TARIMSAL ÖĞRETİMİN 174. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ-ZİRAAT ODALARI BAŞKANLARI ŞUBE ZİYARETİ

SAMSUN ŞUBE ( )
13.01.2020 (Son Güncelleme: 15.01.2020 14:42:49)

Tarımsal Öğretimin 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 10 Ocak 2020 Cuma günü İlimiz Atatürk-Onur Anıtı`nda Şube Yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları, Türkiye Ziraatçiler Derneği Samsun İl Temsilcisi ve üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası Şube Başkanımız Hasan ÇOBANCI tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

ZİRAİ ÖĞRENİMİN 174. YILINDA TÜRKİYE

Ülkemizde ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Ocak 1846 yılında başlamıştır. Bugün 174. yıl dönümü nedeniyle; Cumhuriyetin kuruluşu sonrası kalkınmanın ancak tarım ile gerçekleşeceğini görmüş ve "MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRATTIR" söylemi ile ziraat alanındaki kalkınmanın ülkemiz açısından önemini vurgulayan Mustafa Kemal ATATÜRK` ün huzurundayız.

Dünyada ve ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Bu da daha fazla üretimi, doğal kaynakların, kırsal alanların dokusunun bozulmadan üretime kazandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde ve bölgemizde toplam istihdamın içinde tarımın payı ve tarımla uğraşan genç nüfusun sayısı her geçen yıl azalmakta, dolayısıyla tarımla uğraşan nüfus giderek yaşlanmaktadır.

Tarımsal üretimin gerilediği, tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığı, ekilen arazilerin küçüldüğü bir ortamda tarım eğitimi almış meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün artmakta işsizlik her alanda ÇIĞ gibi büyümektedir.

Ülkemiz enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatımızı her alanda etkileyen bir ekonomik kriz içindedir. Bu krizden kurtulabilmek için; 

  • İthalata dayalı ekonomik politikalar yerine üretim ekonomisini,
  • Sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları,
  • Lüks ve savurgan yönetim anlayışları yerine tasarrufları,
  • Gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı,

 kabul eden anlayış bir an önce benimsenmelidir.

Doğal varlıklarımız gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız yaşam kaynaklarımızdır. Bugün iklim değişikliği kapsamında yaşanmaya başlayan sert rüzgarlar, hortumlar, seller, kuraklık ve sıcaklık dalgaları üretimimizi, üreticimizi dolayısıyla tüm halkımızı olumsuz etkilemektedir. Rant uğruna ortaya çıkan çarpık kentleşme, yeterince inceleme ve değerlendirme yapılmadan inşa edilen ve halen inşa edilmeye çalışılan enerji yapıları ve madencilik faaliyetleri doğal varlıklar üzerinde yıkım dercesinde tahribata yol açmakta ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tetiklemektedir.

Bugün tarım toprakları maalesef hızla imara açılmakta, ileride telafisi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Ovalarımıza havayı, suyu, toprağı kirleten santraller kurulmuş, halende kurulmaya çalışılmaktadır. Çarşamba ilçemiz Eğercili Mahallesinde kurulmaya çalışılan Biyokütle Enerji Santrali bunlardan birisidir. Tarım topraklarının üretim dışına çıkarılmasında, alternatif alan arama konusuna gerekli özen gösterilmeli, temel yaklaşım tarım ve su kaynaklarının korunması olmalıdır.

Cumhuriyetimizin değerlerinin yok esilmeye, çiftçilerimizin topraksızlaştırılarak ve girdilerinin yükseltilerek üretimden vazgeçirilmeye çalışıldığı, doğanın acımasızca tahrip edildiği, derelerimizin, kıyılarımızın,ormanlarımızın yağmalandığı, halkımızın giderek fakirleştiği, devletin kaynaklarının yapılan özelleştirilmelerle yok edildiği, kamusal kaynaklarımızın ülke ekonomisindeki açıkların kapatılması amacıyla sermayedarlara peşkeş çekildiği rant odaklı politikalarla Tarımsal Öğrenimin 174. yılında da Ziraat Mühendisleri Odası olarak bilimden, emekten, üretimden, mühendisten ve tüm teknik elemanlardan yana tavrımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Samsun Şubesi adına

Hasan ÇOBANCI

Şube Başkanı

Tarımsal Öğretimin 174. yıl dönümü etkinlikleri içerisinde 10 Ocak 2020 Cuma günü Şube binamızda yapılan ve çok sayıda üyelerimizin katıldığı kokteylde meslekta 40. yılını tamamlayan üyelerimiz; Adnan GEVREK, Lütfullah TÜFEK, Ziya ÇEBİ, Hıdır Murat BAĞ, İbrahim Kaya ERSÖZ, Berna TUNALI, Ümit Erkan SARAÇ, Sönmez BELEN ve Lütfi KESKİN` e ODA` mıza ve Türk tarımına yaptıkları katkıların anısına plaket verildi.

10 Ocak 2020 Cuma günü Ayvacık Ziraat Odası Başkanı sayın Erdal AVCI, Terme Ziraat Odası Başkanı sayın Ferda ERGÜN, Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı sayın Ali BAKIR ve bu kurumlarda çalışan tarım danışmanları ile birlikte Şubemizi ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Hasan ÇOBANCI, II. Başkanımız Havva YURDUNUSEVEN BAYZAT, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ercan YANOĞLU, Fatih GÜNGÖR, Buket ÜNYELİ ve Selman ÇUBUKCUOĞLU ziyarette hazır bulundular.

Samsun ilinin tarım sorunları ve tarım danışmanlarının sorunları görüşüldü.

 

 

Okunma Sayısı: 67
Fotoğraf Galerisi