TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
18.06.2019 (Son Güncelleme: 18.06.2019 12:16:55)

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 Amaç

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, işin nev’ine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu lisans eğitimi almış meslek mensuplarını belirlemektir.

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 2 inci maddesinde;

“Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında lisans veya lisansüstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm; lisansüstü programları bitiren ziraat mühendislerine de yetki tanımaktadır.

 

Bu nedenle lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi alan ziraat mühendislerinin de Tebliğ Taslağına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Amaç

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, işin nev’ine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu olan konu ile ilgili lisans veya lisansüstü eğitimi almış meslek mensuplarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ işin nev’ine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu lisans eğitimi almış meslek mensupları ile ilgili hususları kapsar.

 

Yukarıdaki “Amaç Madde 1” için belirttiğimiz görüşümüz “Kapsam Madde 2” için de geçerlidir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ işin nev’ine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu lisans veya lisansüstü eğitimi almış meslek mensupları ile ilgili hususları kapsar.

EK-1

İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI

 A. Gıda İşletmeleri

Taslak maddesi

Görüş ve değerlendirme

Teklif

1-Alkollü içkiler üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu, biyomühendis

2-Alkolsüz içecek üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

3-Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

4-Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

Üniversitelerin biyoloji bölümlerinde Arı yetiştirme ve Arı ürünleri konusunda lisans düzeyinde ders bulunmamaktadır. Aynı şekilde Kimya lisans programlarında da bu alanlarda ders bulunmamaktadır. Veteriner hekimler ancak arı hastalıkları kapsamında ilgilidirler. Arı ürünleri birincil hayvansal ürünler olup, ilk olarak Zooteknist ziraat mühendislerinin faaliyet alanı ile ilgili ürünlerdir. Bu ürünler, işlenerek elde edilen ürünler değildirler (temel petek hariç)

Ziraat mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), Gıda mühendisi, Veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

5-Ekmek ve unlu mamuller üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

6-Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

7-Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

8-Gıda ışınlama yapan işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, gıda teknolojisi lisans programı mezunu, fizik mühendisi

9-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager,  metalürji ve malzeme mühendisi, makine mühendisi, seramik mühendisi*, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

10-Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans programı mezunu,

11-Et ürünleri üreten işletmeler (kasaplar hariç)

Et ürünleri; sağlık ve hijyen açısından Veteriner hekimlikle ilgilidir. Sağlıklı karkasın üretilmesinden Ziraat Mühendisi Zooteknistler sorumludur ve et bilimi ile ilgili dersler zootekni eğitim programında mevcuttur. Karkastan sucuk, salam vs. işlendiğinde ise Gıda Mühendislerinin sorumluluğu dahilinde dikkate alınmalıdır

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), Gıda teknolojisi lisans programı mezunu

 

 

12-Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi

Söz konusu tesisler; birincil ürünlerin işlendiği tesis özelliği taşıdığından Zooteknist ziraat mühendisleri öncelikli olarak bu tesislerde görev almalıdır. Veteriner hekimler ise sağlıkla ve hijyenle ilgili hallerde görev yapmalıdır.

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni bölümü)

13-Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler

Et ürünleri ancak sağlık ve hijyen açısından veteriner hekimlikle ilgilidir. Karkastan sağlıklı et ürünlerinin işlenmesinden Gıda Mühendisleri sorumludur. Zooteknist ziraat mühendisleri de et bilimi ve teknolojisi ile ilgili dersler aldıklarından bu alanda görev almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), gıda teknolojisi lisans programı mezunu

 

14-İşlenmiş mide, mesane ve bağırsak üreten işletmeler

Söz konusu madde içeriğinde işleme teknolojisi yer aldığından Gıda Mühendisi, hayvansal yan ürünler ise Zooteknist ziraat mühendislerinin görev alanı içindedir. Veteriner hekimler ise sağlıkla ilgili hallerde görev almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (Gıda veya Zootekni bölümü)

 

15-Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı tortusu üreten işletmeler, kolajen ve jelatin üreten işletmeler

Hayvansal yan ürünlerin işlenmesinden Gıda Mühendisleri sorumludur. Zooteknist ziraat mühendisleri de et bilimi ve teknolojisi ile ilgili dersler aldıklarından bu alanda yeterlilikleri mevcuttur. Veteriner hekimler sağlıkla ilgili hallerde görev almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), gıda teknolojisi lisans programı mezunu

 

16-Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesinden elde edilen gıdaların üretilmesinden Gıda Mühendisleri sorumludur. Ziraat mühendisleri de tarımsal ürün teknolojisi ile ilgili dersler aldıklarından bu alanda görev almalıdırlar.

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (zootekni  veya tarla bitkileri veya bahçe bitkileri veya gıda veya süt veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

17-Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı**  üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler )

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

18-Maya, fermente ve salamura ürünler üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler )

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu, biyomühendis

19-Meyve ve sebze işleyen işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

20-Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, sporcu gıdaları, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıda üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

21-Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

22-Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri

 

Su Bilimi ve Mühendisi, Su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

23-Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

Birincil ürün olması nedeniyle süt üretimi; doğrudan Zooteknist ziraat mühendislerinin sorumluluğundadır. Sütün işlenmesiyle elde edilen ikincil ürünlerin üretiminden Gıda Mühendisleri ile süt teknolojisi dersini almakta olan Zooteknist Ziraat Mühendisleri sorumlu olmalıdır. Veteriner hekim hastalıklarla ilgili konularda sorumludurlar

Ziraat mühendisi (gıda veya süt veya zootekni bölümü), Veteriner hekim, Gıda mühendisi, Gıda teknolojisi lisans programı mezunu

24-Şeker ve şekerleme ürünleri üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler )

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

25-Takviye edici gıda üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi

26-Toz karışımlı gıda üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler )

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

27-Un***, irmik, bulgur***, pirinç, makarna, bisküvi üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

28-Yumurta ve yumurta ürünleri işletmeleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler)

 

 

Ziraat mühendisi, Veteriner hekim,  Gıda mühendisi, Gıda teknolojisi lisans programı mezunu

29-Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda üreten işletmeler

 

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi, Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

 

30-Toplam 100 kişiden fazla personel çalıştıran toplu tüketim işletmeleri

Toplu tüketim işletmelerinin halk sağlığı ile doğrudan ilişkisi vardır, kimya mühendisliği ve kimyagerlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan “100 kişiden fazla” personel çalıştıran işyerlerinde istihdamı zorunlu personel çalıştırılma zorunluluğu getirildiği takdirde birçok işletme kapsam dışına çıkacaktır. Bu nedenle 30 uncu maddede yer alan personel sayısının “30 kişiden fazla” olarak belirlenmesi daha fazla işletmenin kontrol altında tutulması açısından yerinde olacaktır.  

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), diyetisyen, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans programı mezunu

NOT: 30 uncu maddede yer alan “100 kişiden fazla” ibaresi “30 kişiden fazla” olarak düzenlenmelidir.

 

İLAVE MADDE

Toptancı halleri ve Pazar yerleri

 Toptancı halleri ve Pazar yerlerinde ürünlerin kontrolü ve ürünlerin güvenli bir biçimde tüketiciye sunumunu sağlamak amacıyla ziraat mühendisi istihdam edilmesi yararlı olacaktır.

Ziraat mühendisi

* Sadece seramik/porselen üretimi yapan işletmeler için.

** Mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytin sıkım tesisleri hariç.

*** Birincil üreticinin buğdayını işleyerek tekrar üreticiye iade eden gıda işletmeleri hariç

B. Yem İşletmeleri

Taslak maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler

 

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog

2-Hayvansal yan ürün kullanarak pet hayvan yemi üreten işletmeler

 

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi,

3-Hayvansal yan ürünleri işleyen işletmeler

Hayvansal yan ürünlerin işlenmesi zootekni mesleğinin yanında Deri Teknolojisi bölümü mezunlarının da konusudur.

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), Veteriner hekim, Deri Teknolojisi Bölümü mezunları

4-Onaya tâbi karma yem işletmeleri

 

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni veya su ürünleri* bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi*, Su Ürünleri Mühendisi*,  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi*,

5-Yem katkı maddesi ve premiks üreten işletmeler

 

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

*Balık yemi üreten işletmeler için.

Okunma Sayısı: 4576