AKIN ÖZDEMİR UNUTULMADI

ADANA ŞUBE ( )
19.12.2019 (Son Güncelleme: 19.12.2019 13:12:29)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Kurucu Başkanı Akın Özdemir,  katledilişinin 41. yılında moderatörlüğünü Prof. Dr. Adnan Gümüş’ün yaptığı, Prof. Dr. Harun Tepe ve Prof. Dr. Haydar Şengül’ün konuşmacı olduğu “Etik, Meslek Etiği ve Ziraat Mühendisliğinde Etik” panel ile anıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan; “Her sistem kendi insan tipini yaratır. Neoliberalizm de Dünya’da benzer bireyler ve toplumsal yapılar ortaya çıkartmıştır. Aynı şekilde düşünen, aynı şekilde giyinen, davranışları benzer,  tek tip bireyler yaratmıştır. Bencil, rekabetçi, ortak hak arama yeteneğinden yoksun, bireysel kurtuluşları tercih eden, sorgulamayan, düşünemeyen günümüz insan tipini ortaya çıkartmıştır” dedi.

TEPE: ETİK SORUNLAR TÜM CANLILARININ GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Açılış konuşmasından sonra söze başlayan Prof. Dr. Harun Tepe etik sorunun yeni bir kavram olmadığını belirterek erdemli insanlar yetiştirme, adaleti arama, iyi ve kötünün ne olduğunu bulma çabasının felsefe tarihi kadar eski olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Platon adaletin ne olduğunu, hem bir kişinin hem de bir ülkenin nasıl adil olabileceğini ortaya koymaya çalışır. Aristoteles erdemin ne olduğunu, ne türden erdemlerin olduğunu, bunların siyasetle ilgisi ortaya koymaya girişir. I. Kant bir eylemi ahlaklı ya da etik yapanın ne olduğunu bulmaya çalışır. J. S. Mill fayda sağlamayan bir eylemin ahlaklı sayılıp sayılamayacağını tartışır.

Bugün yeni olansa çağımızda kimi etik sorunların yaşamsal bir nitelik kazanmasıdır. Ayrımcılık, şiddet, yozlaşma, yolsuzluk gibi etik sorunlar ile çevre, ziraat, siyaset, işletmecilik, gazetecilik, tıp ve akademik çalışma alanlarında ortaya çıkan etik sorunların etik bakışla ele alınıp aydınlatılması, yalnız insan türü için değil, gezegenimizin tüm canlılarının geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.”

ŞENGÜL: NEOLİBERALİZ HEGEMONYASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDI

Meslek etiği denildiğinde toplumla doğrudan yüz yüze ilişkisi olan, hekimlik, avukatlık, gazetecilik, gibi mesleklerin ilk olarak akla geldiğini ifade eden Prof. Dr. Haydar Şengül, Ziraat Mühendisliği mesleğinin daha gerilerde bir sırada yer aldığını, bunda da kuşkusuz en eski ekonomik uğraş olan tarımın binlerce yıl çevreyle uyumlu, toplumsal birikimle uyumlu sürdürülmesinin rolü büyüktür, diye konuştu. Prof. Dr. Haydar Şengül konuşmasını şöyle sürdürdü:

“40-50 yıllık neoliberalizmin hegemonyası, tarımı endüstriyelleştirmiş, aile çiftçiliğini ortadan kaldırmış, gıda egemenliğini tehdit etmiş, açlık ve sefaleti geniş halk kitleleri için yazgı haline getirmiştir. Toprak, su, biyoçeşitlilik gibi tarımsal doğal kaynakları tahrip eden, biyo teknolojik gelişmeleri mutlak kar amaçlı kullanan bu anlayış üç yüz yıl içinde iklim krizine varan bir yolun sonuna ulaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında tarım, aile çiftçiliği, gıda egemenliği, çevreyle uyumlu bir tarım, açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi konular önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu alanı temsil eden bir meslek grubu olarak Ziraat Mühendisliği de önemli bir hale gelmiştir.”

Düzenlenen panele TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi,  CHP 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, TMMOB’ye bağlı odaların başkan ve yöneticileri, Akın Özdemir’in eşi Mine Özdemir ve dostları katıldı.

 

Okunma Sayısı: 130
Fotoğraf Galerisi