MEMLEKET GAZETESİ / SU SORUNU ÇÖZÜLÜRSE KONYA`NIN NÜFUSU 5 MİLYON OLUR / 03 NİSAN 2018

KONYA ŞUBE ( )
03.04.2018 (Son Güncelleme: 03.04.2018 13:44:26)

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da su sorunun ortadan kalkması durumunda tarımın gelişeceğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, “Konya’da tarıma dayalı olarak her şey gelişecek ve nüfus yaklaşık 5 milyona olur’ dedi

Milli Tarım Projesi`nin desteklediklerini ifade eden Celil Çalış, Konya`nın tarımsal anlamda su sorununu ivedi şekilde halledilmesi gerektiğini söyledi. Konya Tarım Fuarı başta olmak üzere tarım adına çeşitli başlıkları Memleket` e değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, tarımın devlet projesi olarak ele alınması gerektiğini belirterek, Konya`da tarımsal alanda kullanılacak su sorununun çözülmesi konusunda acele edilmesi gerektiğini vurguladı ve Konya`daki tarımsal birliktelik önemli diye konuştu.

TÜRKİYE 250 MİLYONU DOYURABİLECEK BİR ÜLKE

Tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, "2050 yılına gelindiğinde hem dünya, hem ülkemiz azalan tarım arazilerinin bu şartlarda kalması şartıyla tarımsal üretimi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Tabi bunda da gıda güvenliğini ön planda tutmamız gerekiyor ki, insanlık beslenme ihtiyacını öteleyemesin. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya tarımsal anlamda birçok fırsatı bizlere sunmakta. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke ve öncelikle gıda konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için 250 milyon insanı doyurabilecek, ticaret yapabilecek tarımsal üretim yapma durumu var. Tarımın devlet projesi olarak ele alınması lazım. Tüketim alanında toplumun %100’ünü, üretim anlamında mekanizasyon, bitkisel üretim, işçilik, çobancılık gibi birçok vasıfta ülkenin %50’sini ilgilendiren sosyal bir olaydır. Üretim bölgelerinde yaşayan insanların sağlık ve sosyal güvencelerini devlet karşılasın. Köylerden kente göç ediyorlarsa sebep sosyal güvence, sağlık güvencesiyse ve bunlar ihtiyaçsa da, mazeretse de devlet bunları ortadan kaldırsın insanları o bölgede tekrar yaşayıp mutlu olacak yapıya dönüştürsün." dedi.

KONYA TARIMDAN KOPAMAZ

Tarım denilince akla Konya`nın geldiği söyleyen Çalış, "Konya tarımsal anlamda tarımın merkezinde. Konya, Türkiye’nin tarım makineleri üretiminin %70’ini yapmakta. Türkiye’nin tarla bitkileri tohumculuğunun %40’ını, büyükbaş ve kanatlı hayvanda en fazla sayıyı teşkil etmekte. Türkiye şeker pancarı üretiminin %35’ini, arpa üretiminin %11’ini, buğday üretiminin %12’sini, havuç üretiminin %60’ını Konya üretmekte. Yani Konya tarımdan hala kopmuş değildir. Konya’nın tarımsal anlamda tek bir sorunu var. Konya’nın bugün sivil havaalanı, çevre yolu, sanayisel anlamda daha da gelişme ihtiyacı vardır. Ama Konya’nın kendi içerisinde çözemeyeceği tek bir konu vardır, o da tarımsal su sorunudur." ifadesini kullandı.  

 BEKLENTİMİZ 500 BİN ZİYARETÇİ

Konya Tarım Fuarı`nı da değerlendiren Celil Çalış, "Kendi yürür tarımsal makineleri Konya’nın üretmesi gerekir. Fuara katılan 1200 firma yetkilisi dünyanın birçok yerinde fuarları ziyaret etmekteler. Dünya artık bir tuş kadar yakın. Dünyadaki olayları tek tuşla görebiliyoruz ve dünyaya entegre olabilmek için de fuarcılığın da gelişmesi gerekiyor. Konya tarım fuarı her sene kendi üzerine hem alan genişliği, hem de firma ve ülke katılımıyla artarak devam eden bir yapı içerisinde. Ticaret odamızın yapmış olduğu değerlendirmede fuara katılım sayısında geçen yılları aşıldığı, 307 bin civarında olduğu söylendi. Biz bunun 500 bin gibi bir katılımcı olması ve daha faydalı olması için beklenti içerisindeyiz. Uluslararası fuar yerine dünya fuarı yapılmalı. Eylül’de yapılan tohumculuk fuarı yerine Konya tarım fuarının yapılmasını istiyoruz. Tohumculuk fuarı da iptal edilmemeli, birleştirilmeli. Tarım, toprak işlemesiyle, tohumuyla, gübrelemesiyle, sulamasıyla tam anlamıyla teknolojinin içinde olan bir yapıda. Daha fazla verim alabilmek ve dünyaya entegre olabilmek için tarım teknolojisini daha da ileriye götürmemiz lazım." dedi.

SU SORUNUNU ÇÖZERSEK KONYA`NIN NÜFUSU 5 MİLYON OLUR

Su getirme çalışması bugünden yarına olacak şey değil ama bugünden çalışmalarını başlatmamız gerekir diyen Celil Çalış, "Suyumuzun fazlalığı yok. Sadece kendi bölgemizdeki Göksu Havzası dediğimiz komşu havzadan su alıyoruz. Konya’nın en büyük sorunu tarımsal su sorunu. Eğer tarımsal su sorununu çözmek için bir devlet projesi oluşturabilirsek bölgemiz önümüzdeki 30-40 yılda 2 milyon 700 bin olan nüfusunu belki 5 milyona, belki 7 milyona çıkartır. Ancak tarımsal su sorunu çözülmezse Konya’nın da içinde olduğu birçok alanda, kıraç alanlarda tarım hemen hemen yapılamayacak iklim boyutu oluşacak. Bizim havza dışından su transferi dediğimiz olay, bugünden yarına veya 3-5 sene içerisinde gerçekleşecek bir olay değil, tankerle su taşımayacağız. Belki 20-30 yıl sonrasında gerçekleşecek bir olay. Mavi Tünel projesi tamamlanmak üzere. Havza dışından su transferi ekonomik anlamda bugünden yarına olabilecek bir şey değil ve ayrıca pahalı. 1metreküp su 4-5 lira gibi bir değerlendirmesi var. Gıda güvenliğinin ön planda tutulduğu ve 30 yıl sonra o zamanki insanların yaşayabilmesi için mevcut üretimimizi iki katına çıkarmamız lazım. O zaman suyun ekonomikliğinin bir daha değerlendirilip hesaplanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

MİLLİ TARIM PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ

Milli tarım projesinden ümitli olduklarını da hatırlatan Çalış, "1 Ocak 2018 yılında faaliyete geçen milli tarım projesinden çok şey bekliyoruz. İçerisinde nakdi olarak gübreye, mazota verilen destekler öne çıksa da, Büyük Ova Projesini çok önemsiyoruz. Ve bunun yanında yine devlet projesi olarak milli su projesinin hayata geçirilmesini, su yönetiminin havza bazında yapılabilirliğini ancak su planlamasının kesinlikle ulusal bazda milli su planı şeklinde ülke bazında yapılması gerekmekte." dedi.

HAYVANLIK ÜRETİMİNİN AŞILANMASI GEREKİR

Hayvancılık üretiminin artırılmasına da dikkat çeken Celil Çalış, "Hayvancılık Türkiye’de bundan 30- 40 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman verim açısından artış gösteriyor. Ancak hayvan sayısı açısından büyükbaşlarda artış veya stabil bir durum söz konusuysa da küçükbaş hayvan oranı 1/3 seviyesinde düşmüş. Türkiye’deki kanatlı hayvan sayısında çok ciddi bir artış söz konusu. Dünya ve Türkiye ölçeğine bakıldığı zaman hayvancılığın %70-%80’ini oluşturan küçük aile işletmelerdir. Ve küçük aile işletmelerini muhafaza etme durumundayız. Tarımdan kaçan insanı tarıma göndermek ve hayvancılıktan kaçan insanı da tekrar hayvancılığa göndermek çok zor. Et ithalatının sebebi küçükbaş hayvanın azalması ve uzaklaşılması. Hayvancılıktaki et sorunumuzu çözmek istiyorsak küçükbaş hayvancılığın bir şekilde bu ülkeye tekrardan aşılanması gerekir." şeklinde konuştu.

HEDEF BİRLİKTELİĞİ ÖNEMLİ

Konya ölçeğinde bakıldığı zaman tarımsal anlamda ciddi bir birliktelik var hatırlatması yapan Celil Çalış, "Kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar, bizler ve özel sektördeki meslektaşlarımız siyasi ve dünya görüşü ne olursa olsun Konya ve ülke menfaatleri için birlikte olmaya devam ediyoruz. Selçuk Üniversitesi son üç yıldır Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi olarak Türkiye’de en yüksek puanla üniversite alan konuma geldi. Bizim ve üniversitedeki sahaya inen öğretmenlerimizin yapmış olduğu önemli çalışmalardan dolayı insanlar daha bilinçli bir şekilde okulları seçerek, isteyerek eğitimlerine devam etmekteler. Böylece bilinçli üreticiler yetiştirmek adına da ciddi bir adım attık." diye konuştu.

Okunma Sayısı: 88
Fotoğraf Galerisi