DİYARBAKIR BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (16-17-18-19 KASIM 2018)

DİYARBAKIR ŞUBE
12.11.2018 (Son Güncelleme: 12.11.2018 15:38:15)

 

EĞİTİMİ VEREN ŞUBE   : Diyarbakır Şubesi

EĞİTİM YERİ ADRESİ    : Aliemiri 5. Sok Müşavirler Ap. No:4 Yenişehir / Diyarbakır

EĞİTİM TARİHİ              : 16-17-18-19 Kasım-2018

EĞİTİM SAATİ                : 1.Gün 17:00- 23:50            2.Gün 08:00-13.50

                                         3.Gün 08:00-13.50             4.Gün 17:00- 23:50 

EĞİTİM KONTENJAN      : 24 Kişi

İLETİŞİM                        : 0 412 224 35 71  -   0 549 727 48 85

KATILIM ŞARTLARI:

 • Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.
 • Eğitime katılacakların beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olması gerekmektedir. Mesleki kıdemin hesaplanmasında ODA üyelik süresi veya mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.
 • Aidat borcu bulunmamak,
 • Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu doldurulacak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır.
 • Eğitim Ücreti:
  • ODA Üyelerine 600.-TL.
  • Üye olmayanlara: 750.-TL.
 • Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12`sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
 • Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Okunma Sayısı: 375