MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KONYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALAYCI YA ZİYARET

KONYA ŞUBE ( )
12.04.2018 (Son Güncelleme: 12.04.2018 16:29:44)

Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ 31 Mart 2018 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ ve Genel Başkan yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI yı ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.

Çalış, hazırlanan su tahsis planı hakkında bilgi vererek, Orta Anadolu adına Milli Su planı konusunda kendilerinden beklentilerimizi dile getirdi. 

Orman Su İşleri Bakanlığı Su Tahsis Planına Öneri;

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması hakkında yönetmelik değişikliği kapsamında; Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ‘Su Tahsis Planı Projesi’ bir şirket tarafından hazırlanmaktadır. Projede çevresel, içme suyu, sanayi ve kalırsa tarım ölçekli bir plan üzerine odaklanılmıştır. Yönetmelik incelendiğinde, zirai amaçlı su kullanımı ile ilgili en ufak bir atıf bulunamamıştır. Yönetmelikte ülkenin gıda ihtiyacı ve gıda stratejisinin önemi hiç dikkate alınmamıştır.

Ülkemizin farklı bölgelerinde yağış rejimleri ve dolayısı ile su kaynakları zaman zaman değişiklik göstermekte, küresel iklim değişikliği ile bu daha da derinleşmektedir. Ülkemizde bir bölgede kuraklık gözlenirken diğer bir bölgede kuraklık görülmeyebiliyor. Yönetmelikte iklim değişikliği ve su yönetimine dikkat çekilmekle birlikte, farklı bölgelerdeki kuraklığın giderilmesi açısından havzalar arası su transferi ile ilgili net bir durum ortaya koyulmamıştır.

Bu açıdan özelikle bölgemiz ve diğer kurak bölgeler için yönetmelikteki bazı maddelerin aşağıdaki gibi düzeltilmesi uygun olacaktır. Düzeltmeler daha çok suyun havza dışında da kullanılabilmesini kapsamaktadır.

  1. Hazırlanan Su Kanunu tasarısında maksat kapsamı olan 1. maddesinden itibaren birçok maddesinde yer alan “Havza Bazlı Su Planlaması” yerine “Milli Su Planı başlangıcına çekilmelidir. Suyu olan bölgeler gelişim içindeyken, suyu yetersiz olan bölgeler geçim derdinde olacaktır. Türkiye 2023 – 2053 - 2071 hedeflerine geçim derdinde olanlarla değil, gelişim derdinde olanlarla ulaşacaktır. 1 Ocak 2018 de uygulanmaya başlayan Milli Tarım Projesi, Türk tarımı için çok önemli bir şans olup, Milli Tarım Projesi ile Milli Su Planlamasının bütünleşmesi tarımsal üretim için bir şahlanışın başlangıcı olacaktır.
  2. “Teknik olarak mümkün olan bir havzada bulunan fazla suların havzalar arası transferlerine imkan tanınacaktır” gibi bir maddenin kanunda ifade edilmesi gerekmektedir.
  3. Verimli toprakları fakat yetersiz su kaynakları olan dünyanın en önemli tarımsal coğrafyalarından biri olan Türkiye’de, hazırlanacak Su Kanununda, sadece jeolojik ve inşaat verileri değil; tarım, çevre, sosyolojik, ekonomik ve gıda güvenliği etki değerlendirilmesi dikkate alınması milli menfaatler açısından son derece stratejik bir öneme sahip olacaktır.
  4. Bundan 110 yıl önce temelleri Cennet Mekan Abdülhamit Han tarafından temeli atılan, fakat zaman içinde inkıtaa uğrayan Göksu Mavi Tünel projesi tamamlanmak üzeredir. Bölge halkı buna sebep olanlara hayır duasıyla anmaktadır. Bunun gibi havza dışı su transferinin temelleri atıldığında, gelecek sudan faydalanacak insanlar da sebep olanlardan hayır ile bahsedeceklerdir.Bunu başardığımızda Orta Anadolu’nun tarımı, ticareti ve sanayisi gelişecek, Türkiye’nin gayrisafi hasılasına olan katkısı artacaktır. Artan üretimle birlikte gelişecek olan gıda sanayisinin ihracatı cari açığımızın kapanmasına çok daha büyük katkı yapacaktır. Ülkemiz stratejik önemi daha da pekişecek, 2023, 2053 ve2071 nihai hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı yapacaktır. Artacak tarımsal gücümüzle birlikte, vicdanı da güçlü Ülkemiz, mazlumlara yardımını artıracaktır.
  5. Tarımın iklim şartlarına bağımlılığı azaltılması gerekir. Bu amaçla Orta Anadolu’nun sulama suyu ihtiyacını karşılamak için havza dışı su transferi yapılması zorunluluktur. Bunun bir ‘Devlet Projesi’ olarak ele alınması gıda güvenliğimiz açıdan çok önemlidir. Havza dışından petrol gelebiliyorsa su da gelmelidir. Türkiye`den KKTC’ye su temin edilmesini öngören ve "asrın projesi" olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi`ni başaran Türkiye için bu hiç de zor olmayacaktır.

  

Okunma Sayısı: 56
Fotoğraf Galerisi