SATIN BAKALIM !

GENEL MERKEZ ( )
21.02.2018 (Son Güncelleme: 18.10.2018 16:57:58)

Bu düzenleme ile, ülkemizin ve halkımızın menfaatleri yerine, baskı gruplarının talepleri ön plana çıkacaktır. Pancar şekeri sektöründe üreticisi, çalışanı, yan ve alt sektörleriyle birlikte 10 milyon insanımız geçimini sağlamaktaydı.

 

Daha önce yapılmak istenen özelleştirme girişimleri yargı kararlarıyla iptal edilen Şeker Fabrikaları, bir kez daha özelleştirilmek amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarıldı.  İhaleye kapsamında Türkşeker’e ait; Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları yer alıyor.

Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikada, Türkşeker’in toplam çalışanlarının %55’i istihdam ediliyor. Türkşeker’in şeker üretiminin %67’si, melas üretiminin %64’ü, yaş küspe üretiminin %67’si özelleştirme kapsamına alınan fabrikalarca gerçekleştiriliyor. Türkşeker’in pancar ekimi yaptırdığı alanların %66’sı, ekim yaptırdığı çiftçilerin ise %71’i bu fabrikalara yönelik üretim faaliyetinde bulunuyor.

Asıl hedefi yalnız ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek istenmesinin, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansıması olarak görülmesi gerekiyor.

Şeker pancarı yalnız sanayi ham maddesi değil, aynı zamanda hayvan için çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisidir. Bu ürünün üretiminin gelişmesi, sorunları her geçen gün artan hayvancılığımızın için de büyük önem taşımaktadır.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha uyarıyoruz,

Kamuya ait şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmaları konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet gücü arttırılması yerine sermayeye peşkeş çekmek doğru bir yaklaşım değildir.
Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli; pancarın yetiştirilmesinden şeker üretim ve pazarlanmasına değin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacakları örgütlenmeler egemen olmalıdır. Bilinmelidir ki bu fabrikaların özelleştirilmesi, insan sağlığına ilişkin zararları bilinen NBŞ sektöründe sağlıklı denetim yapılamamasına bağlı olarak, bu grubun üretimi kısa sürede artacak ve pancar şekeri üretimi azalacak, çok sayıda çiftçimiz ve tarım alanlarımız üretim süreçlerinin dışında kalacaktır.

Türk Şekere Ait Fabrikalarına Ait Bazı Verileri (2016/2017 Dönemi)

FABRİKA ADI

Toplam Çalışan

Pancar Ekim Alanı (ha)

Ekim Yapan Çiftçi Sayısı

İşlenen Pancar (Ton)

Kristal Şeker Ür. (Ton)

MELAS (Ton)

YAŞ KÜSPE (Ton)

AFYON

316

11.042,50

3.973

1.027.000

137.310

51.005

366.239

ALPULLU

209

960

793

0

0

0

0

BOR

338

7.430,00

2.169

477.600

68.145

23.230

152.154

BURDUR

313

8.960,00

5.020

618.000

80.315

29.440

166.842

ÇORUM

309

7.665,00

2.678

735.000

103.018

32.757

193.985

ELBİSTAN

314

7.080,00

2.710

411.000

48.050

17.671

98.195

ERZİNCAN

249

4.016,00

1.939

203.500

27.560

7.926

55.870

ERZURUM

348

6.850,00

2.617

286.000

41.590

10.110

79.100

ILGIN

389

21.365,00

6.621

1.084.000

137.850

51.673

340.158

KASTAMONU

240

3.673,00

2.146

181.000

23.800

7.600

48.499

KIRŞEHİR

297

16.600,00

3.307

542.000

77.960

27.270

142.040

MUŞ

374

7.800,00

4.037

310.000

40.600

13.806

87.000

TURHAL

428

14.355,00

7.027

741.000

104.240

31.300

221.085

YOZGAT

286

7.606,00

2.721

390.000

56.320

18.482

122.962

Özelleşen 14 Fabrika

Toplam

4.410

125.402,50

47.758

7.006.100

946.758

322.270

2.074.129

%

54,68

65,80

70,60

65,99

67,43

64,20

67,40

AĞRI

302

1.082,50

534

0

0

0

0

ANKARA

613

8.280,00

2.674

503.000

63.110

26.600

144.975

ÇARŞAMBA

178

18

36

0

0

0

0

ELAZIĞ

288

1.450,00

922

84.000

11.480

3.750

24.347

ERCİŞ

389

4.030,00

1.644

170.500

25.374

5.898

60.104

EREĞLİ

340

18.138,00

5.450

1.209.700

153.705

61.877

297.635

ESKİŞEHİR

450

19.180,00

4.255

1.008.000

120.300

53.300

253.000

KARS

193

1.100,00

492

73.600

11.262

2.936

29.810

MALATYA

346

7.330,00

1.415

362.000

45.761

15.890

126.768

SUSURLUK

313

1.107,30

592

0

0

0

0

USAK

243

3.450,00

1.878

200.100

26.250

9.479

66.669

Kalan 11 Fabrika

Toplam

3.655

65.165,80

19.892

3.610.900

457.242

179.730

1.003.308

%

45,32

34,20

29,40

34,01

32,57

35,80

32,60

TOPLAM

8.065

190.568,30

67.650

10.617.000

1.404.000

502.000

3.077.437

Okunma Sayısı: 1480
Fotoğraf Galerisi