DANIŞTAY 10. DAİRESİ, TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

GENEL MERKEZ ( )
30.07.2018 (Son Güncelleme: 30.07.2018 14:41:31)

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle; Kurulun üye tam sayısı ile toplanması ve kararların en az üçte iki çoğunlukla alınmasına ilişkin koşul, kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde kararların toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınabilmesine olanak sağlıyordu.

 

Okunma Sayısı: 647