İLAÇ BAYİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

MUĞLA ŞUBE ( )
09.01.2018 (Son Güncelleme: 10.01.2018 13:37:35)

 

İLAÇ BAYİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR 

Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği Uzmanlık Dalları Komisyonları Uygulama Yönetmeliği‘nde belirtilen; Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olan ve farklı uzmanlık alanlarında mesleki faaliyette bulunan ziraat mühendislerinin, hem kendi uzmanlık dallarında hem de Oda içinde dayanışmalarının artırılması, bilgi ve deneyim birikimi ve paylaşımı kanallarının güçlendirilmesi, mesleki hak ve yararların korunması ve geliştirilmesi de dâhil olmak üzere Oda içinde gerçekleştirilecek her türlü çalışmada eşgüdümün sağlanması ve uzmanlık dallarının kendilerini ifade etme kanallarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışma ve örgütlenmenin yapılabilmesi için, İlimizde Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Komisyonu oluşturmak amacıyla, Şubemize kayıtlı tüm Zirai İlaç Bayiliği yapan üyelerimizin çağrılı olduğu, Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Üye Toplantısı 18 Ocak 2018 tarihinde saat 13.00 de Şubemiz Eğitim Salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda ortaya çıkan görüş ve eğilimler uyarınca, Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Komisyonu‘nunda görev alacak 5 asil 5 yedek üye saptanacaktır.

Zirai İlaç Bayileri için verilecek kararlarda, istek ve önerilerinizi aktarabilmek açısından oldukça önem verdiğimiz bu toplantıya katılmanızı rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

 

 Uluhan KORKUT

                                                                                                  Yön. Kur. a.

                                                                                                 Şube Başkanı 

Okunma Sayısı: 402