ÇİFTÇİ BEKLENTİSİNE YANIT VEREMEYEN "2018 YILI TARIMSAL DESTEKLERİ" HAKKINDA DEĞERLENDİRME

GENEL MERKEZ ( )
01.03.2018 (Son Güncelleme: 18.10.2018 16:56:59)

Yapılacak olan desteklemeler dışa bağımlılığı azaltarak, üretimi teşvik etmekten uzaktır.

2018 yılında yapılacak tarımsal destekleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 2017 yılı desteklemelerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 18 Ağustos 2017 tarihinde yayımlandığı, bu kararların önceki yıllarda genelde Nisan, Mayıs aylarında yayımlandığı dikkate alındığında, destekleme kararının Şubat ayı içinde yayımlanması şaşırtıcı oldu. Erken seçim haberlerinin çeşitli şekillerde gündemde dolaştığı bilgisi de düşünüldüğünde, önceki yıllara göre erken açıklanan tarımsal destekleme kararı, akıllarda bir soru işareti oluşmasına yol açıyor.

Tarımsal desteklere ilişkin kararda ilk göze çarpan, kapsamındaki desteklemelerin birçoğunun değişmediği, değişenlerdeki artış oranların da oldukça düşük kaldığı oluyor. Yıllık enflasyonun %12’ler seviyesinde, devletin aldığı vergilere artışta uyguladığı yeniden değerleme oranının %14.47 olduğu göz önüne alındığında, tarımsal desteklemelerde bu oranların dikkate alınmadığı görülüyor. Geçmiş yıllarda yapılan desteklemelere bakıldığında da desteklemelerin birçoğunun değişmediği, değişenlerdeki artış oranların da enflasyonu karşılamaya bile yetmediğini görüyoruz. Bu durum destekleme kategorisi aynı olduğu için karşılaştırma imkânı olan kalemlerde son beş yılın destekleme miktarına bakıldığında açıkça görülüyor.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlere yapılan Mazot ve Gübre Desteklemelerinde, gübre destekleri değişmezken, mazot desteğinde kısmi artışlar yer alıyor. Bu yılki mazot desteklemelerinde geçmiş yıllardan farklı olarak “Mazot fiyatlarında artış olması durumunda, mazot destekleme birim fiyatlarının, günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile artırılarak uygulanacağı hususuna yer verilmiş olması dikkat çekiyor. Artışa ilişkin uygulamanın ne şekilde hesap edileceğini, ancak uygulama tebliği yayımlandığı öğrenebilmiş olacağız.

Alan bazlı destekler

Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam

Destek(TL/da)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

13

15

4

4

17

19

Çeltik, Pamuk

36

40

4

4

40

44

Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,

Dane Mısır,Patates

17

19

4

4

21

23

Aspir

11

12

4

4

15

16

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

11

14

4

4

15

16

Fındık, YemBitkileri, Yaş Çay, Soğan,

Kanolave Diğer Ürünler

9

10

4

4

13

14

Nadas

5

6

-

 

5

6

Mazot desteklemesinde çiftçinin kullandığı mazotun yarısının ödeneceği sözünün yerine gelip gelmediğine ilişkin bir sorgulama yaptığımızda, bu sözün yerine getirildiğini söylemek mümkün değildir.

Ürün

Mazot

İhtiyacı (da/l)*

Mazot

Gideri (5TL/l)

Mazot

Desteği (TL)

%50 Mazot

Gideri (TL)

Fark

(TL)

Buğday

6,54

32,7

15

16,35

-1,35

Arpa

4,98

24,9

15

12,45

2,55

Mısır

11,88

59,4

19

29,7

-10,7

Pamuk

20,76

103,8

40

51,9

-11,9

Çeltik

20,4

102

40

51

-11,0

Ayçiçeği

7,5

37,5

19

18,75

0,25

Nohut

6,6

33

14

16,5

-2,5

Mercimek

6,06

30,3

14

15,15

-1,15

Patates

23,28

116,4

19

58,2

-39,2

KHGM, 2005. Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi, Ankara.

Gübre fiyatlarında %25 kadar bir artış olmasına karşın, gübre destekleme fiyatlarında bir artış öngörülmemiştir.

2017 yılında her 50 da arazi için analiz başına 40 TL olan Toprak Analizi Desteği, 2018 yılında aynı miktarda devam edecek.

İyi Tarım Uygulamaları, Organik tarım destekleri ve organik hayvancılık desteklemeleri kapsamında arılı kovanlara verilen destek miktarında son üç yılda bir değişiklik bulunmuyor.

Organik Tarım Desteği (TL/da)

2016

2017

2018

1. Kategori Üretim

100

100

100

2. Kategori Üretim

70

70

70

3. Kategori Üretim

30

30

30

4. Kategori Üretim

10

10

10

Organik Hayvancılık Desteği (TL/kovan)

Arılı Kovan

10

10

10

 

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

 

2017

2018

Meyve, Sebze

Bireysel

50

50

Grup

40

40

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

Bireysel

100

100

Grup

80

50

Örtüaltı

Bireysel/Grup

150

150

Çeltik

Bireysel/Grup

10

10

Su Ürünleri

Sertifika

(kr/kg)

(kr/kg)

Alabalık, Çipura, Levrek(250.000 kg`a kadar)

Bireysel/Grup

25

25

2017 yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamasındadekara 100 TL, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği kapsamında dekara 170 TL olan destek miktarın da her hangi bir artış öngörülmemiş.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği kapsamında Yağlık Ayçiçeği, Kütlü Pamuk, Soya Fasulyesi, Kanola, Aspir, Dane Mısır, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik, Zeytinyağı ve Çay için yapılan destekleme miktarı aynı kalırken,  sadece Kuru Fasulye, Nohut, Mercimeğe kg başına 30 kr olan desteğin, 50 kr’a çıkarıldığı görülüyor. Son beş yılda Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale ve Çeltikteki fark ödemeleri değişmeden kalmıştır.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği (Kr/kg)

2014

2015

2016

2017

2018

Yağlık Ayçiçeği

30

30

40

40

40

Kütlü Pamuk

55

65

75

80

80

Soya Fasulyesi

50

50

60

60

60

Kanola (Kolza)

40

40

50

50

50

Aspir

45

45

55

55

55

Dane Mısır

4

4

2

3

3

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

5

5

5

5

5

Çeltik

10

10

10

10

10

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

20

30

30

50

Zeytinyağı

70

70

80

80

80

Yaş Çay

12

12

13

13

13

Sulu alanlarda yapılan yem bitkileri üretiminde, diğer desteklere nazaran belli bir artış yer alıyor. Son beş yılın verilerine bakıldığında, artışların birkaç yılda bir yapılması dikkat çekiyor.

Yem Bitkileri Üretim Desteği (TL/da-yıl)

2014

2015

2016

2017

2018

Yonca (kuru)

30

30

35

40

40

Yonca (sulu), Korunga

50

50

60

60

90

Tek Yıllıklar,

35

35

40

40

60

Silajlık Mısır (kuru)

35

35

45

40

40

Silajlık Mısır (sulu)

75

75

90

90

100

Yapay Çayır Mera

100

100

150

60

-

Buzağı/Malak/Mandaya 2017 yılında yapılan destekler 2018 yılında aynı kaldı. 4 ay ve üzeri buzağı, Soy kütüğü ve Döl kontrolü /embriyo destekleri son üç yıldır değişmedi.

Buzağı/Malak/Manda Desteği

2016

2017

2018

4 ay ve üzeri buzağı

350

350

350

Soy kütüğü

500

500

500

Döl kontrolü /embriyo

İlave 50

İlave 50

İlave 50

Yetiştirici Bölgesi illeri

 

İlave 200

İlave 200

Anaç manda

 

250

250

Manda soy kütüğü

 

400

400

Malak

 

150

150

Malak soy kütüğü

 

400

400

2017 yılında 250 ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmeler için 5.000 TL olan çoban istihdamı desteği, 2018 yılında miktar olarak aynı kalırken, hayvan sayısı 200’e düşürüldü.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileribirliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak`ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL olan ödemede bir değişiklik öngörülmemiş.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifler veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan yetiştiricilere 27 TL/kg olan destek, 2018 yılında 30 TL’ye çıkarılmış bulunuyor.

2017 yılında yapılan İpek Böceği, Arıcılık desteklerinde bir değişiklik yapılmamış. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan atıklarındaki desteklerde diğer desteklere göre önemli artışlar yapılmış olması dikkat çekiyor.

Atık Desteği (TL/baş)

2016

2017

2018

Büyükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

400

600

1000

Küçükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

100

125

150

Hastalıktan Ari İşletmelere verilen desteklerde de kısmi artışlar görülüyor.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği  (TL/baş)

2016

2017

2018

Hastalıktan ari işletme

200

400

450

Onaylı süt çiftliği (İlave)

60

70

80

Aşı destekleri önceki yıllarda hastalıklara göre farklı belirlenmişken, 2018 yılında büyükbaş ve küçükbaş olarak gruplandırılmaya gidilmiş.

Aşı Desteği (TL/baş)

2014

2015

2016

2017

2018

Şap Aşısı (Büyükbaş)

0.75

0.75

0.75

1.0

1.5

Brucellosis (Büyükbaş)

1.50

1.50

1.5

2.0

1.5

Sığırların NodiilerEkzantemi (Büyükbaş)

 

 

 

1.0

1.5

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0.50

0.50

0.50

0.5

1.0

Brucellosis (Küçükbaş)

0.50

0.50

0.50

0.5

1.0

Küpe Uygulama Desteği (Büyükbaş)

 

 

1.0

1.0

1.5

Küpe Uygulama Desteği (Küçükbaş)

 

 

1.0

1.0

1.0

Son dört yıldır değişmeyen Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklerinde cüzi artışlar yapıldığı görülmekte.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği (TL/da)

2014

2015

2016

2017

2018

Biyoteknik mücadele desteği

110

110

110

110

120

Biyolojik mücadele desteği

350

350

350

350

400

Örtü altı paket toplamı

460

460

460

460

520

Biyoteknik mücadele desteği

35

35

35

45

50

Biyolojik mücadele desteği

35

35

35

35

50

                       Açık alanda paket toplamı

70

70

70

80

100

Su Ürünleri Destekleri ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi için 2017 yılında öngörülen destekleme miktarında bir değişiklik yapılmadığı görülüyor.

Türler

Miktar

2016

2017

2018

Alabalık

250 tona Kadar

0,65

0,75

0,75

250-500 ton

0,325

0,375

0,375

Yeni Türler

250 tona Kadar

1,00

1,00

1,00

250-500 ton

0,50

0,50

0,50

Kapalı Sistem Üretim

250 tona Kadar

0,50

0,50

0,50

250-500 ton

0,50

0,50

0,25

Midye

250 tona Kadar

0,05

0,05

0,05

250-500 ton

0,05

0,05

0,025

Kg üstü Alabalık

250 tona Kadar

-

0,25

0,25

250-500 ton

-

0,25

0,125

Damızlık Alabalık Desteği (adet)

2500’e kadar

-

 

60

2500 Üstü

 

 

30

Balık Tanıma Kartı

 

 

0,02

0,03

 

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına

Alınması ve Desteklenmesi (TL/Gemi adedi)

2017

2018

0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

500

500

5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

750

750

8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha

büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri

1.000

1.000

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan koruma desteklerinde bu yıl bir miktar artış yapıldığı görülürken, diğer destek kalemlerinin son üç yıldır değişmediği görülüyor.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği (TL/baş/kovan)

2016

2017

2018

Büyükbaş hayvan koruma

550

550

600

Küçükbaş hayvan koruma

80

80

90

Sığır pedigrili koruma

800

800

800

Arı koruma

40

40

40

Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği (baş)

Elit Sürüde

70

70

70

Taban Sürüde

40

40

40

Halk elinde manda ıslahı (anaç manda)

850

850

850

Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş)

200

200

200

Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş)

200

200

200

“Hayvancılık desteklerinden "çiftçi örgütlerini güçlendirme" adı altında kesinti yapılarak birliklere verilecek, koyun keçi desteğinin yüzde 8`i il birliklerine aktarılacak, buzağı malak,- manda desteğinin yüzde 3`ü il-ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 5`i merkez birliğine ödenecektir.

Arıcılık desteğinin yüzde 2`si il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 10`u Merkez Birliği`ne ödenecektir. Süt primi ödemesinde üretici veya yetiştirici birliği üzerinden yapılan desteklemelerde yüzde 3`ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden yüzde 5`i Merkez Birliğine aktarılacak, süt primi ödemesinde kooperatifler üzerinden yapılan desteklemede ise, desteğin yüzde 3`ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden yüzde 25`i merkez birliğine ödenecektir.

Su ürünleri desteğinin yüzde 2’si birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 20’si üst kooperatif veya merkez birliğine ödenecektir.

Bütün bu kesintilerden sonra kalan tutar üretici hesaplarına aktarılacak.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerinde 2017 yılına göre herhangi bir artış yer almıyor. Son beş yıldaki desteklere bakıldığında da bazı ürünlerde kimsi artış olduğu görülüyor.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum

Kullanım Desteği (TL/da)

2014

2015

2016

2017

2018

Aspir, Kanola (Kolza), Susam

4

4

4

4

4

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6

6

6

6

6

Çeltik

8

8

8

8

8

Buğday

7.5

8.5

8.5

8.5

8.5

Arpa

6

8.5

8.5

8.5

8.5

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

5

8

10

10

20

Yerfıstığı

8

7

15

15

15

Yonca

8

10

15

15

30

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,

10

12

20

20

20

Soya Fasulyesi

20

20

20

20

20

Patates

40

40

80

80

80

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteğinde Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi ve yonca destekleri bir önceki yıla göre 2 katına çıkarılmış bulunuyor. Diğer ürünlere olan destek ise değişmemiş. Bu destekleme kalemine ait son beş yıl verileri de destekleme miktarında çok fazla değişiklik olmadığını gösteriyor.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum

Üretim Desteği (TL/kg)

2014

2015

2016

2017

2018

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Patates

0,08

0,08

0,10

0,10

0,10

Buğday

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Çeltik

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Soya Fasulyesi

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Susam

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Fiğ

0,50

0,50

0,75

0,75

1,50

Yem bezelyesi

-

0,50

0,75

0,75

1,50

Korunga

0,50

0,50

0,75

0,75

1,50

Yerfıstığı

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Kanola (Kolza)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Yonca

1,50

1,50

2,00

2,00

4,00

Sertifikalı Fidan Üretim Desteklerinde de bir değişikliğe gidilmemiş.

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği TL/adet

2017

2018

Aşılı Fidan

1

1

Aşısız Fidan

0,50

0,50

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinde ise 3000 TL’lik bir atış öngörülmüş.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği

2017

2018

Her bir tarım danışmanı için

35.000

38.000

Sonuç olarak;

Tarım, toplumun beslenmesi için stratejik bir öneme sahiptir. Yeterli ve dengeli beslenmenin ve ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması için tarımsal üretim faaliyetlerinin sürdürülmesine ihtiyaç vardır.  Çiftçinin üretmeye devam etmesi, tüketicilerin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmeleri için tarımsal destekler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle doğa koşullarının önemli ölçüde etkilediği tarımsal üretimin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, kar/zarar hesabına bakılmaksızın planlanması ve  desteklenmesi gerekmektedir.

2018 yılı tarımsal desteklemelerle ilgili söylenebilecek ilk şey, erken açıklanmasının olumlu olduğudur. Ancak bir çok desteğin aynı kalması, artış yapılanlardaki artışların da sınırlı olması, tarımsal üretimin göz ardı edilmeye devam edildiğini gösteriyor.

5488 sayılı Tarım Kanunu gereği GSYH’nin %1’i düzeyinde tarımsal destek yapılması gerekirken, bugüne kadar bu gerek yerine getirilmemiştir. Kanunun çıkmasından 2017 yılına kadar tarım sektörüne 82 milyar TL eksik destekleme yapılmıştır. 2017 yılında büyümenin %7 olarak beklendiği göz önüne alındığında, tarımsal desteklemelerin, büyümenin değil enflasyonun bile gerisinde kaldığı görülmektedir.

Yapılacak desteklemeler ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, üretimi teşvik etmekten uzaktır.

Alan bazlı destek olarak çiftçinin en önemli beklentisi mazot ve gübre desteği iken, gübre desteğine artış yapılmaması, umutları tükenen üretici kitlesinin yakın bir gelecekte üretimden uzaklaşacağı ve kırsalda emek vererek üreten çiftçi nüfusunun daha da azalacağı anlamını taşımaktadır. Diğer taraftan gübre istekleri farklı olan ürünlere herhangi bir ayrım yapılmaksızın aynı tutarda destek verilmesi, desteklerin iyi bir planlama yapılmadan belirlendiğini göstermektedir.

Yağlık Ayçiçeği, Kütlü Pamuk, Soya Fasulyesi, Kanola, Aspir, Dane Mısır, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik, Zeytinyağı ve Çay için verilen Havza Bazlı Fark Ödeme Desteklerinde geçen yıla göre herhangi bir artış yapılmamıştır. Ülke tarımının lokomotifi niteliğinde ve katma değeri yüksek olan bu ürünler sürdürülebilir tarımın temelini oluşturan ürünlerdir. Destekleme ödemelerinde, herhangi bir artış yapılmamış olan temel ürünlerimizi üreten çiftçilerin yalnız bırakılması manidardır.

Akılcı ve doğru nitelikte belirlenmeyen desteklemeler, ülkemizin tarımsal potansiyeline hizmet edememektedir. 2018 yılı destekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçi beklentilerinin çok altındadır. Üretimi teşvik etme, çiftçiyi köyünde tutma niteliğinden uzaktır.

Osmanlı zamanında aşar vergisi altında ezilen, Atatürk Cumhuriyetinde milli ekonominin temel direği, “Milletin Efendisi” köylü; bugün uygulanan yanlış tarım politikalarının altında bir kez daha ezilmektedir. Yanlış tarım politikalarının mağduru “Milletin efendisi”; her geçen zaman diliminde umutlarını yitirmektedir.  Tefeciye muhtaç durumdadır. Artan maliyetler, her yıl biraz daha kısılan ve reel olarak azalan destekler, borcunu ödemek için hayvan varlığını elinden çıkaran çiftçiler, boş tarlalar, dağılan köyler, umutsuz ve hüzünlü ve boşalan kırsal...

 İşte tarımımızın hazin özeti… Milletin efendisi köylüyü üretimden koparıp, muhtaç duruma getirenler utansın!   

 

 

Okunma Sayısı: 2984
Fotoğraf Galerisi