BASIN AÇIKLAMASI (20.01.2020)

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
20.01.2020 (Son Güncelleme: 20.01.2020 16:09:06)

Çanakkale`de yayın yapan bir yerek gazetenin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve Şube başkanı Hicri Nalbant nezdinde odamızı karalamaya yönelik yapılan yayın üzerine düzeltici ve aydınlatıcı nitelikte bir basın açıklaması yapılmıştır. ZMO Çanakkale Şube binasında Şube başkanı Hicri Nalbant tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

BASINA VE KAMUOYUNA

             Burası Çanakkale Gazetesi`nin 17 Ocak 2020 günlü sayısında yayınlanan haberde “ÇEVRECİNİN İKİ YÜZÜ” başlıklı yazıda Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı olarak benim adımın geçtiği yazıda özetle 2015 de Kazdağlarında Dalak Suyunda RES’e (Rüzgâr Enerji Santrali) karşı çıktığım 2018 de İntepedeki RES projesine de karşı çıktığım bugün ise RES i destekliyor göründüğümden bahisle hakkımda gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur.

            2003 yılından itibaren 10 yıl başkanlığını yaptığım Ziraat Mühendisleri Odasında aynı zamanda Çanakkale Çevre Platformunun kurulmasında görev üstlendim. 10 yıl bu platformunda dönem sözcülüğünü yaptım. Bu görevlerim sırasında fosil yakıtlı (kömürle çalışan) santrallere karşı çıktım bununla ilgilide çok sayıda davalar açtık. Başından beri kömürlü santrallere karşı çıkarken çözüm olarak ta yenilenebilir enerji kaynaklarını (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokitle vs.) gösterdik. Ancak bu öneriyi yaparken de ısrarla yanlış yerlere kurulmamak kaydıyla ibaresini de sürekli kullandık. Basın mensubu arkadaşlarım bu konunun şahididirler

            Bundan önceki dönem yürüttüğüm İl Genel Meclis üyeliği dönemimde de (2014-2019) bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bildiği gibi Rüzgâr Santral projelerinin imarının meclisten geçmesine caba gösterdim. Hemen tamamının geçmesi böylece sağlandı. Yani tartışmaya meydan verilmeyecek kadar bu konudaki tavrım gayet nettir.

            2015 yılında Bayramiç İlçesi Dalak Suyu ve Tavşanoymağı bölgesinde RES çalışması yapmak üzere rüzgâr ölçüm direği kurulduğunu haber aldık. Olayı yerinde inceledik, rüzgâr ölçüm direğinin kurulduğu alanda yaklaşık 40 m boyunda kayın ağaçlarının kesildiğini tespit ettik. Bu bölge orman yoğunluğu ve zenginliği açısından çok özel bir bölgedir. Buradaki kayın ağaçları kesildiğinde bir daha yenilerini yetiştirmek mümkün değildir. Ayrıca yaban hayatının ayıdan karacaya kadar yoğun olduğu bir bölgedir. Kazdağlarının en özel ormanlarının bulunduğu bölgedir. Yani RES için çok yanlış bir yerdir. Asla kurulmamalıdır. Bu nedenle buraya karşı çıktık ve RES’i önledik. Çok hayırlı bir görev yaptığımıza inanıyorum.

            2018 yılında İntepe de kurulan RES santralli ile ilgili konu imar komisyonundan oy birliği ile geçmiş, İl Genel Meclisi genel kuruluna gelmiştir. Genel kuruldan da kabul edilmiştir. Ancak İntepe muhtarlığının konu ile ilgili açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma Kararı vermiştir. Dosyadaki bilirkişi raporlarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere söz konusu projedeki köye yakın 3 direğin Hektor Tümülüs’ü üzerinde olduğu henüz kazı yapılmadığı için yeraltındaki değerlerin tam olarak görülmediği, kazı yapıldığında Troya kadar önemli ve Çanakkale turizmi için çok değerli olduğu belirtilmiştir. Mahkeme kararı ve bilirkişi raporu dikkate alınarak burada yapılan yanlıştan dönülmesi tarafımdan da uygun bulunmuş ve meclisin gündemine yeniden getirilmiştir.

            Bu konuyu merak edenler İntepe halkıyla görüşerek İl Genel Meclisi tutanaklarını inceleyerek gelişmelerden daha çok bilgi alabilirler.

Buradan görüleceği gibi genelde RES’lere destek olunmuş ancak yanlış yerlere kurulmaya çalışılan RES’lere de karşı çıkılmıştır. Bundan sonra da bu tavrımız devam edecektir. 20.01.2020

 

Saygılarımızla...

 

Hicri NALBANT

Ziraat Müh.Odası

Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 102
Fotoğraf Galerisi