SAMÇEP BASIN AÇIKLAMASI

SAMSUN ŞUBE ( )
17.01.2020 (Son Güncelleme: 20.01.2020 11:09:15)

SAMÇEP tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına Şubemizi temsilen Şube Başkanımız Hasan ÇOBANCI ve üyemiz Ünal IŞIKER katılım sağlamıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Atakum`da Alparslan Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesişme kavşağında üç yıldır mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen yapımına göz yumulan yapı, Samsun Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son saatlerinde alel acele ÇED Gerekli Değildir kartarı verilerek; CityMall AVM adıyla 10 Ocak 2020 tarihinde açılmıştır.

Sürecin başında kültürel tesis alanı olan CityMall AVM` nin yeri karşılığında aynı bölgede bir kültürel tesis alanı ayrılması gerekirken halen ayrılmamıştır.

En son kaça olur?

Fakat bu hukuksuzluğa göz yummanın bedeva olmadığı anlaşılmaktadır.

İş merkezi olarak inşaatı tamamlanan ancak fiilen AVM olan taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi alabilmek için inşaat müteahhiti ve ortağı durumundaki kişi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı arasında bir protokol hazırlanmıştır.

Bu protokol ile Samsun Büyükşehir Belediyesine bir miktar arsa ile söz konusu kaçak yapının kira gelirlerinden pay teklif edilmiştir.

Bu hukuksuz ve ahlaken sorunlu teklif Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ret edilmek yerine Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilerek, gündeme alınması sağlanmıştır.

Buna benzer bir durum yakın zamanda Ankara TOGO Kuleleri olayında yaşanmış ve bunun bir rüşvet olup olmadığı tartışılmıştır.

Bu protokolle anlaşılyor ki; Samsun` u yıllardır yöneten sadece imar rantı peşinde koşan, halkın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı eden asfalt-beton belediyecilik anlayışı ile milyarlarca lira borca sokulan Samsun Büyükşehir Belediyesi artık müteahhitlerin kendisine bahşedeceği avanta tekliflerini kabul ederek hukuki açıdan da tükenmişliğini ortaya koymuştur.

CityMall AVM projesinin kazananı kim, kaybedeni kim?

Halk bu projenin neresinde? Hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapımına göz yumulan bu projenin içerisinde biz halka dair bir şey göremedik!

Bu projenin kazananları; projenin yatırım ortakları ile siyasi ortaklardır.

Kaybedeni ise Atakum halkıdır, tüm Samsun Halkıdır, kısacası kaybedeni bizleriz.

Neleri kaybediyoruz!

CityMall AVM, ciddi tarfik yoğunluğu getirerek Atakum Halkının yaşamında telafisi mümkün olmayan birçok olumsuzluğu tetikleyecektir.

Çünkü bu bölge çok büyük sağlık kuruluşlarının ve okulların ve iş yerlerinin yoğunlaştığı bir bölgedir.

Ayrıca 19 Mayıs Üniversitesi ve Hastahanesinin de anayol güzergahındadır. Araç trafiği bakımından telafisi imkansız olumsuzluklara neden olacağı aşikardır.

İklim değişikliğinin etkilerini, her gün farklı bir doğa olayı ile facia boyutunda yaşadığımız bir dönemde, beton-asfalt yoğunluğu ile yeni bir ısı adası etkisi yaratacak, araç yoğunluğu ile de karbon emisyonlarını artırarak iklim değişikliği sürecini hızlandırıcı bir unsur olacaktır.

Yoğun ve sıkışık araç trafiğinin neden olacağı karbon emisyonları ile çevrede yaşayanlar için ve yakınlarındaki çok büyük sağlık tesisinden hizmet alan hastalar ve yakınları için de büyük sağlık sorunlarına sebep olacaktır.

Atakum halkının sosyal yaşamına, kent kültürüne değer katacak kültürel tesis alanıda gaspedilmiş olacaktır.

Samsun` u yıllardır yöneten ve akıl-bilim dışı, doğa düşmanı asfalt-beton ve rant belediyeciliği ile kentimizin doğal güzelliklerini, kültürel varlıklarını, verimli ovalarımızı, ormanlarımızı büyük ölçüde kaybettik, kısacası geçmişimizi kaybettik.

Şimdi ise sadece proje müteahhitini ve ortaklarını zengin etmeyi düşünen böyle rant projeleri ile de geleceğimizi kaybedeceğiz.

Bu AVM projesinin bizim için Çarşamba Biyokütle Enerji Santralinden farkı yoktur.

CityMall AVM projesi de tıpkı Çarşamba Biyokütle Santral projesi gibi insan, doğa ve toplumsal gereksinimler arasındaki bağlantı gözetilmeksizin, hukuk çiğnenerek kotarılmış organize bir projedir.

CityMall AVM projesinde de tıpkı Çaramba BES projesinde olduğu gibi kamu görevlileri proje ortaklarının halkla ilişkiler birimi gibi davranış sergilemiş, kendilerine verilen kamusal görevleri en hafif deyimiyle suistimal etmişlerdir.

Citymall AVM projesini savunanlar ile Çarşamba BES` i savunanların dil ve söylemleri aynıdır. Akıl, bilim, vicdan ve toplumsal çıkarları gözeterek görev yapan herkesi ve doğru yolu gösteren meslek odalarına karşı hedef gösteren bir dildir.

Buradan hareketle Mimarlar Odası Samsun Şubesi CityMall AVM konusunda üç yıldır sürdürdüğü haklı mücadelede yalnız değildir. SAMÇEP tüm bileşenleri ile Mimarlar Odamızın yanındadır.

SAMÇEP Olarak Ne İstiyoruz? 

Hukuksuz ve etik dışı protokolün Büyükşehir Meclis gündeminden derhal çıkartılarak, ulusal basın önünde yırtılıp çöpe atılmasını, yerel yöneticilere örnek olarak öğretilmesini istiyoruz.

Bu kaçak yapının, AVM olarak faaliyetinin durdurulmasını, inşaat ruhsatında olduğu gibi AVM değil, İş Merkezi olarak faaliyet göstermesini istiyoruz.

Bu yapının, tabandan itibaren fazladan imal edilen 142 metrekarelik alanın yıkılmasını ve ruhsata uygun hale getirilmesini istiyoruz.(Ankara TOGO Kuleleri örneği)

En önemlisi de; otopark olarak kullanılması gerekirken iş yerine çevrilerek kiraya verilen -1 katın (eksi 1) derhal inşaat ruhsatında olduğu gibi otoparka çevrilerek, Atakum halkının otopark ve trafik çilesinin bir nebze azaltılmasını istiyoruz.

SAMÇEP doğamıza, iklime ve ülkemizin hukukuna sahip çıkmaya devam edecek!

Saygılarımızla...

Samsun Çevre Platformu-SAMÇEP

Mehmet ÖZDAĞ-SAMÇEP Sözcüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 29
Fotoğraf Galerisi