16 EKİM 2019 TARİHİNDE İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN YAZILI, GÖRSEL VE İNTERNET BASIN YAYINDA DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDENİ İLE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASI

MALATYA ŞUBE
16.10.2019 (Son Güncelleme: 10.03.2020 16:59:44)

Basın açıklamasında özetle;Gıda İsrafa” üzerinde durulmuş, gıda üretim, tüketim, sağlıklı gıdaya erişim ile gıda israfına dikkat çekilmiştir. Ayrıca adil bir gıda dağılımı ve gıdaya erişim hakkının olabilmesi için;  üretici doğru yöntemlerle desteklenip, üretim süreçlerinde tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE`ye daha fazla yatırım yapılmalı, tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli, toprağı işlemede aile işletmelerine öncelik verilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça adil bir paylaşımın olduğu, korkulardan, kaygılardan uzak, güvenli, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemi temennisi ile ifade edilmiştir.

Okunma Sayısı: 6
Fotoğraf Galerisi