6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU KAPSAMINDA BİLİRKİŞİLİK YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

GENEL MERKEZ
30.05.2019 (Son Güncelleme: 30.05.2019 12:15:01)

 

30 Mayıs 2019 tarih, 30789 Sayılı Resmi Gazete’de "2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" yayımlandı.

TARİFEYE GÖRE BİLİRKİŞİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER:

 • İcra ve iflas daireleri ile sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri, sulh cezaya ilişkin davalar, cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220 TL
 • Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar için 365 TL
 • Aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki davalar için 290 TL
 • Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 440 TL
 • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki davalar için 465 TL
 • Yargıtay ile Danıştay`da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar 580 TL

DİĞER HUSUSLAR

 • Görevlendirmeyi yapan mahkeme ücreti artırabilecek ya da indirebilecek.
 • Ek rapor istenmesi halinde ilave ücret ödenebilecek.
 • Raporlardaki eksiklik durumuna ilişkin ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek.
 • Bilirkişinin talebi ve mahkemenin uygun görmesi halinde avans ödemesi yapılabilecek.
 • Ulaşım, konaklama, yemek ve diğer giderler, belge ibrasına paralel olarak ayrıca ödenebilecek.
 • Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere verilecek.

Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

EK: 1 Asgari Ücret Tarifesi

Okunma Sayısı: 226