ZİRAİ İLAÇ BAYİ BASIN AÇIKLAMASI

MANİSA ŞUBE ( )
07.02.2020 (Son Güncelleme: 07.02.2020 11:04:11)

"Zirai ilaç ve gübre bayileri üretimin ana unsurudur."

6 Şubat 2020

İlimizde birçoğu odamız  üyesi meslektaşımız olan 400 ün üzerinde zirai ilaç, 600 civarında gübre bayii mevcuttur.

Bayiler tarımsal üretimimizin ana unsurlarındandır. Üretim sezonu boyunca üreticilerimize üretimde kullanılan  her türlü girdiyi sağlamakta, paralarını eğer alabilirlerse  hasat döneminde tahsil edebilmektedirler. Üreticilerimizin içinde bulunduğu mali durum en yakından bayilerimizi ilgilendirmekte ve ödeme güçlüğü çekmektedirler. Bayilerin içinde bulunduğu mali sıkıntılar bir tarafa son dönemde yaşanılan uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar bayilerimize işlerini yapamaz hale getirmektedir. 

Zirai ilaç bayileri 13 şubat 2019 tarih ve 30685 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği;

(madde 9) satış yerlerinin net 20 m2 olması istenmektedir.

Bu durum yıllarca aynı mekanda ticaret yapmış birçok zirai ilaç bayiini etkilemektedir. Oysa kazanılmış hak olması, yeni açılacaklardan bu standartların istenmesi gerekmektedir.

Gübre dahil ilaç kısmında hiçbir diğer girdinin satışına izin verilmektedir. Bu durumda sorunlara yol açmaktadır.

Tarımsal üretimde ciddi bir paya sahip olan bayilerin yeni yönetmeliğe geçiş için verilen süreleri şubat ayında dolmaktadır.

Bayilerin bu süre zarfında ekonomik ve fiziki açıdan istenilen şartları sağlamaları olanaksızdır.

Ayrıca  İçişleri Bakanlığı İl Valilikleri Koordinasyonunda Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) oluşturmuştur. GAMER gübre bayilerinden iş yerlerine ait kameraların şifre ve IP adreslerini istemektedir.

Gübre bayileri, iş yerlerinin içine ait görüntülerin paylaşıma açılmasının kişi mahremiyetine ve kişisel verilerin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bu duruma karşı çıkılmaktadır. Halen gübre bayii olabilmek için ziraat mühendisi olma koşulu aranmıyor ve  nitratlı gübrelerin satışı zaten yasaklanmışken böyle bir talep bayilerimizi olumsuz etkilemektedir.

Sorunların çözümü adına  konuyla ilgili olarak odamız defaten bakanlığa yazılı ve sözlü olarak itirazlarımızı bildirmiştir. Son olarak 7 kasım 2019 tarihinde Bakan Yrd. Gıda ve Kontrol Genel Md. ve ilgili daire başkanı ile benimde içinde bulunduğumuz bir heyetle ZMO olarak bakanlığa gidilmiş ve sorunlarımız anlatılmıştır.

1- İş yeri büyüklüğünün kazanılmış hak olarak kalacağı ya da 1 yıl ek süre verileceği.

2- Daha önceden ve halen bayilik yapanların belgelerinin iş yerinin kapanması durumunda iptal edilmeyeceği.

3- Nisan ayında bayilik sınavı açılacağı.

4- Mesul müdürlerin 100 km mesafede ikamet edebileceği.

5-Yapı kullanım izin belgesi

Konularında bakanlık temsilcilerinden söz alınmıştır. Tarafımıza Aralık ayında yeni bir yönetmelik yayınlanacağı ve bu konuların çözümleneceği iletilmiştir. Ancak halen bu konuda bir düzenleme yapılmamıştır.

Son olarak 15.01.2020 tarihinde şubemizce milletvekillerimize sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz bir yazıyla gönderilmiştir. Konuyla  ilgili olarak ZMO Genel Merkezi ve Tarım Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olmamıza rağmen sorunları çözümüne yönelik sözlü ifadeler dışında yazılı bir belge yazıktır ki ulaşmamıştır. Yeni bir üretim sezonuna hazırlanan sektörümüzün bu koşularda verimli çalışma yapması çok zordur.

Tarımsal üretimde başta kalıntı olmak üzere sorunların çözümü zaten devletimize ve milletimize yürekten  bağlı  bayilerimizin mevzuatıyla değil, kalıcı ve akılcı tarım politikaları üreterek çözüme kavuşur.

Kamuoyuna saygılarımızla..

İbrahim DEMRAN

Ziraat Mühendisleri Odası

Manisa şube başkanı

 

Okunma Sayısı: 1115
Fotoğraf Galerisi