EKOLOJİ İZMİR FUARI

GENEL MERKEZ
17.05.2019 (Son Güncelleme: 17.05.2019 16:37:55)

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle İZFAŞ tarafından düzenlenen 10. Ekoloji İzmir Fuarı 15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlendi.

Fuara; ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yerli ve yabancı sektör temsilcileri, uzmanlar, araştırmacılar ve üreticiler katıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen “Organik Tarım Sempozyumu” ilk kez uluslararası katılım ile gerçekleşti. Sempozyumda, organik bitkisel ve hayvansal üretim, işleme ve ticaretindeki güncel gelişmeler paylaşıldı.

Başkanımız Özden GÜNGÖR sempozyumdaki konuşmasında özetle:

"Toplumların ilerlemesi, bilgi ve becerilerinin artması ve bunların teknolojiyle birleşmesi, doğanın zarar görmesiyle eşzamanlı bir seyir izlemiştir. İnsanlık, 1960’lara geldiğinde iyice belirginleşen iklim değişiklikleri, çevre kirliliği, türlerin yok olması, silahlanmaların yarattığı yıkımlar gibi pek çok sorunla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Dünyanın sınırsız olmadığı gerçeği, yaşanan doğa tahribatlarının onarılamaması ve artarak devam etmesi, toplumlarda ekoloji bilincinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

Türkiye’de organik bitkisel üretim gerek saha ve ürün çeşitliliği ve gerekse üretici sayısı bakımından gelişme gösterse de genel tarım içindeki payı istenilen seviyede değildir. TÜİK in organik bitkisel üretim verilerine göre 2018 yılında; 213 üründe, 79.563 üretici, 626.884 hektar alanda, 2.371.612 ton organik üretim yapmıştır.

Organik tarımın, gelişmiş ülkelerdeki gibi yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle konunun öneminin ülke gerçekleri de göz önüne alınarak hem bilimsel hem de pratik anlamda kavranması, sonuçların üretici ve tüketicilere aktarılarak talep yaratılması gereklidir. Üretim aşamasında ve üretim sonrasında üreticilerin teknik ve ekonomik anlamda desteklenmesi gereklidir. Bu desteğin etkili sonuç verebilmesi için de, organik tarımın ana unsurları olan yetiştiricilik, bitki besleme, bitki koruma, yasal düzenlemeler, sertifikasyon ve pazarlama gibi konularda disiplinler arası çalışmaların özendirilmesi gereklidir.” dedi.

 

Okunma Sayısı: 798
Fotoğraf Galerisi