BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN İPTAL VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZ KISMEN KABUL, KISMEN REDDEDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
12.04.2019 (Son Güncelleme: 12.04.2019 13:27:49)

 

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız davada Danıştay Altıncı Dairesi;

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Bozcaada ve Gökçeada ilçesine ilişkin:

8.41.6 sayılı plan hükmünün; Bozcaada ilçesini de kapsayacak şekilde yapılacak alt ölçekli imar planlarının kentsel tasarım koşullarının sağlanması yönünden hukuka aykırı olduğu,

8.41.7 sayılı ve 8.41.8 sayılı plan hükümlerinin de doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve tarım alanlarının doğal zemin yapısı ve bitki örtüsünün korunması yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle

Söz konusu maddeler için yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

Diğer taraftan plan ile; Gökçeada- Şahinkaya Gölet’i sulama alanının turizm bölgesi olarak belirlendiği, kıyı bölgeleri ve zeytinlik arazileri ile tarım alanlarının yapılaşmaya açıldığı, doğal ve sit alanlarının tahrip edildiği, kıyı bölgelerinin büyük sanayi alanlarına açıldığı, termik santral yapılmasının önünün açıldığı, madencilik faaliyetlerine olanak sağlandığı, Gökçeada ve Bozcaada için getirilen hükümlerin yapılaşma baskısı oluşturacağı, doğal sit alanlarının yapılaşma riski altında kalacağı yönündeki iddialarımız bakımından yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiştir.

Okunma Sayısı: 442