BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (10-11-12-13 AĞUSTOS 2018)

DİYARBAKIR ŞUBE
08.08.2018 (Son Güncelleme: 08.08.2018 11:31:20)

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİ VEREN ŞUBE  :DİYARBAKIR ŞUBESİ/DİYARBAKIR

EĞİTİM YERİ ADRESİ  :ALİEMİRİ 5.SOKAK MÜŞAVİRLER AP. NO:4

EĞİTİM TARİHİ           :10-11-12-13 Ağustos 2018

EĞİTİM SAATİ             :1.GÜN            17:00-23:00                            2.GÜN             08:00-13:00

                                      3.GÜN            08:00-13:00                            4.GÜN             17:00-23:00   

EĞİTİM KONTENJAN   : 24 Kişi

İLETİŞİM                     : 0 412 224 35 71

KATILIM ŞARTLARI:

 • Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.
 • Beş yıllık ODA kaydı olmak,
 • Aidat borcu bulunmamak,
 • Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu doldurulacak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır
 • Eğitim Ücreti:
  • ODA Üyelerine 600.-TL.
  • Üye olmayanlara: 750.-TL.
 • Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12`sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
 • Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 

Okunma Sayısı: 62