KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞUNUN 80.YILINI KUTLUYORUZ!

İZMİR ŞUBE ( )
19.04.2020 (Son Güncelleme: 20.04.2020 15:52:05)

Sürer, eker, biçeriz, güvenip ötesine Milletin her kazancı, milletin kesesine, Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞUNUN 80.YILINI KUTLUYORUZ!

 

Köy Enstitüleri 1940 yılında, Cumhuriyet`in idealleriyle uyumlu yeni insan yetiştirme

hedefine yönelik nitelikli bir eğitim felsefesi ve sistemini hayata geçirmek için kurulmuştu.

Köy Enstitüleri aklı ve bilimi temel alarak, demokratik temelde, iş için iş içinde eğitim

felsefesiyle, kültür ve sanatı da içerecek şekilde köyleri kendi çocuklarıyla içten

canlandırmayı ve kalkındırmayı hedeflemiştir. Köy Enstitüleri ülkenin gereksinimlerine göre

uygulamalı eğitim yapan kurumlar olmanın yanı sıra aynı zamanda birer tarım okuluydu.

Öğrencilere üretmeyi öğretmek, verimsiz toprakları verimli hale dönüştürmek, modern tarım

anlayışını köylere götürerek, geleneksel tarım tekniğini aşmayı hedeflemekteydi. Enstitüler;

öğrencilerin çok boyutlu gelişimini sağlayıp, gerçekçi bir planlama ve imece usulüyle

çalışarak ülkede dayanışmayı büyütmüşlerdir.

Köy Enstitüleri`nin kapatılması ülkemizi modern, çağdaş ve bilimsel bir eğitim sisteminden

giderek uzaklaştırmıştır. Günümüzde, tarımda neoliberal dönüşüm sürerken, tarım eğitimi ise

niteliksel hedefler bir kenara koyularak niceliksel bir takım hedeflerle, sayıları her geçen gün

artan, alt yapısı yetersiz kurumlara ve isim karmaşalarına terk edilmiş durumdadır.

Bugünlerde önemini çok daha fazla hissettiğimiz tarım, hayat devam ettiği sürece önemini

koruyacaktır. Dolayısıyla gücünü bilimden ve Köy Enstitüleri`nin dayandığı felsefeden alan

bir tarımsal eğitim ve üretim anlayışına her zamankinden çok ihtiyacımızın olduğunu

görüyoruz.

Kuruluşunun 80. Yılında enstitü aydınlığını bizlere armağan eden Yücel, Tonguç ve tüm

eğitimcileri saygıyla anıyoruz.

ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 81