EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN FEDA EDİLEMEZ

ADANA ŞUBE ( )
04.03.2020 (Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47:46)

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği(TMMOB), Adana Barosu, DİSK, KESK ve Adana Tabip Odası temsilcileri, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle, ‘Emekçilerin Hayatı Daha Fazla Kar İçin Feda Edilemez, İş Cinayetlerine Son’ başlıklı ortak basın açıklaması düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman, Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye’nin ölümle sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. Salman, her yıl evine ekmek götürebilmek için emek harcayan 2 bine yakın işçinin işyerinde hayatını kaybediyor olmasının, ülkemizdeki işyerlerinin güvensizliğinin ve bunu düzenleyen mevzuatın yetersizliğinin göstergesidir, diye konuştu.

Daha sonra söz alan Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun, Türkiye’nin en can yakıcı sorunlarından biri olduğunu belirtti. Her yıl binlerce kişinin işyerlerinde hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

“On binlerce kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaralanıyor veya sakat kalıyor. Madenlerde, inşaatlarda, hastanelerde Adliyelerde okullarda tarım alanlarında, fabrikalarda yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Meclisi’nin derlediği bilgilere göre 2019 yılı içerisinde en az 1736 çalışan, işyeri kazalarında hayatını kaybetmiş. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 24 bine yaklaşmış durumda.”

“ÖNLEM ALMAYANA YAPTIRIM YOK”

İş yerlerinde iş güvenliği önlemi almayanlara yaptırım uygulanmadığını belirten Mehmet Yılmaz şöyle devam etti:

“İnsanlar ölüyor;  işverenler ve devlet ölümleri seyrediyor.  Önlem almayan işverenlere yaptırım uygulanmıyor, iş yerleri yıllardır, işçi sağlığı, iş güvenliği yönünden denetlenmediği gibi, ölümlü iş kazalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını incelemek üzere bile iş müfettişi görevlendirmiyor. Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi artık haber niteliği bile taşımıyor. Hükümet yetkililerinin iş cinayetleri ile ilgisi baş sağlığı dilemenin ötesine geçmiyor. Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına rağmen 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile paylaşılmamıştır.  SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatistiklere göre; 2012’de 74.871 kazada 744; 2013’te 191.389 kazada 1.360; 2014’de 221.336 kazada 1.626; 2015’te 241.547 kazada 1.252; 2016’da 286.068 kazada 1.405; 2017 yılında ise 359.766 kazada 1.636 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu verilerin 2017’den sonra SGK tarafından açıklanamamasının sebebi nedir? Ülkemizde emekçilerinin hayatlarının önleyici çalışmalardan daha ucuz olduğu kamuoyundan gizlenmek mi istenmektedir? Bir kez daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu göreve, emekçilerin hayatını ilgilendiren bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.”

İNSANLAR İŞ YERLERİNDE ÖLMEMELİ

İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel bir kültür olarak topluma kazandırılması gerektiğini söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.”

Yapılan ortak basın açıklamasına Adana Barosu adına Av. Miyesser Ersalan Önmeli, DİSK adına Yaşar Gündoğdu, KESK adına Muzaffer Yüksel katılarak destek verdi.

 

Okunma Sayısı: 21
Fotoğraf Galerisi