2017 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ODA ÜYESİ MESLEK DİSİPLİNLERİ VE ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL MERKEZ ( )
25.08.2017 (Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43:35)

Türkiye`de 40 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı fakülteler bulunmaktadır.  Bu üniversitelerden Kilis, Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleri bünyesindeki programlarda henüz eğitime başlanmamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ise Genetik ve Yaşam Bilimleri programına bu yıl öğrenci alınmıştır.

Ziraat mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, biyosistem mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları da bulunmaktadır.

2017 yılı tercih kılavuzunda yer alan 2 Su Ürünleri Mühendisliği, 7 Gıda Mühendisliği ile 6 Peyzaj Mimarlığı, 8 Biyosistem programı hariç tutulacak olunursa, 35 Ziraat Fakültesinde 145 program için 4.791 kontenjan açılmış, 4.730 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleştirilmiştir.

Çizelge-1 Ziraat Fakülteleri dışında başka fakültelerde de bulunan programlar

Gıda Mühendisliği Programları

Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,

Kimya-Metalurji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde

Peyzaj Mimarlığı Programları

Orman Fakültesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Mimarlık Fakültesi,

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde

Biyosistem Mühendisliği Programları

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği Programları

Su Ürünleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Bu yazı kapsamında ele alınan Ziraat Fakültelerinde, sayılan programlar değerlendirme dışı tutulmuştur. 

Ziraat mühendisliği eğitimi veren fakültelerde, ziraat fakültesi dışında farklı isimlendirmeler bulunmaktadır.

Çizelge-2 Farklı İsimlerdeki Fakülteler

Üniversite

Fakülte Adı

Niğde Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültelerinde kontenjan açılan fakülte sayısı bir artarken, yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı ve kontenjan sayısı azalmış, yerleşen öğrenci sayısı ise bir önceki yıla göre artmıştır.

Çizelge-3 Ziraat Fakültelerinin Kontenjan ve Yerleşme Durumu

Yerleşme Durumu

2013

2014

2015

2016

2017

Öğrenci Alan Ziraat Fakülte Sayısı

30

33

34

34

35

Kontenjan Açan Toplam Program Sayısı

165

170

142

169

145

Kontenjan

5.842

5.485

4.797

5.350

4.791

Yerleşen Öğrenci Sayısı

4.839

4.153

4.332

4.446

4.730

Doluluk (%)

83

76

90

83

98

Program sayıları kıyaslanırken, 2016 yılında üç program bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile üç program bulunan Süleyman Demirel Üniversitesinde bu programlar yerine sadece Ziraat Mühendisliği programına öğrenci alındığı göz önüne alınmalıdır.

Çizelge4 Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

ÜNİVERSİTE

Bölüm Sayısı

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Ankara

9

9

9

9

9

417

363

363

370

370

361

322

351

370

368

88,7

96,7

100,0

99,5

Çukurova

8

8

7

7

8

360

312

281

306

322

289

260

274

303

322

83,3

97,5

99,0

100,0

Ege

9

9

9

9

9

319

289

289

304

304

300

268

269

301

303

92,7

93,1

99,0

99,7

A. Menderes

8

8

7

7

7

283

263

257

257

262

242

205

251

244

261

77,9

97,7

94,9

99,6

Uludağ

6

6

6

6

6

216

206

206

236

238

216

206

206

234

237

100,0

100,0

99,2

99,6

Akdeniz

8

8

7

8

9

283

233

227

273

289

231

197

227

272

288

84,5

100,0

99,6

99,7

Onsekizmart

8

8

7

9

7

258

248

222

284

254

213

194

209

262

252

78,2

94,1

92,3

99,2

Selçuk

8

8

8

8

8

268

253

253

268

288

230

225

226

256

286

88,9

89,3

95,5

99,3

Ondokuzmayıs

9

9

8

8

7

289

269

248

243

237

223

217

226

224

236

80,7

91,1

92,2

99,6

S. Demirel

8

8

6

6

1

268

253

201

216

82

227

198

188

203

82

78,3

93,5

94,0

100,0

Namık Kemal

7

7

5

7

5

232

222

165

222

155

195

155

161

150

155

69,8

97,6

67,6

100,0

Osmangazi

4

4

4

4

4

149

144

144

144

144

149

137

144

144

144

95,1

100,0

100,0

100,0

Erciyes

5

5

4

6

5

175

165

135

191

145

150

125

132

117

145

75,8

97,8

61,3

100,0

Harran

7

7

5

5

4

237

217

165

165

144

177

168

159

139

143

77,4

96,4

84,2

99,3

Sütçü İmam

6

6

4

4

4

206

186

144

144

139

162

148

135

130

139

79,6

93,8

90,3

100,0

M. Kemal

6

6

4

6

4

201

191

149

181

129

163

154

144

127

129

80,6

96,6

70,2

100,0

Atatürk

7

7

4

8

6

222

222

129

188

146

187

112

102

121

146

50,5

79,1

64,4

100,0

Dicle

4

4

4

4

4

144

139

139

124

144

144

139

137

112

138

100,0

98,6

90,3

95,8

G.Osmanpaşa

5

5

4

6

4

165

165

124

157

104

142

110

98

192

104

66,7

79,0

122,3

100,0

Abant. İ. B..

-

1

3

4

4

0

31

98

104

104

0

31

77

87

102

100,0

78,6

83,7

98,1

Uşak

3

4

2

3

2

108

129

72

88

72

76

73

72

76

72

56,6

100,0

86,4

100,0

Niğde

2

2

2

3

2

62

62

62

88

62

62

62

62

68

62

100,0

100,0

77,3

100,0

İnönü

1

2

2

2

2

47

78

78

78

78

47

78

76

68

78

100,0

97,4

87,2

100,0

Ahi Evran

4

4

3

5

4

150

140

113

145

114

117

42

87

65

114

30,0

77,0

44,8

100,0

Ordu

4

4

3

4

2

134

124

88

94

57

96

72

64

62

56

58,1

72,7

66,0

98,2

Yüzüncüyıl

4

4

3

3

3

139

119

108

73

68

104

92

60

46

66

77,3

55,6

63,0

97,1

Iğdır

4

4

2

4

1

129

99

62

84

36

79

64

45

39

36

64,6

72,6

46,4

100,0

Bozok

3

3

1

3

1

93

93

31

93

31

67

37

31

33

31

39,8

100,0

35,5

100,0

Siirt

2

2

3

4

5

82

52

93

95

110

25

17

29

27

78

32,7

31,2

28,4

70,9

Düzce

-

-

1

1

1

0

-

21

26

26

-

-

21

26

26

#!

100,0

100,0

100,0

Bingöl

4

3

2

2

2

124

93

62

42

42

82

63

30

18

39

67,7

48,4

42,9

92,9

R. T. Erdoğan

2

2

1

2

2

82

52

16

37

32

35

12

15

16

32

23,1

93,8

43,2

100,0

Şeyh Edebali

-

2

1

1

1

-

42

31

31

31

-

13

21

10

31

31,0

67,7

32,3

100,0

Şırnak

-

1

1

1

1

-

31

21

11

11

-

5

5

4

8

16,1

23,8

36,4

72,7

Adıyaman

-

-

-

-

1

-

-

-

-

21

-

-

-

-

21

-

-

-

100,0

TOPLAM

165

170

142

169

145

5842

5485

4797

5362

4770

4791

4201

4334

4546

4709

76,6

90,3

84,8

98,7

2017 yılında Ziraat Fakülteleri programlarının doluluk oranı, %98,7 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Ziraat Fakültelerindeki diğer programlar hariç tutulduğunda, kontenjan açılan 145 programda görevli 1387 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Çizelge-5 Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

Üniversite

2015

2016

2017

Üniversite

2015

2016

2017

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

ABANT İ. BAYSAL Ü.

3

17

4

23

4

24

HARRAN Ü.

5

39

5

39

4

28

ADIYAMAN Ü.

-

-

-

-

1

3

IĞDIR Ü.

2

6

4

21

1

4

A. MENDERES Ü.

7

56

7

57

7

58

İNÖNÜ Ü.

2

8

2

10

2

11

AHİ EVRAN Ü.

3

16

5

27

4

19

K. SÜTÇÜ İMAM Ü.

4

34

4

36

4

34

AKDENİZ Ü.

7

68

8

80

9

84

M. KEMAL Ü.

4

50

6

67

4

48

ANKARA Ü.

9

140

9

135

9

132

N. KEMAL Ü.

5

57

7

78

5

56

ATATÜRK Ü.

4

51

8

92

6

57

NİĞDE Ü.

2

15

3

25

2

16

BİLECİK Ş. EDEBALİ Ü.

1

3

1

3

1

10

19 MAYIS Ü.

8

72

8

76

7

69

BİNGÖL Ü.

2

7

2

8

2

7

ORDU Ü.

3

23

4

29

2

16

BOZOK Ü.

1

4

3

13

1

3

R. T. ERDOĞAN Ü.

1

3

2

6

2

6

Ç. 18 MART Ü.

7

40

9

54

7

47

SELÇUK Ü.

8

65

8

65

8

73

ÇUKUROVA Ü.

7

94

7

92

8

102

SİİRT Ü.

3

15

4

22

5

25

DİCLE Ü.

4

37

4

35

4

33

S. DEMİREL Ü.

6

65

6

64

1

80

DÜZCE Ü.

1

3

1

5

1

6

ŞIRNAK Ü.

1

4

1

4

1

3

EGE Ü.

9

137

9

134

9

133

ULUDAĞ Ü.

6

60

6

59

6

58

ERCİYES Ü.

4

21

6

32

5

25

UŞAK Ü.

2

8

3

14

2

9

ESKİŞEHİR O.GAZİ Ü.

4

21

4

22

4

23

YÜZÜNCÜ YIL Ü.

3

33

3

31

3

44

GAZİOSMANPAŞA Ü.

4

41

6

57

4

41

TOPLAM

142

1313

169

1515

145

1387

Ziraat Fakülteleri bünyesinde on dört farklı program yer almaktadır. En fazla açılan programlar 27 programla Bitki Koruma, 25`şer programla Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri programları olmuştur.

En az açılan programlar sadece bir fakültede bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programlarıdır.

Çizelge-6 Kontenjan Verilen Bölümlerin Bulunduğu Fakülte Sayısı

Bölüm

Yıllar

Fakülte

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

 Bölüm

Yıllar

Fakülte

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Bitki Koruma

2013

24

886

899

100

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2013

8

280

74

42,2

2014

25

922

886

97,51

2014

8

188

128

39,36

2015

29

1056

990

93,75

2015

3

83

34

40,96

2016

29

1046

975

93,21

2016

4

69

58

84,06

2017

 27

 981

 975

 99,39

2017

5

90

90

100

Tarla Bitkileri

2013

28

1015

810

90,88

Süt Teknolojisi

2013

3

114

26

32,66

2014

30

1032

921

78,49

2014

3

63

39

41,27

2015

28

961

856

89,07

2015

2

42

42

100

2016

30

977

808

82,7

2016

2

42

42

100

2017

25

832

825

99,16

2017

2

42

42

100

Bahçe Bitkileri

2013

28

1016

772

87,61

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

2013

1

31

31

100

2014

31

1039

901

74,3

2014

1

31

31

100

2015

23

811

708

87,3

2015

1

31

31

100

2016

28

906

688

75,94

2016

1

31

31

100

2017

25 

758

753 

99,34 

2017

1

31 

31 

100 

Tarım Ekonomisi 

2013

17

639

639

100

Tarımsal Genetik Mühendisliği

2013

1

31

31

100

2014

17

639

639

100

2014

1

31

31

100

2015

17

644

644

100

2015

1

31

31

100

2016

17

679

675

99,41

2016

1

31

30

96,77

2017

18 

712 

706 

99,16

2017

1

31

31

100

Zootekni

2013

21

683

329

55,56

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

2013

-

-

-

-

2014

21

546

399

60,26

2014

-

-

-

-

2015

11

326

324

99,39

2015

1

26

5

19,23

2016

20

571

408

71,45

2016

1

16

9

56,25

2017

13

419

411

98,09

2017

1

16 

14 

87,50

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

2013

8

219

81

32,18

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

2013

-

-

-

-

2014

8

198

78

40,91

2014

-

-

-

-

2015

9

219

146

66,67

2015

1

26

26

100

2016

9

179

178

99,44

2016

1

26

7

26,92

2017

193

193

100 

2017

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2013

16

553

266

65,74

Ziraat Mühendisliği

2013

-

-

-

-

2014

15

435

389

61,15

2014

-

-

-

-

2015

9

279

256

91,76

2015

-

-

-

-

2016

16

437

273

62,47

2016

-

-

-

-

2017

7

263

263

100

2017

 3

 134

 134

 100

Tarımsal Biyoteknoloji

2013

10

376

243

91,29

Toplam

2013

165

5842

4791

82,0

2014

10

361

349

67,31

2014

170

5485

4201

76,6

2015

8

288

265

92,01

2015

142

4797

4334

90,3

2016

10

340

264

77,65

2016

169

5362

4546

84,8

2017

 9

289

262 

 90,66

2017

 145

 4791

 4730

 98,7

Ziraat Mühendisliği programları 2017 yılında tarihinin en yüksek doluluk oranlarından birini yakalamıştır. Bunda programlara ilk sıradan yerleşenlere verilen YÖK destek bursu ile diğer birçok mühendislik için uygulanan başarı sırası barajı uygulamasının önemli etkileri olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizin genel işsizlik sorunu ve mezunların istihdam sorununu dikkate aldığımızda bu sonucun, başarı olarak da değerlendirilip, gelecek yıllarda kontenjan açılacak program ve öğrenci sayısında artışlara yol açması endişesini taşımaktayız.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

2017 yılında, su ürünleri/balıkçılık alanında öğretim veren 18 programa kontenjan verilmiştir. Bu programlardan on beşi Su Ürünleri Mühendisliği programı, ikisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, biri ise Balıkçılık Teknolojisi programıdır.

Su Ürünleri Fakülteleri dışında iki farklı fakültede Su Ürünleri Mühendisliği programı bulunmaktadır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümündeki Türkçe ve İngilizce olarak öğretim veren programlardır. Diğeri ise İskenderun Teknik Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültelerindeki Su Ürünleri Mühendisliği programlarıdır.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinde yer almaktadır. Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde ise Balıkçılık Teknolojisi programı bulunmaktadır.

Geçmiş yıllarda kontenjan açılan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda açılan Balıkçılık Teknolojisi programına bu yıl kontenjan verilmemiştir.

Çizelge-7 Su Ürünleri/Balıkçılık Eğitimi Veren Fakültelerin Kontenjan Durumu

ÜNİVERSİTELER

Kontenjan

Yerleşme

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kastamonu Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

2

2

-

-

-

İnönü Üniversitesi

-

11

-

-

-

-

2

-

-

-

Yüzüncü Yıl Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

3

1

-

-

-

Atatürk Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

11

2

1

-

-

11

Tunceli Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

1

0

-

-

-

18 Mart Ü. Deniz Bil. ve Teknolojisi Fakültesi

26

11

-

-

11

3

1

-

-

11

İskenderun T. Ü. Deniz Bil. ve Teknolojisi Fak.

26

11

-

-

11

1

3

-

-

0

R. T .Erdoğan Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

3

2

-

1

11

S. Demirel Ü. Ereğli Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

1

2

-

3

11

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

41

11

11

-

2

3

3

4

SİNOP Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

-

0

-

3

3

Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

8

1

-

5

7

İzmir Kâtip Çelebi Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

26

-

11

11

9

9

-

11

11

Mersin Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

5

4

-

11

11

Muğla S. Koçman Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

16

4

1

-

11

16

Akdeniz Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

11

16

26

8

11

11

16

26

Ege Ü. Su Ürünleri Fakültesi

52

31

31

41

52

25

16

31

41

52

İstanbul Ü. Su Ürünleri Fakültesi*

52

41

41

52

52

43

30

41

52

52

TOPLAM

494

263

124

197

256

118

88

86

157

226

Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi

26

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi

26

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi

26

11

-

 

-

1

0

-

-

-

Sütçü İmam Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi (İngilizce)

-

21

-

11

21

-

9

-

11

21

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi

41

26

26

26

26

12

17

26

26

26

TOPLAM

119

58

26

37

47

14

26

 26

37

47

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

-

-

11

2

1

-

-

2

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

-

11

11

-

6

-

7

22

TOPLAM

52

22

11

22

2

7

7

13

GENEL TOPLAM

665

343

150

245

325

134

121

112

201

286

* 2017 Su Bilimleri Fakültesi

Su ürünleri/balıkçılık eğitimi verilen program sayısı dört, kontenjan ise 80 artmış olmasına karşın, doluluk oranı 2016 yılındaki %82 oranını geçerek, %88 olmuştur. Kontenjan açılan programlardan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği programına yerleşen öğrenci olmamıştır. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği programına 3, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programına 2, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Teknolojisi programına ise 4 öğrenci yerleştirilmiştir.

Daha çok talep alma ve mezunların istihdam olanaklarını artırma düşüncesiyle başvurulan ve bugüne kadar olumlu sonuç alınamamış olan isim değişikliği uygulaması ile İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi adını Su Bilimleri Fakültesi ve programını ise Su Bilimleri Mühendisliği olarak değiştirmiştir. Bu değişikliğin etkileri, tercih sayılarına ilişkin istatistiki verilerin açıklanması ile somut olarak ortaya çıkacaktır.

Ziraat Mühendisliği programlarına ilişkin değerlendirmemiz, su ürünleri/balıkçılık eğitimi veren programlar için de benzerdir. Bu programların doluluk oranlarında da YÖK destek bursu ile başarı sırası barajı uygulamasının önemli etkileri olmuştur. Mezunların istihdamı konusunda yaşanan sorunlar dikkate alınarak, gelecek yıllarda kontenjan artışına yol açacak bir yaklaşımdan kaçınılmalıdır..

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

Tütün Eksperliği Yüksekokulu bir tane olup, Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) bünyesinde yer almaktadır. YGS-2 puan türü ile öğrenci almaktadır. 2012, 2013 ve 2014 yılında 36 kişilik, 2015 ve 2016 yılında da 41 kişilik, 2017 yılında ise 36 kişilik kontenjanın tümü dolmuştur.

Başarı Sırası Barajı Uygulaması kapsamındaki Mühendislikler

Başarı barajı uygulamasının başladığı 2016 yılında özellikle bazı mühendislik programlarının doluluk oranlarında önemli düşüşler meydana gelmiştir. 2017 yılında başarı barajı uygulaması kapsamında yer alan Jeofizik, Jeoloji ve Maden Mühendislikleri YÖK destek bursu kapsamına alınmıştır. 

Çizelge-8 Mühendisliklerin Doluluk Oranları

 

2015

2016

2017

Mühendislikler

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Çevre Mühendisliği

3.040

2.808

92,37

3.374

1.557

46,15

1.661

1.271

76,52

Tekstil Mühendisliği

599

524

87,48

663

327

49,32

383

310

80,94

Jeofizik Mühendisliği

191

191

100,0

260

137

52,69

184

109

59,24

Gıda Mühendisliği

3.725

3.437

92,27

4.551

2.637

57,94

2.930

2.310

78,84

Jeoloji Mühendisliği

763

736

96,46

749

451

60,21

535

391

73,08

Metalürji ve Malzeme Müh.

2.443

2.320

94,85

2.664

1.747

65,58

1.888

1.872

99,15

Maden Mühendisliği

561

524

93,40

618

410

66,34

481

363

75,47

Kimya Mühendisliği1

1.877

1.844

98,24

2.061

1.527

74,09

1.864

1.618

86,80

Fizik Mühendisliği

206

197

95,63

268

199

74,25

160

144

90,00

Makine Mühendisliği

11.447

11.220

98,01

12.043

9.913

82,31

10.158

9.414

92,68

Endüstri Mühendisliği2

7.024

6.826

97,18

7.355

6.629

90,13

6.420

5.715

89,02

Elektrik-Elektronik Müh. 3

11.962

11.584

98,64

11.725

10.880

92,80

11.875

12.186

97,45

Bilgisayar Mühendisliği4

9.006

8.805

97,77

9.309

7.698

95,55

9.945

9.171

92,22

İnşaat Mühendisliği

11.026

10.896

98,82

11.026

10.613

96,25

11.734

11.041

94,09

Harita Mühendisliği

1.274

1.245

97,72

1.378

1.358

98,55

1.656

1.629

98,37

Toplam

65.144

63.157

96,95

67.199

53.820

80,09

61.874

57.544

93,00

1Kimya Mühendisliği (Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği)

2Endüstri Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı)

3Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği)

4Bilgisayar Mühendisliği (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği)

2017 yılı yerleştirmelerinde kontenjanlarda azalmaya gidilmesi, mühendislik programlarındaki doluluk oranlarında artışa neden olmuştur. İstihdama ilişkin sorunlardan kaynaklı azalan öğrenci tercihleri nedeniyle, gelecek yıllarda bazı mühendislik programlarının da, öğrenci tercihlerinde artış sağlanması için YÖK destek bursu taleplerini dile getirmesi beklenmektedir. Ülkemizde işsizlikle ilgili sorunlar devam ettiği sürece, üniversite öğreniminde çağdaş, nitelikli eğitim hakim kılınmadıkça ortaya çıkan  sorunlar, geçici önlemlere  saklanmaya devam edilecektir.

 

Okunma Sayısı: 3617
Fotoğraf Galerisi