İSTANBUL ŞUBE BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (9-10-11-12 ARALIK 2017)

İSTANBUL ŞUBE ( )
06.12.2017 (Son Güncelleme: 06.12.2017 17:02:17)


İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ


EĞİTİMİ VEREN ŞUBE          : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

EĞİTİM YERİ ADRESİ          : Caferağa Mah. Neşet Ömer Sokak No:19/8 Esen Ap. Kadıköy-İstanbul

EĞİTİM TARİHİ                     : 9-10-11-12 Aralık 2017TARİH


GÜN


SAAT


9.12.2017


CUMARTESİ


10.00-16.00


10.12.2017


PAZAR


10.00-16.00


11.12.2017


PAZARTESİ


10.00-16.00


12.12.2017


SALI


10.00-16.00


 


EĞİTİM KONTENJANI          : 24 Kişi

İLETİŞİM                              : 0216 336 86 43


KATILIM ŞARTLARI:


1- Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.

2- Eğitime katılacakların beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olması gerekmektedir. Mesleki kıdemin hesaplanmasında ODA üyelik süresi veya mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.

3- Aidat borcu bulunmamak,

4- Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu doldurulacak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır

5- Eğitim Ücreti:

- ODA Üyelerine 600.-TL.

- Üye olmayanlara 750.-TL.


Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.


Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.


EĞİTİM İÇERİĞİ


BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR


Giriş

Türk yargı teşkilatı

Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler


BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER


Bilirkişinin Nitelikleri

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu


BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ


Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması


BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI


Oy ve Görüşün Sunulması

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi


BÖLÜM 5: UYGULAMA

Okunma Sayısı: 211