Tablodan görüleceği gibi; son 9 yıllık dönemde (2009-2017) mısır müdahale alım fiyatı  % 64 oranında artırılmış; buna karşılık prim desteği düşmüştür. 2009 ile 2017 yıllarındaki % değişim incelendiğinde; üre gübresinin fiyatı %59, 20.20.0 gübresi % 102, mazot fiyatında ise % 83 oranında artışlar gerçekleşmiştir; yani ticaret hadleri çiftçinin aleyhine gelişmiştir

Mısır Üretim Alanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri; 

1-İşletmelerin küçük, çok parçalı ve dağınık olmaları nedeniyle arazi işlerliği ve verimliliğinin düşük olması ve dolayısıyla üreticilerin yeterli geliri elde edememesi,

2-Çiftçilerin yatırım olanaklarına ulaşma ve yapısal dönüşümü sağlama olanağından yoksun olmaları,

3-Tarımda vasıfsız işgücünün varlığı,

4-Hasat sonrası depolama ve pazarlamada yetersizlik,

5-Mısır tarımı yapılan bölgelerde, gittikçe artan oranda bitki hastalıklarının baş göstermesi (Kuzey yaprak yanıklığı, Fusarium, Pythyum...) ve zararlıların baş göstermesi (bozkurt, mısır kurdu ve mısır koçan kurdu…),

6-Girdi maliyetlerinin yüksek olması (tarla kirası, gübreleme, yakıt giderleri…),

7-Aşırı azotlu gübre kullanımı,

8-Fark ödemesi desteğinin düşük olması,

9-Üretiminin yetersizliği nedeniyle ucuz GDO`lu ürünün piyasaya girmesi,

10-Sulama altyapısının yetersizliği,                      

11-Hayvancılık sektöründe artan yemlik mısır ve silaj talebinin karşılanamaması,

12-Yüksek teknolojili kombine makinelerin kullanımının yetersizliği,

 Çözüm Önerileri 

1-Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli.

2-Çiftçiler örgütlenme, kooperatifçilik, yatırım ve tarım danışmanlık hizmetinden yararlandırılmalı.

3-Mesleki eğitim düzenlenmeli.

4-Lisanslı depoculuğa ağırlık verilmeli, TMO imkanlarından daha fazla yararlanacak bir altyapı oluşturulmalı, tekelleşme önlenmelidir.

5-Dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve ekim nöbeti uygulanmalıdır.

6-Örgütlenme ve kooperatifçilik geliştirilmeli, gübre ve yakıttaki vergiler düşürülmeli veya destekler arttırılmalıdır.

7-Toprak ve yaprak analizi birlikte yapılmalıdır.

8-Fark ödeme desteği artırılmalıdır.

9-Gerek ekim alanı gerekse birim alandan elde edilen verim artırılarak GDO`lu mısır ithalatı engellenmelidir.

10-Köylerin(mahalleler) ve sulama birliklerinin sulama altyapısı güçlendirilmelidir.

11-Yüksek verimli silajlık çeşitler geliştirilmelidir.

12-Ekim, toprak işleme ve gübreleme yapan kombine makinelerin kullanımı artırmak için gerekli desteklerin sağlanmalıdır.

 DÜNYADA ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT, STOKLAR VE FİYATLAR

Dünya mısır üretimi dünya genelinde hem ekiliş alanlarındaki genişleme hem de verimdeki artışa bağlı olarak 2016/2017 piyasa yılında bir önceki yıla kıyasla 74 milyon ton artış göstererek 1.045 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Söz konusu artışta en büyük pay dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ABD`deki üretimin önceki sezona kıyasla 39 milyon ton seviyesindeki  artışından  kaynaklanmaktadır.  2015/16  sezonunda  karlılığın  azalmasına  bağlı olarak ekiliş alanlarındaki düşüşün ardından bu sezon ekilişler 2,5 milyon ha genişlemiş ve buna bağlı olarak ABD üretimi 385 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Bununla birlikte Brezilya ve Ukrayna`da üretim hem ekiliş alanlarının hem de verimin artması neticesinde rekor seviyelere yükselerek dünya genelindeki üretim artışında etkili olmuşlardır. AB`de kuraklık etkisi ile verimde gözlenen düşüş neticesinde bir önceki sezon 58 milyon tona gerileyen üretim, bu sezon ekiliş alanındaki daralmanın verimin hafifçe artmasıyla telafi edilmesine bağlı olarak önceki sezona kıyasla 2 milyon tonluk artış göstermiştir.

 Çizelge 12. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Üretimi (Milyon Ton)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

ABD

331

306

332

316

313

273

351

361

346

385

Çin

152

166

164

177

193

206

218

216

225

220

Brezilya

59

51

56

57

73

82

80

85

67

85

AB

51

66

60

58

68

58

64

76

58

60

Meksika

24

24

20

21

19

22

23

25

26

25

Arjantin

22

16

23

24

21

32

33

34

40

42

Ukrayna

7

11

10

12

23

21

31

28

23

28

Hindistan

19

20

17

22

22

22

24

24

22

25

Türkiye

3,5

4,3

4,3

4,3

4,2

4,6

5,9

6

6,4

6,4

Diğer

131

137

137

144

152

155

167

163

159

169

Dünya

799

801

823

835

887

874

999

1019

972

1045

 Kaynak: TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

Çizelge 13. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Verimi (Ton/Ha)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

ABD

9,5

9,6

10,3

9,6

9,2

7,7

9,9

10,7

10,6

11

AB

6

7,2

6,9

7

7,3

6

6,5

7,9

6,3

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin

5,4

5,6

5,3

5,5

5,8

5,9

6

5,8

5,9

6

Kazakistan

4,6

4,4

4,8

4,8

5

5,2

5,3

5,3

5,3

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

8,5

9,1

8,4

9,8

8,9

9,2

9,6

9,4

10,3

9,3

Mısır

8

7,9

8

7,7

7,9

7,7

8,1

8,1

8

8

Arjantin

6,5

6,6

7,8

6,4

5,7

6,6

6,8

7,3

7,4

7,3

Türkiye

6,8

7,2

7,2

7,3

7,1

7,4

8,9

9

9,3

10,3

Meksika

3,2

3,3

3,3

3

3,1

3,1

3,2

3,5

3,6

3,5

Dünya

5

5

5,2

5

5,1

4,9

5,5

5,6

5,4

5,7

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

Dünya üretimindeki artışta en büyük paya sahip ülke, mısır verimini rekor seviye çıkaran ABD`dir. Özellikle etanol imalatçılarının mısır talebi artmış ve bu durum ABD ve Brezilya`da üreticileri ekim alanlarını genişletme yönünde teşvik etmiştir.

 

 Çizelge 14. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Ekim Alanı (Milyon Ha)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

ABD

35

31,8

32,2

33

33,9

35,4

35,4

33,6

32,7

35,1

Çin

28,1

29,9

31,2

32,5

33,5

35

36,3

37,1

38,1

36,8

AB

8,4

9,2

8,7

8,3

9,3

9,6

9,8

9,6

9,3

9,1

Brezilya

14,6

14,1

13

13,8

15,2

15,8

15,7

15,7

15,9

16,7

Meksika

7,3

7,4

6,2

7,1

6,1

6,9

7,1

7,3

7,2

7,1

Endonezya

3,6

3,2

3,1

2,9

3,1

3,1

3,1

3,1

3,5

3,5

Filipinler

2,6

2,7

2,7

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,4

2,7

Arjantin

3,4

2,4

2,9

3,7

3,7

4,9

4,8

4,6

5,4

5,8

Ukrayna

2

2,3

2,1

2,6

3,5

4,4

4,8

4,6

4,1

4,3

Kanada

1,4

1,2

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,2

1,3

1,3

Türkiye

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

Dünya

158,9

159,1

159,5

165,8

172,9

178,7

181,9

181,5

180,3

183,2

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

Dünya mısır ekim alanları, 2011 yılından beri son on yıllık ortalamanın üzerinde olup genellikle yükseliş eğilimi göstermektedir. 2016/17 döneminde mısır ekim alanlarının rekor seviyeye ulaşmıştır (Çizelge 11, Çizelge 12). Ekiliş alanlarındaki artış ya da azalmalar dünya piyasalarındaki değişkenlerden bağımsız olarak ülkelerin kendine özgü sosyo-ekonomik koşulları, nüfus hareketlerinin kontrol edilmesi ya da kırsal kalkınmanın sağlanması kapsamında verilen ürün destekleme kararları doğrultusunda gerçekleşebilmektedir.

Çizelge 15. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Tüketimi (Milyon Ton)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

ABD

261,6

258

281

284,6

277,9

263

292,9

301,8

298,9

314

Çin

153,1

157,2

166,5

174,7

192,9

200,1

202,4

208,6

217,1

225,1

Brezilya

46,1

46,3

46,9

48,9

51

53,7

54,6

56,1

56

59,1

AB

64,1

63,9

59,5

64,1

68,6

67,3

76,3

80,9

70,7

71,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meksika

31,9

32,4

30,4

29,4

29,3

26,8

31,7

34,8

37,7

38,1

Japonya

16,5

16,7

16,5

15,7

14,9

14,5

15,2

14,9

15,8

14,9

Hindistan

14,6

16,9

15,1

18,2

17,2

17,3

19,7

22,5

22,8

23,6

Mısır

11,2

12,1

12,7

12,9

11,9

11,9

12,6

13,7

14,8

15

G.Kore

8,6

7,9

8,4

8,1

7,6

8,4

10

10,2

10,3

 

Arjantin

6,7

6,2

6,5

6,8

5,6

12,2

13,6

15,1

16

16,5

Türkiye

4,9

4,6

4,7

4,6

5

6

6,5

7,9

7,8

7,9

Diğer

162,7

168,3

178,3

181,4

201,1

190,4

215

227,1

202,1

242,3

Dünya

781,9

790,6

826,3

849,3

882,9

871,5

950,3

993,7

969,8

1.028,10

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

 

Çizelge 16. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır İthalatları (Milyon Ton)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Japonya

15,2

16

16,6

15,7

14,5

14,5

15,2

14,2

14,7

15,4

Meksika

9,3

7,8

8,4

7,8

11,6

5,6

9,8

10,8

13,8

14,2

G.Kore

9,2

6,8

7,9

7,5

7,2

8,2

9,2

10,1

9,6

9,8

Mısır

4,3

5,2

5,3

5,9

6,7

5,8

7,7

7,7

8,5

8,8

AB

15

3,8

2,3

7,9

5,8

10,8

15,7

8,9

13,7

11,7

Türkiye

1,2

0,5

0,6

0,4

0,7

1,7

1,3

2,1

1,3

1,3

Diğer

46,9

44,2

46,2

48,8

52,8

53,2

62,8

71,2

74,2

73,9

Dünya

101,1

84,4

87,2

94,1

99,2

99,7

121,8

125,1

135,8

135

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

2007 yılından itibaren küresel mısır ithalatı genel olarak artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir (Çizelge 14). 2015/16 sezonunda üretimin düşmesine bağlı olarak ithalatın %8 oranında arttığı fakat 2016/17 sezonunda üretim miktarındaki artış neticesinde ithalatın bir miktar azaldığı görülmektedir. Üretimdeki artışa rağmen ithalatta önemli bir azalış meydana gelmemesinin öncelikli sebebi fiyatların düşük seyretmesine bağlı olarak dünya genelindeki tüketim miktarının artmış olmasıdır.

 

Çizelge 17. Geleceğe Yönelik Mısır İthalat Projeksiyonları (Milyon Ton)

Ülkeler

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

Japonya

15

15

14,9

14,9

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

Meksika

14,7

15,2

15,6

16,3

17,2

17,7

18,2

18,8

19,2

19,7

G.Kore

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,5

10,6

10,7

10,7

10,7

Mısır

9

9,2

9,6

9,9

10,3

10,6

11,1

11,6

12

12,3

Tayvan

4,3

4,3

4,2

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

AB

12,7

12,5

12,4

12,1

11,7

11,5

11,2

10,9

10,6

10,3

Kanada

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

Çin

3,4

3,6

3,8

4,2

4,6

5

5,3

5,6

5,9

6,1

Türkiye

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,4

ABD

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Dünya

142

145

147

150

154

157

160

163

165

168

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

 

Çizelge 18. Dünya Mısır İhracatı ve Başlıca İhracatçı Ülkeler (Milyon Ton)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

ABD

62,2

45,8

50,7

48

42,7

20

42,8

47,2

45,8

56,2

Arjantin

15,2

12,5

13,4

15,7

16,1

21,6

12

19,8

18,6

23,8

Brezilya

10,7

6,8

6,4

11,5

8,5

26,4

23,5

20,6

35,9

16,3

Ukrayna

1,6

5,5

5,3

5,1

13,6

13,6

19,9

18,2

17,3

18,7

Diğer

11,5

13,7

11,3

13,8

18,4

18,1

23,5

19,2

18,1

20

Dünya

101,1

84,4

87,2

94,1

99,2

99,7

121,8

125,1

135,8

135

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

ABD, Brezilya ve Arjantin gibi dünya mısır ihracatında önde gelen ülkeler grubuna son yıllarda mısır üretimi ve ihracatında büyük sıçramalar yapan Ukrayna da katılmıştır. 2016/17 döneminde bu dört ülkenin ihracatı, toplam dünya ihracatının %85`ini oluşturmaktadır.

 

Çizelge 19. Mısır İhracat Projeksiyonları (Milyon Ton)

Ülkeler

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

ABD

50

50

51

51

52

53

53

54

55

55

Arjantin

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

Brezilya

27

28

28

29

31

33

35

36

37

38

Ukrayna

19

19

20

20

21

21

21

22

22

23

Dünya

142

145

147

150

154

157

160

163

165

168

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

Mısır; uluslararası piyasalarda ticareti yapılan yemlik hububat içerisinde önemli bir yere sahiptir. Mısırın toplam hububat içerisindeki payının artması beklenmektedir. Mısırın payındaki bu artış, veriminin diğer hububat türlerine kıyasla daha hızlı artması, geniş iklim bölgelerinde daha dirençli ve rekabetçi olmasını sağlayabilen yeni çeşitlerinin varlığı, yem ve biyoyakıt üretiminde kullanılabilmesi sebeplerinden kaynaklanmaktadır.

 

Çizelge 20. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Kapanış Mısır Stokları (Milyon Ton)

Ülkeler

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Çin

43

52

50

54

59

67

86

98

109

106

ABD

41

43

43

29

25

21

31

44

44

60

AB

7

8

8

6

7

5

7

7

7

5

Meksika

4

4

1

1

1

1

3

4

5

4

G.Afrika

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Brezilya

9

8

6

7

5

9

14

8

6

8

Diğer

28

29

31

30

33

31

39

43

36

41

Dünya

134

144

142

127

131

134

182

207

208

225

Kaynak:  TMO 2016 Yılı Hububat Raporu

 

 KAYNAKLAR

1- Elçi vd. 1994, Tarla Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1385, Ders Kitabı:399, ISBN 975-482-224-7, A.Ü.Z.Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi 1994, Ankara.

2- Geçit, H.H. vd. 2009. Tarla Bitkileri. A.Ü.Z.F. Ders Kitabı: 521, Yayın No: 1569, ISBN 978 -975- 482 -803-0, Ankara.

3- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Hububat Raporu

4-TÜİK (2016) Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı

5-TÜİK (2016) Dış Ticaret İstatistikleri Veritabanı 

Okunma Sayısı: 3027