STK’LARDAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

ADANA ŞUBE ( )
06.04.2020 (Son Güncelleme: 06.04.2020 12:10:05)

Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcileri, Covid-19 salgınıyla mücadele için yedi acil önlemin hızla uygulanması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Kurumlar adına ortak basın metnini okuyan DİSK Genel-İş Şube Başkanı Yaşar Gündoğdu, temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışmaların acilen durdurulmasını, İşten çıkarmaların yasaklanarak, çalışanlara ücretli izin verilmesini istedi.

HALKIN SAĞLIĞINI, İŞİNİ VE AŞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu süreçte küçük esnafın da desteklenmesi, işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmesi gerektiğine vurgu yapan Gündoğdu, Covid-19 salgını ile etkin mücadele için halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

1- Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

2- Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

3- Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

4- Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

5- Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

6- Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

7- Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Okunma Sayısı: 59
Fotoğraf Galerisi