ÇİFTÇİ TV- “ÇİFTÇİDEN HABER” PROGRAMI

GENEL MERKEZ
22.11.2019 (Son Güncelleme: 22.11.2019 18:17:46)

Çiftçi TV’de Taner ÖZTÜRK tarafından sunulan “Çiftçiden Haber” adlı programa 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 10.00 da, ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR telefon bağlantısı ile katıldı.

Dün açıklanan “III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi” üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkanımız özetle: “III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi’ni değerlendirdiğimiz zaman birkaç olumlu yön bulunduğu kadar, eksik yönlerin daha fazla olduğunu düşünmekteyiz.

Şûra hazırlık toplantıları sırasında Ziraat Mühendisleri Odası olarak tarımın sorunları ve çözüm önerilerine yönelik kapsamlı raporlar hazırladık. Bu raporlarda kısaca; tarım alanlarının ve meraların korunmasını, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesini, üreticinin para kazanamadığı için üretim sürecinin dışında kaldığını ve dolayısıyla çiftçiliğin kârlı bir meslek haline gelmesi gerektiğini, doğal kaynakların korunması gerektiğini, üretici ve tüketici kooperatiflerinin geliştirilmesi durumunda üreticiye ürün garantisi ve destek sağlanırken- tüketimde ucuz ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanabileceğini, yerli üretimi destekleyerek ithalata son verilmesi gerektiğini, üretim planlamasının yapılmasının gerekliliğine, tarımsal eğitimde yaşanan sıkıntılara, mezun olan meslektaşlarımızın istihdam sorunun bulunduğuna ve pek çok konuya değinmiştik.

Açıklanan III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi’nde; Türk tarımını küresel şirketlere ezdirilmeyeceği, tarım sektöründe dışa bağımlı olunmaması için gerekli mücadelenin yapılacağı, doğal kaynakların korunması için gerekli çalışmaların yapılacağı, Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin kullanılmasının sağlanacağı, kooperatifleşmenin desteklenmesi-şirketleşmenin önüne geçilmesi, küçükbaş hayvan üretimine destek verilmesi ve organik tarımda önemli atılımlar yapılacağı yönündeki açıklamaları gayet olumlu buluyoruz. Ancak söylenenle eylem aynı olmalıdır.

Şöyle ki, 9 Kasım 2019 tarihinde Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğin “Desteklemelerden Yararlanamayacaklar” başlıklı 24 üncü maddesinde:  “2016 yılından başlamak üzere aralıksız olarak üç yıl (İyi Tarım Uygulamaları) İTU desteğinden yararlananlar, 2019 üretim yılı İTU desteğinden faydalanamaz. Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden yararlandırılan araziler (Organik Tarım Desteği) OTD’den faydalanamaz. 2017 ve 2018 üretim yılında organik statüde OTD’den faydalanan araziler, 2019 üretim yılında OTD’den faydalanamaz.” Şeklinde hükümler bulunmaktadır.

Organik tarım desteği ödemeleri bireysel ürün sertifikası ve grup sertifikasına göre yapılacak. Geçen yıl dekara 100 TL olan destek sağlanırken bu yıl 105 TL ödeme yapılacak. Yani artış sadece 5 kuruş. Diğer kategorilerde ise düşüş var. İkinci kategoride geçen yıl toplamda dekar başına 70 TL ödenirken bu yıl 60 TL ödenecek. Üçüncü kategoride ise 30 TL olan toplam destek bu yıl 15 TL’ye düşürüldü.

Gıda zehirlenmelerinin tarım gündemine oturduğu ve özellikle de pestisit kalıntılarının tartışıldığı süreçte iyi tarım ve organik tarım yapan çiftçilere verilen desteğin çekilmeye çalışılmasına anlam veremiyoruz.

Tarımsal destekler “Tarım Kanununda” belirtildiği oranda ve zamanında verilmelidir. 2006 yılında çıkan 5488 sayılı Tarım Kanununda, tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin %1’inden az olamayacağı hükmü bulunmasına karşın, bugüne kadar verilen desteğin milli gelire oranı %0,4 ve %0,6 aralığında kaldı; hiçbir zaman %1 olmadı.

Türkiye 2002-2019 yıllarında toplam 57.3 milyon ton buğday ithal ederek yaklaşık 16 milyar dolar ödedi. Açıklamada ithalat yapılmayacak denilse de et ve buğday ithalatı devam etmektedir.  

Sonuç bildirgesinde ayrıca, çiftçinin en büyük sorunu olan tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, Türkiye’de bulunan 40 tane ziraat fakültesinden öğrencilerin donanımlı olarak mezun olması ve mezun olan meslektaşlarımızın istihdamına yönelik bir açıklamaya da yer verilmemiştir” dedi.

 

Okunma Sayısı: 967
Fotoğraf Galerisi