BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

ERZURUM ŞUBE ( )
29.01.2020 (Son Güncelleme: 29.01.2020 17:46:35)

 

BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMI (29 ŞUBAT-1 MART 2020 ERZURUM)

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi tarafından, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde, 2 günlük "Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi" Konulu bir Eğitim Programı düzenlenecektir.

12 saatlik eğitim, alanında uzman öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Üstün ŞAHİN ve Prof. Dr. Fatih Mehmet KIZILOĞLU tarafından verilecektir. Program kapsamında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir; 

A)   SULAMANIN TEMEL ESASLARI

1.    Tarımsal Sulamanın Önemi

2.    Toprak Özellikleri

a.   Toprak bünyesi, derinliği ve doyma derecesi

b.   Toprak tipleri

c.   Toprak neminin tanımı, davranışı ve ölçülmesi

3.    Bitkilerde Su İletim Sistemi

a.   Kök su alımı

b.   Bitkilerde suyun taşınması

c.   Yaprak buharlaşması

4.    Bitki Su Tüketimi

5.    Atmosfer ve Yağış

6.    Bitkilerde Sulama Suyu İhtiyacı

a.   Her sulamada uygulanacak sulama miktarı

b.   Sulama randımanı

c.   Sulama zamanının belirlenmesi

B)    BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ

B1) Yağmurlama Sulama Sistemi

a.   Yağmurlama sulama sisteminin uygulanacağı koşullar ve kullanım alanları

b.   Yağmurlama sulama sisteminin avantajları, dezavantajları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

1.    Yağmurlama Sulama Sistemini Oluşturan Unsurlar

a.   Su kaynağı

b.   Pompalar ve pompa üniteleri

c.   Borular

d.   Yükselticiler

e.   Yağmurlama Başlıkları

f.    Gübreleme üniteleri

g.   Diğer bileşenler

2.    Yağmurlama Sulama Sistem Tipleri

a.   Tesis ve işletme durumuna göre

b.   Hizmet götürülen alana göre yağmurlama sulama sistem tipleri

c.   Suyun bitkiye veriliş biçimine göre yağmurlama sulama sistem tipleri

d.   Bitki üstü yağmurlama sulama sistemleri

3.    Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Planlanması

a.   Uygun yağmurlama sulama sisteminin belirlenmesi

b.   Sistemin kurulumu

4.    Yağmurlama Sulama Sistemi ile Gübre Uygulaması

a.   Gübreleme ekipmanlarının belirlenmesi

b.   Sistem ile gübre uygulama yöntemleri

5.    Yağmurlama Sulama Sisteminin Bakımı ve İşletilmesi

a.   Sistemin işletilmesinde dikkat edilmesi gereken konular

b.   Sistemin sulama ve sulama sonrası bakımı

B2) Damla Sulama Sistemi

a.   Damla sulama sisteminin uygulanacağı koşullar ve kullanım alanları

b.   Damla sulama sisteminin avantajları, dezavantajları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

1.    Damla Sulama Sistemini Oluşturan Unsurlar

a.   Su kaynağı

b.   Pompalar ve pompa üniteleri

c.   Kontrol (filtrasyon) Ünitesi

d.   Borular

e.   Damlatıcılar

f.    Gübreleme üniteleri

g.   Diğer bileşenler

2.    Damla Sulama Sistemlerinin Planlanması ve Tertiplenmesi

a.   Uygun damlatıcı ve filtrasyon ünitesinin belirlenmesi

b.   Sistemin kurulum yönetimi

3.    Damla Sulama Sistemi ile Gübre Uygulaması

a.   Gübreleme ekipmanlarının belirlenmesi

b.   Sistem ile gübre uygulama yöntemleri

4.    Damla Sulama Sisteminin Bakımı ve İşletilmesi

a.   Sistemin işletilmesinde dikkat edilmesi gereken konular

b.   Sistemin sulama ve sulama sonrası bakımı

1.    Yağmurlama Sulama Projelendirme Yönetimi ve Hesaplamalar

a.   Kaynak araştırması, tasarım ve işletmede gerekli verilerin derlenmesi

b.   Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı hesapları

c.   Tarla bitkileri ve sebze bahçeleri bireysel damla sulama sistemi örnek tasarımı, unsurlarının belirlenmesi ve hesaplamalar

d.   Meyve bahçelerinde bireysel ağaç altı mikro yağmurlama sulama sistemi örnek tasarımı, unsurlarının belirlenmesi ve hesaplamalar

2.    Damla Sulama Projelendirme Yönetimi ve Hesaplamalar

a.   Kaynak araştırması, tasarım ve işletmede gerekli verilerin derlenmesi

b.   Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı hesapları

a.   Tarla bitkileri ve sebze bahçeleri bireysel damla sulama sistemi örnek tasarımı, unsurlarının belirlenmesi ve hesaplamalar

b.   Bağda ve meyve bahçelerinde bireysel damla sulama sistemi örnek tasarımı, unsurlarının belirlenmesi ve hesaplamalar

C)    Keşif ve Metraj

D)   Hibe, Kredi ve Desteklemelerin Takibi

 

Bilgisayarlı olarak gerçekleştirilecek ve en çok 25 kişinin kabul edileceği Program, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Meslek İçi Eğitim Merkezi Salonu‘nda gerçekleştirilecektir.

Katılım Koşulları:

1 -  Ziraat Fakültesi mezunu olmak,

2 - Eğitim ücreti : Oda üyeleri için 300 TL, üye olmayanlar için 500 TL’ dir.

3 - Katılımcıların eğitim esnasında kullanacakları dökümanlar Şubemiz tarafından temin edilecektir,

4 – Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.

Daha fazla bilgi ve kayıt için, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. İrtibat GSM: 0 549 727 48 92 (Erdal YAŞAR)

 

 

 

Okunma Sayısı: 1296