MALATYA BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (10-13 EKİM 2019)

MALATYA ŞUBE ( )
10.09.2019 (Son Güncelleme: 10.09.2019 12:03:23)

 

EĞİTİMİ VEREN ŞUBE : TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA ŞUBESİ

EĞİTİM YERİ ADRESİ  : NiyaziMısrimah.NiyaziMısricad. Tunga Aprt.No:61/9 BATTALGAZİ/MALATYA

EĞİTİM TARİHİ           : 10-13 EKİM 2019

EĞİTİM SAATİ             : 09.00

EĞİTİM KONTENJAN   : 24 Kişi (Yeterli sayı sağlandığında eğitim gerçekleşecektir.)

FORM TESLİM              : ZMO Malatya Şubesi Niyazi Mısri mah. Niyazi Mısri cad.TungaAprt.No: 61/8                                                                                                                                                        BATTALGAZİ

KATILIM ŞARTLARI:

1- Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.

2- Yürürlükteki Genelge gereği eğitime katılmak için beş yıllık mesleki kıdem kazanılmış olması gerekmektedir.  

3- Aidat borcu bulunmamak,

4-  Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu doldurarak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır.   

5-TMMOB`a bağlı Odalara kayıtlı katılımcılar Odalarından üyelik belgesi ve borcu yoktur yazısı getireceklerdir.

Eğitim Ücreti:

ODA ve TMMOB  Üyelerine : 700.-TL. 

Üye Olmayanlara                : 850.-TL dır.

EĞİTİM ve AİDAT HESAP NUMARALARIZiraat Bankası Malatya Merkez Şubesi TR10 0001 0001 8339 0090 4550 14

EĞİTİM ve AİDAT HESAP NUMARALARI: Ziraat Mühendisler Odası Malatya Şubesine doğrudan ödeme

 

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş 
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Okunma Sayısı: 279