TARIM DANIŞMANI SERTİFİKA VİZESİ EĞİTİMİ 4-5 AĞUSTOS 2018

KONYA ŞUBE ( )
24.07.2018 (Son Güncelleme: 24.07.2018 16:18:16)

TARIM DANIŞMANI SERTİFİKA VİZESİ EĞİTİMİ 4-5 AĞUSTOS 2018

6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Süresinde vize ettirilmeyen sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonraki bir yıl da dâhil olmak üzere, başvuru tarihinden en fazla üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgelerini ibraz ettikleri takdirde sertifikaları vize edilir. Bu şekilde vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınır.”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 17. Maddesine göre, sertifikalarını üç yılda bir vize ettirmeleri ve vize başvurusu yapan sertifika sahibinin, üç yıl içerisinde, tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekmektedir.

Bu nedenle Tarım Danışmanları ve kendisini geliştirmek, var olan bilgilerini yenilemek isteyen meslektaşlarımıza yönelik aşağıda yazılı program dahilinde eğitimler düzenlenecektir.

 

Tarih

Konu

04 Ağustos 2018

Tarla Bitkileri Yetiştirme Teknikleri

05 Ağustos 2018

Tarla Bitkileri Sulama Teknikleri

 

Eğitimlerin günlük ücreti:

Ziraat Mühendisleri Odası Üyelerine : 50,00 TL   (üyemizin birikmiş aidat borcu olmamalıdır)

Üye olmayan katılımcılara: 75,00 TL.

Tel: 0(332) 320 50 70

Eğitimin Yeri: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi

Alavardı Mah. Yaka Cad. No:76/B                     Meram / KONYA

 

Okunma Sayısı: 1643