YENİ ÇIKAN TORBA YASALAR

GENEL MERKEZ ( )
25.05.2018 (Son Güncelleme: 21.03.2019 12:10:32)

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de 7144 Sayılı torba yasa yayımlandı…

Söz konusu yasanın 3 üncü maddesi;

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’nun Ek-1 maddesini değiştirildi. Bu değişikliğe göre, AOÇ Müdürlüğü Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile bir protokol yaparak AOÇ arazilerini 29 yıllığına ücretsiz olarak belediyeye devredebilecek. Belediye bu araziler üzerinde yapılaşmaya gidebilecek ve 29 yılın sonunda bunları AOÇ’ye geri verecek. AOÇ ise bunları 29 yıllığına üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verebilecek.

Bilindiği gibi, 25.03.1950 tarihinde 5659 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununda kamu yararına vurgu yapılarak konut, ticaret, sanayi gibi her türlü yapılaşma ve amaç dışı kullanım yasaklanmıştı. Bu Torba yasayla bu madde delinmiş oldu.

Söz konusu yasa teklifinin 4 inci maddesi;

6200 sayılı DSİ Kanunu’nun EK-11 inci maddesi değişti. Yapılan bu değişiklik kapsamında çiftçilerin elektrik ve su borçları destekleme alacaklarından tahsil edilecek.

Söz konusu yasa teklifinin 20 inci maddesi;

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’a geçici bir madde ekleyerek 2/B alanları ve hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru ve ödeme sürelerine yeni düzenlemeler getiriyor. Ve geçmiş dönemde vadesinde ödeme yapmayanlara ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kapsamda başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım 2018 olarak revize ediliyor.

Bilindiği üzere, DSİ Teşkilat Kanunu ve bazı KHK’lerde değişiklik öngören tasarı 12.04.2018 günü TBMM`de görüşülmüştü. Ormanlarımız, Sularımız maalesef ranta kurban ediliyor. Ayrıca üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık alanlar orman sınırları dışarısına çıkartılıyor. Sahillere yakın makilerde ve ormanların içerisindeki kayalık alanlarında lüks rezidanslar yapılmasının önü açılıyor.

 

Okunma Sayısı: 1369
Fotoğraf Galerisi