TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ’NDE SON GÜN

GENEL MERKEZ
18.01.2020 (Son Güncelleme: 18.01.2020 23:08:10)

 

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi’nde son gün;

XVII. Oturum, Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK’ın (Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında,“Tarımsal Öğretim, Araştırma, Danışmanlık ve Yayım Hizmetleri”  ana başlığında düzenlendi.

Ziraat Yük. Müh. İsmail ATAY (Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti),  Öğr. Gör Şahin TATLI (Kırıkkale Ü. Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm),  Ziraat Yük. Müh. Kamil KARATAŞ (Böcüm Biyolojik Tarım Ltd. Şti.),  Ziraat Müh. Mehmet Ali MERT (Biyo Orius Biyolojik Tarım Ltd. Şti.),  Ziraat Müh. Arzu MERT (Biyo Orius Biyolojik Tarım Ltd. Şti.),  Ziraat Yük. Müh. Yurdagül ESERKAYA (Ekobes Biyolojik Tarım Ltd. Şti),  Dr. Ögr. Üyesi Levent DOĞANKAYA (İnseFish Su Ürünleri Ltd. Şti.),  Dr. Selçuk KARABAT (T.C. Tarım ve Orman Bak. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü),  Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Ziraat Yük. Müh. Yasemin AKTAŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.),  Ziraat Yük. Müh. İpek YAŞAR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.),  Yük. Biyolog Şermin GENÇ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.),  Ziraat Yük. Müh. Ferah YAMAÇ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.),  Ziraat Müh. Mithat KAYA (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Ziraat Müh. Enes DEMİREL (Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti), Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.) ve Prof. Dr. Cem ÖZKAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliğinde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ÖZKAN tarafından sunuldu.

Dr. Nur İlkay ABACI (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Özdal KÖKSAL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Prof. Dr. Tecer ATSAN (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK (Ondokuz Mayıs Ü. Zir. Fak. Tarım Ek. Böl.), Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Doç. Dr. Tayfun ÇUKUR (Muğla Sıtkı Koçman Ü. Milas MYO, Paz. ve Rekl. Böl.), Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Ayşegül SELIŞIK (Birleşmiş Milletler, Tarım ve Gıda Örgütü (UN FAO)), Dr. Mehmet AYDOĞAN (T.C. Tarım ve Orman Bak. Karadeniz TAE) ve Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATURHAN (Ege Ü. Zir. Fak. Tarım Ek. Böl) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımsal Öğretim ve Yayım Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Dr. SELIŞIK tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Tayfun ÇUKUR (Muğla Sıtkı Koçman Ü. Milas MYO, Paz. ve Rekl. Böl.),  Dr. Özdal KÖKSAL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Nur İlkay ABACI (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Prof. Dr. Tecer ATSAN (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko. Böl.), Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATURHAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Ayşegül SELIŞIK (Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (UN FAO)) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarım Danışmanlığı Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. DEMİRYÜREK tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Caner KOÇ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Dr. M. Barış EMİNOĞLU (Ankara Ü.Ziraat Fak.Tarım Makinaları ve Tek. Müh Böl.), Dr. Uğur YEGÜL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.) ve Araş. Gör. Göktürk SEYHAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarım ve Tarımsal Sanayide Ar-Ge Çalışmalarında Mevcut Durum ve Gelecek” kon başlıklı bildiri Doç. Dr. KOÇ tarafından sunuldu.

XVIII. Oturum, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ’in  (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarımda Kırsal Kalkınma, Üretici Örgütlenmesi ve İşgücü” ana başlığında düzenlendi.

Doç. Dr. Hacer ÇELİK ATEŞ (Isparta Uyg. Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.),  Doç. Dr. Sevgi RAD (Mersin Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.),  Arş. Gör. Dr. Deniz SARICA (Isparta Uyg.Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.), Dr. Öğretim Üyesi Ertan ZEREYAK (Mersin Ü. Uyg.Tek. ve İşletmecilik Yüksekokulu),  Dr. Zeliha YASAN ATASEVEN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TEPGE), Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN (Isparta Uyg.Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.) ve  Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda İstihdam, Kırsalın ve Tarımın Geleceğinde Gençlik ve Kadın” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. ATEŞ tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Mustafa KAN (Kırşehir Ahi Evran Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko. Böl.),  Doç. Dr. Arzu KAN (Kırşehir Ahi Evran Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Derya NİZAM (İzmir Ekonomi Ü. Sosyoloji Böl.) AB Uz. Adil Yüksel PERKİN (T.C. Tarım ve Orman Bak.Avrupa Birliği ve Dış İliş.GM), Dr. Öğr. Üyesi Bengü EVEREST (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Zir. Fak. Tarım Eko. Böl.) ve  Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TAŞÇIOĞLU (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Uygulamalarındaki Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. KAN tarafından sunuldu.

Dr. Mesut GÖLBAŞI (T.C. Tarım ve Orman Bak.Uluslararası Tarımsal Eğit.Merk.Müd.),  Prof. Dr. Ali İhsan ACAR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.) ve Kimya Yük. Müh. Aslıcan GÜLER (Aile Çalış. ve Sos.Hiz. Bak.İş Sağ. ve Güv.Gen.Müd.)  tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Problemlerine Ülkesel Seviyede Sistemsel Bir Yaklaşım ve Çözüm Önerileri” konu başlıklı bildiri Dr. GÖLBAŞI tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Prof. Dr. O. Murat KOÇTÜRK (Celal Bayar Ü. Uyg. Bil. Fak.Uluslararası Ticaret Böl.),  Prof. Dr. Murad YERCAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU (Ankara Hacı Bayram Veli Ü. Ban.ve Sig.YO Sig.Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Emine YILMAZ (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Dr. Öğr. Üyesi Bakiye KILIÇ TOPUZ (Iğdır Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) ve Dr. Öğr. Üyesi Bengü EVEREST (Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Zir. Fak. Tarım Eko. Böl.) tarafından prtaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda Üretici Örgütlenmesi Politikalarında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ÖZÜDOĞRU tarafından sunuldu.

XIX. Oturum,  Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU’nun (YÜciTA) başkanlığında “Tarımsal Pazarlama Yapısı, Finansman ve Risk Yönetimi”  ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Kemalettin TAŞDAN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TEPGE),  Dr. Fatih ÖZDEN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Hakan ÇALIŞ (T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müd.),  Dr. M. Erhan EKMEN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) Erdem KARAMAN (T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü),  Esma SAĞ (T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü), Samet KORKUSUZ (T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü) ve Cihan GENÇOĞLU (T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımsal Pazarlamada Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ALBAYRAK tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Dr. Necdet ORAL (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi), Prof. Dr. Hasan YILMAZ (Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko. Böl.), Dr. Burak ÖZTORNACI (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.) ve Doç. Dr. Figen ÇUKUR (Muğla Sıtkı Koçman Ü. Milas MYO Yönetim ve Org. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımsal Girdi Piyasalarındaki Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri  Prof. Dr. ŞENGÜL tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Özlem KARAHAN UYSAL (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Prof. Dr. Gamze SANER (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Prof. Dr. Vedat CEYHAN (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Bekir ENGÜRÜLÜ(T.C. Tarım ve Orman Bak.Tarım Reformu GM Tar. Sig. ve Doğ. Afet.D.), Doç. Dr. Emine İKİKAT TÜMER (Sütçü İmam Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Dr. Yarkın AKYÜZ (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.),  Mehmet Kerem TEKİN (T.C. Tarım ve Orman Bak. AB ve Dış İliş. Gen. Müd. Uluslararası Kur.D.) ve Belma DOĞAN ÖZ (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda Risk Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Eğilimleri” konu başlıklı bildiri ENGÜRÜLÜ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), İpek TOPUZOĞLU (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) ve Prof. Dr. M. Metin ARTUKOĞLU (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımda Finansman Alanında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri  TOPUZOĞLU tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU (Yör. Ür. ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araş. Ağı, YÜciTA), Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY (Akdeniz Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl.ve YÜciTA), Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK (İstanbul Teknik Üni, Gıda Mühendisliği Böl. ve YÜciTA), Dr. Kemalettin TAŞDAN (Tarım ve Orman Bakanlığı-TEPGE ve YÜciTA) ve Birol ULUŞAN (Metro Toptancı Market ve YÜciTA) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. TEKELİOĞLU tarafından sunuldu.

Panel II: “Dünyada ve Türkiye’de Tarımsal Öğretim ve Ziraat Mühendisliği” konu başlığında, Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU’nun (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi) moderatörlüğünde düzenlendi.

Konuşmacılar; Prof. Dr. Atilla ERİŞ (Emekli YÖK Üyesi),  Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Murat ERMAN (Ziraat Orman Su ürünleri Konseyi Başkanı Siirt Üniversitesi Rektörü) ve Ziraat Yüksek Mühendisi Özden GÜNGÖR (TMMOB ZMO Yönetim Kurulu Başkanı) konuya ilişkin açıklamalarda bulundular.

Kongremiz, ZMO Lokali’nde gerçekleştirilen “Makarna-Şarap Etkinliği” ile son buldu.

 

Okunma Sayısı: 1333
Fotoğraf Galerisi