TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ’NDE 3. GÜN

GENEL MERKEZ
16.01.2020 (Son Güncelleme: 17.01.2020 09:29:07)

 

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi’nde üçüncü gün;

IX. Oturum, Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN’in (Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi) in başkanlığında “Bahçe Bitkileri Üretimi-II” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Soner KAZAZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Araş. Gör. Tuğba KILIÇ (Yozgat Bozok Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Araş. Gör. Ezgi DOĞAN (Bingöl Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) ve Dr. Özgül KARAGÜZEL (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Süs Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. KAZAZ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Mustafa ERKAN (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Nurdan TUNA GÜNEŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) ve Prof. Dr. Rahmi TÜRK (Emekli Öğretim Üyesi) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ERKAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL (Ege Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Ayşe GÜL (Ege Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. H. Filiz BOYACI (Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Enst. Müd.), Dr. Öğr. Üy. Hale DUYAR (Ege Ü. Bayındır Meslek Yüksekokulu), Dr. Esra CEBECİ (Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Enst. Müd.) ve Zir. Müh. Tunç DURDU (Ege Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Yeni Gelişmeler” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. ÖZTEKİN tarafından sunuldu.

X. Oturum, Prof. Dr. Oktay GÜRKAN’ın (Ankara İleri Tek. Yat. A.Ş) başkanlığında “Bitki Koruma” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Bayram ÇEVİK (Isparta Uyg. Bil. Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. F. Sara DOLAR (Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Oktay GÜRKAN (Ankara İleri Teknoloji Yatırımları A.Ş.), Prof. Dr. Gürsel KARACA (Isparta Uyg. Bil. Ü. Tarım Bil. ve Tek.Fak.Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. İsmail KARACA (Isparta Uyg. Bil. Ü. Tarım Bil. ve Tek.Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Cengiz KAZAK (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.) ve Dr. Ayşe ÖZDEM (T.C. Tarım ve Orman Bak. Ankara Zirai Müc. MAE Müdürlüğü) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Bitki Koruma Uygulamalarında Mevcut Durum Gelişmeler ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. İsmail KARACA tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Cem ÖZKAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Ali ÖZPINAR (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fak. Bitki Kor. Böl.), Prof. Dr. Rıfat ULUSOY (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü), Prof. Dr. Nihal ÖZDER (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. İsmail KARACA (Isparta Uyg. Bilimler Ü. Ziraat Fak.), Prof. Dr. Seren YÜCEL (Selçuk Ü.Silifke Taşucu MYO Bitkisel ve Hayvansal Ü. Böl.), Dr. Ferda YARPUZLU (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana Biyolojik Mücadele AE Müd.), Dr. Münevver KODAN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Zir. Müc. MAE Md.), Zir. Yük. Müh. Zühal ŞAÇTI (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Zir.Müc.MAE Md.), Doç. Dr. Lerzan ERKILIÇ (BiyoTar Danış. ve Müh. Hiz. Kol. Şti.), Öğr. Gör. Şahin TATLI (Kırıkkale Ü. Kırıkkale MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.), Dr.Öğr. Üyesi Baboo ALİ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl.), Dr. Ali Kürşat ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Zir. Fak. Bitki Koruma Böl.), Dr. Asime Filiz ÇALIŞKAN (Çukurova Ü. Ziraat Fak.Bitki Koruma Böl.), Zir. Yük. Müh. Ali Rıza GÜNAL (Günal Biyolojik Tarım Ltd. Şti.), Zir. Yük. Müh. İsmail ATAY (Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti.), Zir. Yük. Müh. Kamil KARATAŞ (Böcüm Biyolojik Tarım Ltd. Şti.) ve Zir. Müh. Enes DEMİREL (Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti. ) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan Biyolojik Mücadele Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ÖZKAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU (Ege Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Osman TİRYAKİ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü), Zir. Yük. Müh. Aylin AYDIN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü) ve Özden GÜNGÖR (Ziraat Mühendisleri Odası) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Mevzuat” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. KUMRAL tarafından sunuldu.

Dr. Hüseyin AYDINOĞLU (Tarım İlaçları Sanayi İthalatçı ve Tems. Der. Gen. Sekr.), Hasan Yılmaz DURSUN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üret. Genel Müd.), Harun KİPGE (TİSİT Yönetim Kurulu Başkanı), Ferhan Salih TEZCAN (TİSİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Mustafa BÜYÜKEGEN (TİSİT Yönetim Kurulu üyesi), Faruk EROĞLU (TİSİT Yönetim Kurulu üyesi) ve Murat KAYA (TİSİT Yönetim Kurulu üyesi) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Türkiye’de Pestisit Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek ” konu başlıklı bildiri Dr. AYDINOĞLU tarafından sunuldu.

“Global BKÜ Pazarı ve Ar-Ge” konu başlıklı bildiri Dr. Murat KANTARCI (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Der.(ZİMİD) Gen. Sekr.) tarafından hazırlanıp sunuldu.

XI. Oturum, Prof. Dr. Ümran ŞAHAN’ın (Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Hayvansal Üretim-I” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Numan AKMAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Fatin CEDDEN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. AKMAN tarafından sunuldu

Prof. Dr. Fatin CEDDEN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. İbrahim CEMAL (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Doç. Dr. İrfan DAŞKIRAN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM), Prof. Dr. Nurinisa ESENBUĞA (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Doç. Dr. Sabri GÜL (Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Dr. Çağrı KANDEMİR (Ege Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. (Emekli Öğretim Üyesi)), Prof. Dr. Orhan KARACA (Aydın Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI (Ege Ü. Zir. Fak. Zootekni Böl. (Em. Öğr.Üyesi)), Prof. Dr. Mahmut KESKİN (Hatay Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Nazan KOLUMAN (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Nedim KOŞUM (Ege Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Dr. Ertan KÖYCÜ (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Muhittin ÖZDER (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Türker SAVAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Turgay TAŞKIN (Ege Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Doç. Dr. Cemil TÖLÜ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tar.Bil.ve Tek.Fak.Hay.Ür.ve Tek.Böl.), Doç. Dr. Onur YILMAZ (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlan “Türkiye Küçükbaş Hayvancılığında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. SAVAŞ tarafından sunuldu.

Dr. Serdar ÖZLÜ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Kanatlı Hayvan Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Dr. ÖZLÜ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Mete KARACAOĞLU (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Halit Vasfi GENÇER (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Doç. Dr. Aytül UÇAK KOÇ (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Dr. Yasin KAHYA (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Kısıtlar ve Fırsatlar” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. KOÇ tarafından sunuldu.

XII. Oturum, Prof. Dr. Numan AKMAN’ın (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Hayvansal Üretim-II” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Gürsel DELLAL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN (Ankara Ü. Güzel San.Fak.Kültür Var.Kor.ve On.Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Feryal SÖYLEMEZOĞLU (Ankara Ü. Güzel San. Fak. Kültür Var. Kor. ve On.Böl.), Dr. Erkan PEHLİVAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Ayşem YANAR (Ankara Ü. Güzel San. Fak. Kültür Var. Kor. ve On. Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik ÖNAL (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Zir. Yük. Müh. Sedat BEHREM (Uluslararası Hay. Araş. ve Eğit. Merk. Müd.), Araş. Gör. Muzaffer ÇEVİK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Zir. Yük. Müh. Nurgül ERDAL (Uluslararası Hay. Araş. ve Eğit. Merk. Müd.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açıdan Önemi” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. DELLAL tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Ümran ŞAHAN (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Aysel AKBABA (Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “İpekböceği Yetiştiriciliği, Mevcut Durum  Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek”  konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ŞAHAN tarafından sunuldu.

Dr. Erkan PEHLİVAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL (Bayburt Ü. Uyg. Bil. Fak. Organik Tarım İşlet. Böl.), Dr. Ali Kemal ÖZTÜRK (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Baş.), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik ÖNAL (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Zir. Yük. Müh. Merve Turan POLAT (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TEPGEM) ve Prof. Dr. Gürsel DELLAL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Dünyada, AB’de ve Türkiye’de Organik Hayvansal Üretimin Mevcut Durumu ve Geleceği” konu başlıklı bildiri Dr. PEHLİVAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Aydan YILMAZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Doç. Dr. Engin YENİCE (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Dr. İsmail YAVAŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Zir. Yük. Müh. ANIL ÇENESİZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Hayvan Beslemede Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. YILMAZ tarafından sunuldu.

Prof.Dr.Kemal BENLİOĞLU (Emekli Ögrt.Üyesi) ve Prof. Dr. Kenan TURGUT (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan "Tarımda Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Alanında Mevcut Durum ve Gelecek" konu başlıklı bildiri Prof. Dr. TURGUT tarafından sunuldu.

Kongremizin üçüncü günü akşam, Yener TOPALOĞLU’nun şefliğinde düzenlenen ZMO Türk Sanat Müziği Korosu`nun onsekiz parçadan oluşan konseri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

 

Okunma Sayısı: 1264
Fotoğraf Galerisi