ZİRAİ ÖĞRENİMİN 174. YILI KUTLANIYOR: KARADENİZHAYAT GAZETESİ-10 OCAK 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
13.01.2020 (Son Güncelleme: 20.01.2020 10:48:29)

Anıt önünde bir araya gelen Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube yöneticileri ve üyeleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Anıta Çelenk koydular.

Burada bir konuşma yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan ÇOBANCI, "Ülkemizde ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Ocak 1846 yılında başlamıştır. Bugün 174. yıl dönümü nedeniyle; Cumhuriyetin kuruluşu sonrası kalkınmanın ancak tarım ile gerçekleşeceğini görmüş ve "MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAATTIR" söylemi ile ziraat alanındaki kalkınmanın ülkemiz açısından önemini vurgulayan Mustafa Kemal ATATÜRK` ün huzurundayız. Camiamıza kutlu olsun.

Dünyada ve ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Bu da daha fazla üretimi, doğal kaynakların, kırsal alanların dokusunun bozulmadan üretime kazandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde ve bölgemizde toplam istihdamın içinde tarımın payı ve tarımla uğraşan genç nüfusun sayısı her geçen yıl azalmakta, dolayısıyla tarımla uğraşan nüfus giderek yaşlanmaktadır." dedi.

İŞSİZLİK HER ALANDA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Tarım eğitimi alan meslektaşlarının sayısının her geçen gün arttığını belirten Çobancı, "Tarımsal üretimin gerilediği, tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığı, ekilen arazilerin küçüldüğü bir ortamda tarım eğitimi almış meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün artmakta işsizlik her alanda ÇIĞ gibi büyümektedir.

İthalata dayalı ekonomik politikalar yerine üretim ekonomisini,

Sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları,

Lüks ve savurgan ymnetim anlayışları yerine tasarrufları,

Gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı,

kabul eden anlayış bir an önce benimsenmelidir.

Doğal varlıklarımız gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız yaşam kaynaklarımızdır. Bugün iklim değişikliği kapsamında yaşanmaya başlayan sert rüzgarlar, hortumlar, seller, kuraklık ve sıcaklık dalgaları üretimimizi, üreticimizi dolayısıyla tüm halkımızı olumsuz etkilemektedir. Rant uğruna ortaya çıkan çarpık kentleşme, yeterince inceleme ve değerlendirme yapılmadan inşa edilen ve halen inşa edilmeye çalışan enerji yapıları ve madencilik faaliyetleri doğal varlıklar üzerinde yıkım derecesinde tahribata yol açmakta ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tetiklemektedir" diye konuştu.

TARIM TOPRAKLARI HIZLA İMARA AÇILIYOR

Çobancı konuşmasının kalan kısmında iu ifadeler yer verdi:"Bugün tarım toprakları maalesef hızla i,mara çaılmakta, ileride telafisi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Ovalarımıza havayı, suyu, toprağı kirleten santraller kurulmuş, halende kurulmaya çalışılmaktadır. Çarşamba ilçemiz Eğercili Mahallesinde kurulmaya çalışılan Biyokütle Enerji Santrali bunlardan birisidir. Tarım topraklarının üretim dışına çıkarılmasında , alternatif alan arama konusuna gerekli özen gösterilmeli, temel yaklaşım tarım ve su kaynaklarının korunması olamlıdır.

Cumhuriyetimizin değerlerinin yok edilmeye, çiftçilerimizin topraksızlaştırılarak ve girdilerin yükseltilerek üretmden vazgeçirilmeye çalışıldığı, doğanın acımasızca tahrip edildiği, derelerimizn, kıyılarımızın, ormanlarımızın yağmalandığı, halkımızın giderek fakirleştiği, devletin kaynaklarının yapılan özelleştirlmelerle yok edildiği, kamusal kaynaklarımızın ülke ekonomisindeki açıkların kapatılması amacıyla sermayedarlara peşkeş çekildiği rant odaklı politikalarla Tarımsal Öğrenimin 174. yılında da Ziraat Mühendisleri Odası olarak bilimden, emekten, üretimden, mühendisten ve tüm teknik elemanlardan yana tavrımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Okunma Sayısı: 11