ÇİFTÇİ TV- “ÇİFTÇİ HABER” PROGRAMI

GENEL MERKEZ
31.05.2019 (Son Güncelleme: 31.05.2019 14:07:51)

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat: 10.00 da Çiftçi TV’de Taner ÖZTÜRK tarafından sunulan “Çiftçi Haber” programına telefon bağlantısı ile katıldı.

Programda: TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı bitkisel üretim 1. tahmini verileri değerlendirildi.

Başkanımız programdaki konuşmasında özetle: “TÜİK üretim miktarı, 2019 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %5,4, sebzelerde %2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,8 oranında artış gösterdiğini. Üretim miktarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İşlenen tarım alanı düşerken, ÇKS’ de ki üretici sayısı azalırken, girdi maliyetleri döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak sürekli artarken, sezon boyunca üreticinin şikâyetleri devam ederken, üstelik üretici para kazanamıyorken TÜİK tarafından yapılan bu açıklamayı gerçekçi bulmuyorum.

Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak bölgelerden tarımsal üretime yönelik olarak veriler topluyoruz. 2018 yılında hazırlamış olduğumuz buğday raporunda; 2017 yılında 76,7 milyon dekar alanda buğday ekildiğini 21,5 milyon ton üretim yapıldığını, 2018 yılında 72,9 milyon dekar alanda ekim yapıldığın ve 20 milyon ton üretim yapıldığını açıklamıştık. 2019 yılına ilişkin değerlendirmemiz ise 70,5 milyon dekar alanda ekim yapılması ve 19-19,5 milyon ton civarında olacağını ve üretimde bir önceki seneye göre %3 oranında azalış olacağını ifade etmiştik. TÜİK ise 30 Mayıs 2019 tarihli açıklamasında, buğday üretiminin %2,5 oranında azalarak 19,5 milyon ton olacağını açıkladı.

Bitkisel üretim artıyor ise neden ithalat yapıyoruz. 2018 yılında 164 bin ton kırmızı ve yeşil mercimek ithal ettik ve 80 milyon dolar ödedik.

Çiftçinin tarım desteklerinden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ÇKS`ye kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında 2,8 milyon iken 2018 yılında 2,1 milyona geriledi. Yaklaşık 700 bin çiftçi son derece yetersiz olan tarım desteğini bile almaktan vazgeçti. Türkiye’de toplam tarım alanı, 2002 yılında 41.196 bin hektar iken 2018 yılında 37.817 bin hektara düştü.

2006 yılında çıkan Tarım Kanunu ile tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin % 1`inden az olamayacağı hükmü getirilmiş olmasına rağmen, bu destek bugüne kadar bu miktarın yarısı düzeyinde gerçekleşti. Altyapısını tamamlamış olan AB ise bütçesinin %45’ini tarımsal desteklere ayırmaktadır. Türk Çiftçisinin 2007-2019 yıllarında devletten toplam 131 milyar TL alacağı vardır.

Girdi fiyatları döviz kurundaki yükselişe paralel olarak artmaktadır. Mesela DAP gübresi %104, üre gübresinde  %114’e kadar yükseldi. Artan maliyetler karşısında çiftçi üretmekte zorlanıyor. Üretmeye çalıştıkça borcu artan, emeğinin karşılığını bulamayan çiftçi alanı terk ettikçe tarımın istihdama katkısı da yıllar itibarıyla geriledi. Tarımın istihdama katkısı 2010 yılında %23,7’den Ekim 2018’de %18’4’e geriledi.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak hazırladığımız tüm raporlar bizlere: Çiftçinin artan girdi maliyetleri karşısında kazanç elde edemediği için üretimden çekildiğini ve bu durumun gıda fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu göstermektedir. İthalat politikaları ise sürdürülebilir değildir.  

Tarımın tüm paydaşlarının ortak fikri alınarak, doğru tarım politikalarının uygulanması artık mecburidir.” Dedi.

 

Okunma Sayısı: 884
Fotoğraf Galerisi