ORGANİK ÇAY TARIMI İLE İLGİLİ ŞUBEMİZİN GÖRÜŞLERİ

TRABZON ŞUBE ( )
23.05.2017 (Son Güncelleme: 29.04.2019 17:47:34)

22 Nisan 2017 tarihinde Şubemiz tarafından organik çay tarımı ile ilgili açıklama yapıldı

Organik çay tarımı ile ilgili Şubemizin görüşleri;


Çay tarımında olmazsa olmazımız çay bahçelerinde organik tarıma geçilmesidir.Şayet bu bahçelerde organik tarıma geçirilmezse 10-15 yıl gibi bir süreçte toprak yapısı tamamen bozulacağı için çay tarımı yapılamaz hale gelecektir. Mevcut uygulanacak proje üzerinde konuşacak olursak çay tarımında bu proje ile birlikte çok yüksek oranda verim kayıpları meydana gelecektir. Verim kaybına hem üretici açısından hem de işletme açısından bakmak gerekiyor.Üretici açısından bakacak olursak; organik tarım uygulamalarının tamamı (toprak analizleri,torak düzenleyici kullanımı,hayvansal gübre ve organik gübre)yapılacak olursa bu kayıp %15-%30 arasında bir rakam olacaktır.Şayet bu tarım uygulamaları yapılmadığı sürece ki bölgemizde tarım uyguları telefonlu tarımcılık halini almıştır.Örnek olarak İstanbul’da oturan A şahsı köyde oturan akrabasını arayarak gübresini aldırmakta gündelik işçiye bu gübreyi vurdurmakta ve çayı da bu gündelik işçilere toplatmaktadır.Bu şekilde yapılacak olan organik tarım uygulamasında bu kayıp daha da yukarı çıkacaktır.(Tahminim bu kayıp %40-%50 arasını bulmaktadır)Üretici açısından bu kayıp destekleme primleri ile kapatılacağı söylenmektedir.İşletmeler açısından bakılacak olursak Çaykur’un mevcut stok durumu göz önüne alınırsa çaykur tarafın herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.Ancak özel işletmeler bu verim kaybından kaynaklanan üretim kayıplarını kapatmak için ve ithal çay alımı yoluna başvurmak daha ve belli bir süre sonunda kaçak çay alımına başvuracaklardır ve maliyetlerini aşağı çekmek için personel çıkarma işine gidecek.Bu da bölgemiz açısından hem işsizlik oranlarının artmasına ve bölgemiz çayının piyasadaki değeri düşmesi açısından olumsuz olacaktır.
Organik tarım sürecinde çözüm önerilerimiz;

1:Organik artım konusunda personel istihdamı yapılarak bu personel bir yıl boyunca eğitime tabi tutulmalıdır.Öyle ki bu personel organik tarım konusunda gelebilecek her türlü soruya cevap verecek durumu gelmelidir.

2:Eğitim almış personel sahaya gönderilmelidir ve Bölgemiz üreticileri eğitilmelidir.Bu eğitim köy köy hatta ev ev dolaşarak organik tarım konusunda bilgilendirilmelidir.Ve minimum bu süre bir yıl olmalıdır

3:Organik artımın sadece organik gübre kullanmak olmadığı bilincinden yola çıkarak bölgemizde tarımla hayvancılık barıştırılmalıdır

4:Çay bitkisinin gerekli olgunluğa erişmesi için topraktan yeterli oranda azot alması gerekiyor.Azot oranı fazla organik gübrelerin toprağa verilmesinin sağlanması

5:Bu kademeli geçiş parsel parsel olmalı.Çay budama işlemi düzenli şekilde yapılmalı üreticilerin aynı parsel üzerinde olan bahçelerin budanması sağlanmalı ve bu kısım organik bahçeye çevrilmelidir.

6:Organik gübre firmalarıyla görüşülerek çayda uygulanacak gübre konusunda arazi tahsis edilmeli ve ön çalışma yapılmalıdır.

7:Arazilerde çaylık alanların sökümü yapılarak sökülen arazilerde organik çay tarımına geçilmeli ve çoğaltma yönünden çelikle çoğaltma yapılmalı onun için çelik üretimi yapılmalıdır.

8:Bu ve benzeri altyapılar oluşturulduktan sonra organik tarım sürecine kademeli olarak geçilmelidir.

9: Bu proje için bölge koordinatörlüğü kurulmalı yetkileri ve görevleri açıkça belirtilmelidir.

10: Hepsinden önemlisi bu proje için konu uzmanlarından bir koordinasyon merkezinin kurulması.Söküm çalışması yapılacak arazilerin zemin etütlerinin yapılması ve toprak haritalarının çıkarılması çok önemli. Ayrıca Söküm çalışmalarında çalışacak personelin konu ile ilgili eğitim almış olmaları gerekir. Aksi halde toprak heyelanları kaçınılmaz olur. Toprak kalitesinde kayıplar yaşanabilir.


ZMO TRABZON ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 59