ŞAŞIRMADIK!

GENEL MERKEZ ( )
21.06.2018 (Son Güncelleme: 18.10.2018 14:37:47)

ARAŞTIRMA MERKEZİ MİLETVEKİLLERİNE SOSYAL TESİS OLUYOR!

 

21 Haziran 2018

İstanbul Beykoz’da bulunan ‘‘Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’’ sosyal tesis yapılmak üzere TBMM Milli Saraylara devrediliyor. 16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Merkez, aralarında anıt ve korunmaya değer nitelikte ağaçlar ile egzotik bitki türleri olmak üzere çok sayıda farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, Araştırma Merkezi`nin 12.09.2014 tarihindeki tanıtım toplantısında yumrulu ve soğanlı bitkilerinin (Geofit) endemik varlığın bir parçası olduğu bilgisini vererek, Türkiye`nin bütün bölgelerinden toplanan 800 tür geofit türün her birinden bir çeşidinin, kurulan Merkeze getirildiğini açıklamıştı. Gerek açık alanlarda, gerekse hazırlanacak uygun yerlerde toplanan geofitlerin hem sergileneceğini, hem yetiştirileceğini hem de bunlarla melezlenme ve ıslah çalışmaları yapılacağını, Merkezin bu amaçlara uygun olarak tasarlandığını belirtmişti.

60 dekarı orman arazisi, 73 dekarı sulanabilir arazi olmak üzere 133 dekarlık alana sahip Merkez’de, bitkisel biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması, doğadan toplanan süs bitkisi türlerinin ıslah edilerek yeni çeşitlerin elde edilmesi ve bunların tescil ettirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye geofitlerinin ve süs bitkilerinin deneme ve demonstrasyonlarının yapılması görevleri yürütülmekteydi.

Kurum dört yıllık geçmişi olmasına rağmen, yürütülen pek çok proje ve kurulan ikili ilişkilerle üniversitelerin ve ulusal/uluslararası şirketlerin, tarımsal odaklı büyük çaplı projelerinde danışmanlık, paydaşlık, koordinasyon, vb. gibi konularda aranılan bir araştırma merkezi haline gelmişti.

Merkezin bulunduğu Beykoz-Riva arasındaki arazi, Sultan Abdülaziz döneminde Abraham Eremyan Paşa`ya (1833-1918) verilmiş, ancak daha sonra Sultan Abdülhamit tarafından geri satın alınarak kamu arazisi olarak tescil edilmişti. Cumhuriyet döneminde, İtalyan hükümetiyle ikili anlaşmalar yapılmış ve fidan üretiminin yanı sıra, Türkiye ikliminde doğal olarak yetişmeyen egzotik bitki ve ağaçlar yurt dışından getirilerek dikilmiştir. Arazi 1934 yılında Ziraat Vekaletine tahsis edilerek kullanımı İl Özel İdaresine bırakılmıştır. Arazi araştırma merkezimize devredilene kadar Özel İdare tarafından fidanlık olarak kullanılıyordu.

Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle tarımsal ürünlerde ve tohumda dışa bağımlılığımız her geçen gün artarken, ülkenin biyoçeşitliğinin korunması ve geliştirilmesinin önemi ortada iken, dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için yapılması gereken daha fazla araştırma yapılması, ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkılmasıdır. Ancak yakın zamanda Milli Botanik Bahçesinde binlerce ağacın kesilerek TOKİ tarafından Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna hizmet binası yapılması girişimi hatırlandığında, bir Araştırma Merkezinin sosyal tesis yapılmak üzere boşaltılması bizleri çok da şaşırtmadı. Hala da şaşırmaya devam ettiğimiz konu, hukukun yok sayılması, bir oldubitti ile kararlar alınmaya devam edilmesidir. Bu son örnekte de, Araştırma Merkezinin kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu halen yürürlükte olmasına karşın, böyle bir karar yok sayılmakta, görmezlikten gelinmektedir.

Ülkemiz çok ciddi sorunlarla karşı karşıya iken, halkımız ve ülkemiz huzura ve refaha kavuşmadan, ihtiyacımız olan milletvekillerinin dinlenmesi değil, daha çok çalışmasıdır. 

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

Araştırma Merkezi

 

Tarihi Çınarlı Yol

 

Merkeze yapılan öğrenci ziyaretleri

 

Abraham Paşa Çiftliği Uluslararası Eğitim Merkezi

 

Kurum Arazisindeki Sibirya Bölgesi

 

Kurum İdari Binası

  

Okunma Sayısı: 1336
Fotoğraf Galerisi