TMMOB “KAMUCU POLİTİKALAR” SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GENEL MERKEZ
25.11.2019 (Son Güncelleme: 25.11.2019 16:30:33)

 

TMMOB tarafından düzenlenen Kamucu Politikalar Sempozyumu; kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile yeniden ele almak amacıyla 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde, Ankara`da İMO Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında birçok alt başlık yanı sıra beş ana başlık altında özelleştirme politikaları sorgulanarak, kamucu politikalar tartışılarak, çözüm önerileri geliştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmaları; Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Nadir AVŞAROĞLU ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından yapıldı.

Yunus YENER’in başkanlığında toplanan özel oturumda; TMMOB Yürütme Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUİÇMEZ “Kamucu Politikalar ve TMMOB” ve Korkut BORATAV “Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi” konulu sunular yaptılar.

1.Oturum, “Kamuculuk; Tanımı, Evrimi ve Tarihsel Süreci” konu başlığında Ayşegül ORUÇKAPTAN’ın oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Oktar TÜREL “Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1920-2020”, Galip YALMAN “Yeni Bir Kamu Mümkün mü?” ve Aziz KONUKMAN “Yeni Bir Kamu Mümkün mü?” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

2.Oturum, “Dünya ve Türkiye`de Kamucu Kalkınma Örnekleri ve Planlı Kalkınma” konu başlığında Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR’ün oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Bilsay KURUÇ “21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama”, Semih AKÇOMAK “Türkiye`de Ekonomik Büyüme ve Planlama”, Serdar ŞAHİNKAYA “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme” ve Erkan ERDİL “Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

3.Oturum, “Kamu Yönetiminde Kamuculuk” konu başlığında Kemal Zeki TAYDAŞ’ın oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Oğuz OYAN “Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı”, Ozan ZENGİN “Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi”, Onur KARAHANOĞULLARI “Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar”, Gamze YÜCESAN “Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

Sempozyumun ikinci günü olan 23 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 4. Oturum, “İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu” konu başlığında Ali UĞURLU’nun oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Mustafa SÖNMEZ “Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?”, Ebru VOYVODA “Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye”, Erol TAYMAZ “KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi” ve Yiğit KARAHANOĞULLARI “Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

5.Oturum, “Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?” konu başlığında Nadir AVŞAROĞLU’nun oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Arzu ÇERKEZOĞLU “İstihdam Politikaları”, Aysun GEZEN “Eğitim Politikaları”, Sinan ADIYAMAN “Sağlık Politikaları” ve Ali Rıza AYDIN “Hukuk Politikaları” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

6.Oturum, “Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?” konu başlığında Mehmet SOĞANCI’nın oturum başkanlığında düzenlendi. Bu oturumda; Oğuz TÜRKYILMAZ “Enerji Politikaları”, önceki dönemler ODA Başkanımız Gökhan GÜNAYDIN “Tarım Politikaları”, Kaya GÜVENÇ “Sanayi Politikaları” Arif MERDOL “Ulaşım Politikaları” Tarık ŞENGÜL “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları”, Nejat TAMZOK “Maden Politikaları” ve Adil AKBAŞ “Bilişim Politikaları” konu başlıklarında açıklamalarda bulundular.

İki gün devam eden sempozyuma 250`yi aşkın kişi katılım sağlayarak, soru ve görüşleriyle katkı sağladılar.

 

Okunma Sayısı: 930
Fotoğraf Galerisi