BURSA TARIM PANELİ (13-14 EKİM 2017) SONUÇ BİLDİRGESİ

GENEL MERKEZ ( )
23.10.2017 (Son Güncelleme: 06.02.2018 15:30:14)

BURTARIM 2017 Fuarı ile eşzamanlı olarak 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Fuar ve Kongre Merkezi‘nde Çekirge Konferans Salonu‘nda "Bursa Tarım Paneli"`nin dördüncüsü "Gıda Güvenliği ve Tam Bağımsızlık İçin TARIM" ana teması ile düzenlenmiş, yoğun katılım ve izleyenlerin de katkılarıyla ülke çiftçisi ve tarımı için önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Alanlarında oldukça başarılı, deneyimli ve değerli panelistlerin katıldığı "Sürdürülebilir Üretim ve Örgütlenme İlişkisi" ve "Can Çekişen Hayvancılığımızın Kurtuluş Yolları" konulu iki oturumda izleyenlerin de katkılarıyla aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Ağır girdi maliyetleri altında ezilen üreticiler üretimden kopma noktasına gelmiş, köyden kente göç hızlanmış ve köylerde genç nüfus yok denecek kadar azalmıştır. Göçü tersine döndürecek önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir. 

2. Her türlü güçlüğe karşın özellikle yerel yönetimlerin desteğiyle yola çıkan ve artık kendi ayakları üzerinde durabilen başarılı kooperatif örnekleri model alınarak kooperatifçilik yaygınlaştırılmalıdır. 

3. Kooperatifler istihdam ettikleri ziraat mühendisi, veteriner hekim gibi uzman teknik personeller aracılığıyla çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle buluşturmada önemli bir araç haline gelmiş ve üretimde verimliliğin artırılması sağlanmıştır. Bu nedenle bu örgütlere verilen destekler örgütsüz çiftçilere verilenlere oranla artırılmalı ve kooperatifçilik özendirilmelidir. 

4. Yıllardır yaşanan deneyimlerin ışığında ithalatın ithalatla önlenemeyeceği anlaşıldığından yerli üretimi teşvik edecek önlemler bir an önce hayata geçirilmeli, üretici bu konuda yeterli düzeyde desteklenmelidir. 

5. Gübre, tarımsal ilaç ve tohum gibi girdilerin önemli bir bölümü ithal edilmektedir. Örneğin kimyasal gübrenin % 58`i ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle girdi temininin de yerli üretimle karşılanması için gereken önlemler alınmalıdır. 

6. Artık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kavramını terk edip, beslenmelerinden hastalıklarına, davranış biçimlerine, ürünlerine, hatta ve hatta yetiştirme alanlarına, sürü sahiplerinin karakter farklılıklarına kadar tamamen ayrı ayrı özellikler gösteren koyun yetiştiriciliği ve keçi yetiştiriciliği ayrı ayrı iki farklı sektör olarak dikkate alınmalı, politikalar bu yönde yenilenmelidir. 

7. Hayvancılıkta işletme giderlerinin % 65-70`ini oluşturan yem giderlerinin azaltılmasında önemli bir araç olan meralarımız mutlaka korunmalı, meraların hayvancılık dışında teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleriyle serbest bölgeler için kullanılmasının önü açan torba yasa tasarısı bir an önce geri çekilmelidir. Aksine, mera alanlarımızın artırılması ve var olanların ıslah edilerek iyileştirilmesi teşvik edilmelidir. 

8. Girişimci ruha sahip ziraat mühendisi ve veteriner hekimler yetiştirilmeli ve bu kişilerin üretici örgütlerinin yönetiminde yer alması sağlanmalıdır.

 

 

 

Okunma Sayısı: 312
Fotoğraf Galerisi