EVRENSEL GAZETESİ: TMMOB`YE BAĞLI ODALAR: TASFİYE ÇABALARINA KARŞI SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ- 7 MAYIS 2020

GENEL MERKEZ
07.05.2020 (Son Güncelleme: 08.05.2020 11:24:39)

TMMOB`ye bağlı odaların ortak açıklamasında "Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, barolar ve tabip odaların seçim usullerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini söylemesine tepki gösteren TMMOB’ye bağlı odalar ortak açıklama yaptı.

Açıklamada demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapıların, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip işlevsizleştirilmek ve tasfiye edilmek istendiği belirtildi. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusunun bu nedenle sürekli olarak gündeme getirildiği söylenen açıklamada "Tekrar gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"DEMOKRASİYE OLAN TAHAMMÜLSÜZLÜK"

“Yapılması gereken meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir” denilen açıklamada demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.”

Açıklamada imzası olan odalar şöyle:

 • Bilgisayar Mühendisleri Odası
 • Çevre Mühendisleri Odası
 • Elektrik Mühendisleri Odası
 • Fizik Mühendisleri Odası
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
 • Gemi Mühendisleri Odası
 • Gıda Mühendisleri Odası
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 • İçmimarlar Odası
 • İnşaat Mühendisleri Odası
 • Jeofizik Mühendisleri Odası
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kimya Mühendisleri Odası
 • Maden Mühendisleri Odası
 • Makina Mühendisleri Odası
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
 • Meteoroloji Mühendisleri Odası
 • Mimarlar Odası
 • Petrol Mühendisleri Odası
 • Peyzaj Mimarları Odası
 • Şehir Plancıları Odası
 • Tekstil Mühendisleri Odası
 • Ziraat Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 3
Fotoğraf Galerisi