ULUSAL KANAL- “GÜN ORTASI” PROGRAMI

GENEL MERKEZ
30.04.2019 (Son Güncelleme: 30.04.2019 15:08:35)

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, 30 Nisan 2019 Salı günü saat:13.00 de, Ulusal Kanal da Erkan KOL tarafından sunulan "Gün Ortası" adlı programın canlı yayın konuğu oldu.

Programda: “Tarımın sorunları ve Tarımda Milli Birlik Projesi” ele alındı.

Başkanımız konuşmasında özetle: “1980 li yıllarda neo liberal politikalar ile hızlı bir özelleştirme çalışmaları başlamıştır. Sümerbank, Etibank, Et ve Balık Kurumu vb. gibi özelleştirilmeler sonucunda üreten değil ithal eden bir ülke konumuna geldik.

Nüfusumuz artarken, tarım alanlarımız hızla azalıyor. Dolayısıyla arz talebi karşılayamıyor ve gıda fiyatları tüm dünyada düşerken ülkemizde sürekli artıyor. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak raporlar düzenliyoruz. Hazırladığımız raporlarda üreticinin kazanç elde edemediği için üretimden çekildiğini, tarım alanlarının korunamadığını, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, üretimin azaldığını ve neredeyse her ürünü ithal ettiğimizi belirttik. Bu politikalara devam edildiği sürece gıda fiyatlarının düşme ihtimali yoktur.

Tarımda Milli Birlik Projesi ise tarımın sorunlarını çözmek yerine, tarımı özel sektörün eline bırakan bir projedir.

Tarımsal kamu yönetimi ülke gereksinimlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmeli, sulama, arazi toplulaştırması gibi tarımsal altyapı hizmetleri ivedilikle bitirilmelidir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, hızla el değiştirmesi ve köylünün mahalleli yapılıp üretim süreçlerinden koparılarak şehir merkezlerine göçmesi ya da kendi toprağında işçi haline getirilmesi önlenmelidir. Bu amaçla üreticilerin piyasaya karşı menfaatlerini korumak amacıyla kooperatifler şeklinde örgütlenmesinin özendirilmesi, etkin ve verimli çalışmalarının önündeki engellerin kaldırması, güçlenmelerinin sağlaması önemli ve gereklidir. Ama bunun yolu tüm üreticileri tek bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek, onları kâr güdüsüyle hareket eden yerli ve ulusötesi sermaye gruplarının belirleyicisi olduğu bir holdingin insafına terk etmek olmamalıdır." Dedi.

 

Okunma Sayısı: 897
Fotoğraf Galerisi