DANIŞTAY 10. DAİRESİ, “GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 1. MADDESİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

GENEL MERKEZ ( )
13.09.2018 (Son Güncelleme: 13.09.2018 11:03:50)

 ODA’mız, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’na açılan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay işlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinin; çalıştırılması zorunlu personelden istenecek belgelerin iptali” ile ilgili olarak açılan davada, Bakanlığın çıkarttığı yönetmeliğe, Danıştay 10. Dairesi tarafından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verildi.

Okunma Sayısı: 573